×

Nós usamos os cookies para ajudar a melhorar o LingQ. Ao visitar o site, você concorda com a nossa política de cookies.


image

Biblii - Facerea - Geneza / Genesis, Capitol 5

Capitol 5

1 Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l -a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2 I -a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i -a binecuvîntat, şi le -a dat numele de ,,om``, în ziua cînd au fost făcuţi. 3 La vîrsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i -a pus numele Set. 4 După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 5 Toate zilele pe cari le -a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit. 6 La vîrsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos. 7 După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani, şi a născut fii şi fiice. 8 Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit. 9 La vrîsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. 10 După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani, şi a născut fii şi fiice. 11 Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit. 12 La vrîsta de şapte zeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. 13 După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice. 14 Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit. 15 La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. 16 După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice. 17 Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit. 18 La vrîsta de o sută şasezeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh. 19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şase zeci şi doi de ani; apoi a murit. 21 La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22 După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şase zeci şi cinci de ani. 24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s'a mai văzut, pentru că l -a luat Dumnezeu. 25 La vrîsta de o sută opt zeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh. 26 După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute opt zeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice. 27 Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şase zeci şi nouă de ani; apoi a murit. 28 La vîrsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu. 29 El i -a pus numele Noe, zicînd: ,,Acesta ne va mîngîia pentru osteneala şi truda mînilor noastre, cari vin din acest pămînt, pe care l -a blestemat Domnul.`` 30 După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouă zeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice. 31 Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit. 32 oe, la vrîsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.


Capitol 5

1 Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l -a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2 I -a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i -a binecuvîntat, şi le -a dat numele de ,,om``, în ziua cînd au fost făcuţi. 3 La vîrsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i -a pus numele Set. 4 După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 5 Toate zilele pe cari le -a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit. 6 La vîrsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos. 7 După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani, şi a născut fii şi fiice. 8 Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit. 9 La vrîsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. 10 După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani, şi a născut fii şi fiice. 11 Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit. 12 La vrîsta de şapte zeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. 13 După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice. 14 Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit. 15 La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. 16 După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice. 17 Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit. 18 La vrîsta de o sută şasezeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh. 19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şase zeci şi doi de ani; apoi a murit. 21 La vrîsta de şase zeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22 După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şase zeci şi cinci de ani. 24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s'a mai văzut, pentru că l -a luat Dumnezeu. 25 La vrîsta de o sută opt zeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh. 26 După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute opt zeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice. 27 Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şase zeci şi nouă de ani; apoi a murit. 28 La vîrsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu. 29 El i -a pus numele Noe, zicînd: ,,Acesta ne va mîngîia pentru osteneala şi truda mînilor noastre, cari vin din acest pămînt, pe care l -a blestemat Domnul.``  30 După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouă zeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice. 31 Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit. 32 oe, la vrîsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.