×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Türkçe Serisi, Sayılar 2

Sayılar 2

20 yirmi

30 otuz

40 kırk

50 elli

60 altmış

70 yetmiş

80 seksen

90 doksan

100 yüz

101 yüz bir

102 yüz iki

110 yüz on

111 yüz on bir

112 yüz on iki

120 yüz yirmi

121 yüz yirmi bir

130 yüz otuz

199 yüz doksan dokuz

200 iki yüz

300 üç yüz

400 dört yüz

500 beş yüz

600 altı yüz

700 yedi yüz

800 sekiz yüz

900 dokuz yüz

995 dokuz yüz doksan beş

999 dokuz yüz doksan dokuz

1000 bin

1001 bin bir

1002 bin iki

1010 bin on

1111 bin yüz on bir

1118 bin yüz on sekiz

1294 bin iki yüz doksan dört

2000 iki bin

3000 üç bin

4000 dört bin

5000 beş bin

5005 beş bin beş

5050 beş bin elli

5555 beş bin beş yüz elli beş

10.000 on bin

100.000 yüz bin

200.000 iki yüz bin

1.000.000 bir milyon

9.000.000 dokuz milyon

10.000.000 on milyon

100.000.000 yüz milyon

1.000.000.000 bir milyar


Sayılar 2 Numbers 2 numéros 2 числа 2

20  yirmi 20 twenty

30 otuz 30 thirty

40  kırk 40 forty

50  elli 50 fifty

60  altmış 60 sixty

70  yetmiş 70 seventy

80  seksen 80 Eighty

90   doksan 90 ninety

100  yüz 100 face

101  yüz bir 101 face one

102   yüz iki 102 face two

110   yüz on 110 hundred ten

111  yüz on bir 111 one hundred eleven

112   yüz on iki 112 hundred twelve

120    yüz yirmi 120 hundred and twenty

121    yüz yirmi bir 121 one hundred and twenty one

130   yüz otuz 130 hundred and thirty

199  yüz doksan dokuz 199 hundred and ninety-nine

200   iki yüz 200 two faces

300  üç yüz 300 three faces

400   dört yüz 400 four faces

500  beş yüz 500 five faces

600   altı yüz

700   yedi yüz 700 seven faces

800   sekiz yüz 800 eight hundred

900  dokuz yüz

995 dokuz yüz doksan beş 995 nine hundred and ninety five

999 dokuz yüz doksan dokuz

1000   bin 1000 thousand

1001   bin bir 1001 thousand one

1002   bin iki 1002 thousand two

1010  bin on 1010 thousand ten

1111 bin yüz on bir 1111 thousand one hundred eleven

1118   bin yüz on sekiz 1118 thousand one hundred eighteen

1294  bin iki yüz doksan dört 1294 thousand two hundred ninety four

2000  iki bin 2000 two thousand

3000 üç bin

4000 dört bin

5000 beş bin

5005 beş bin beş 5005 five thousand five

5050   beş bin elli 5050 five thousand fifty

5555 beş bin beş yüz elli beş 5555 five thousand five hundred and fifty five

10.000   on bin 10,000 ten thousand

100.000 yüz bin

200.000 iki yüz bin 200,000 two hundred thousand

1.000.000  bir milyon 1,000,000 to one million

9.000.000  dokuz milyon

10.000.000  on milyon 10,000,000 ten million

100.000.000  yüz milyon 100 million hundred million

1.000.000.000  bir milyar 1,000,000,000 one billion