Ordlista

Hjälp Center

Hur kan vi hjälpa dig?

Kan du förklara en LingQs status?

Statusen indikerar hur väl du vet en av dina LingQade termer. När en LingQ först är skapad har den en status 1-Ny. Denna status ändras till 2-Kan inte komma ihåg, sedan 3-Inte säker, och slutligen 4-Inlärd, medans du lär in termen.

Hur anpassar jag statusarna av olika villkor på min lista?

Use the tick boxes at left to select all the terms you want to adjust. Then select your desired action from the "More actions" dropdown. You can either increase or decrease the Status by 1, move the terms directly to Known or delete the terms.

Note: You must be a Basic, Plus or Premium member to use the batch delete feature.

Dagens LingQ

As you create LingQs, they are due for review based on their status. Status 1 words are due for review in 1 day, status 2 in 3 days, status 3 in 7 days, and status 4 in 15 days. Once words become due for review they are added to the SRS - Due for review list. Words from the SRS list are sent out daily in this email. Whenever, words are reviewed or status is changed, the review period is reset.

Control the settings for your LingQs of the Day in the Notifications tab in your Settings. * Note: You must have emails or notifications enabled in order for the lists to be created.

Hur tjänar jag mynt och vad kan jag göra med dem?

LingQ belönar dig vid inlärning av ord. När duy skapar en LingQ eller gör ett ord känt, så tjänar du mynt. Antal mynt du tjänar beror på värdet av ordet. De vanligaste orden anses mer värdefulla och är värda fyra mynt. Ju mindre vanliga orden är, ju mindre mynt tjänar du. Antal mynt varje ord är värt visas under ordet i de blå och gula panelerna.

Om du gör ett ord känt, så tjänar du 5x dess värde. Skapandet av en LingQ belönar du 1x ordets värde. Om statusen av ett ord höjs så tjänar du 1x mynt per statushöjning tills ordet blir känt (✔). Det betyder att du kan tjänar max 20 mynt för de värdefullaste orden och 5 mynt för en-myntsord!

Därför, om du skapar en LingQ (Status 1) för ett två-myntsord, så tjänar du 2 mynt. Medans du fortsätter att lära dig det, så tjänar du 2 mynt för varje statushöjning. När ordet är markerat som känt så kommer du ha tjänat 10 mynt. Omvänt sätt, om du redan hade känt till det blåa ordet och markerat det som känt från början, så hade du tjänat 10 mynt omgående.

Du kan använda mynt i Avatarbutiken till att köpa kläder och accessoarer till din växande avatar.

Ser du inte svaret du letar efter?