×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

În ce condiţii şi cine face în Franţa interceptările telefonice ?

În ce condiţii şi cine face în Franţa interceptările telefonice ?

Autorizaţia de interceptare a convorbirilor telefonice este valabilă maximum 4 luni dar ea poate fi reînoită.

O înregistrare realizată trebuie distrusă maximum 10 zile mai târziu şi operaţiunea este consemnată într-un proces-verbal. In fine, numai informaţiile legate de afacerea de interes public - securitatea naţională, prevenirea terorismului, şamd – sunt transcrise. In 6 cazuri din 10 « ţintele » administrative se referă la dosare de crimă organizată dar cifrele nu iau în calcul anul 2015 când Franţa a fost scena unor atacuri teroriste inedite şi extrem de ucigătoare.

Cum sunt făcute celelalte interceptări ?

In cazul interceptărilor zise « judiciare », numai un magistrat, un judecător de instrucţie de exemplu, poate decide, poate ordona efectuarea lor.

La fel ca şi în cazul interceptărilor administrative, cererea trebuie motivată în scris iar durata maximă este de 4 luni reînnoibilă. De notat că nu se pot efectua interceptări judiciare decât în dosare în care crima sau delictul concernat este pasibil cu cel puţin doi ani închisoare. Inregistrările în acest caz sunt transcrise de ofiţerul poliţiei judiciare iar datele audio sunt distruse sub autoritatea procurorului.

Sute de mii de interceptări realizate anual în Franţa

Pentru poliţişti, pentru anchetatori, interceptarea este evident un element indispensabil, mai ales când e vorba de cazuri de reţele criminale sau trafic de droguri.

Poliţia evocă circa 230 de mii de interceptări pe an, avocaţii avansează mai degrabă cifra de 650 de mii. In cazul interceptărilor administrative există posibilitatea de recurs, de contestaţie, dar nu şi în cazul interceptărilor judiciare, cum a fost de exemplu cazul cu fostul preşedinte Nicolas Sarkozy şi a avocatului său acum doi ani. Să precizăm că operatorii de telefonie – mobilă sau fixă – sunt obligaţi să transmită autorităţilor informaţiile cerute « după ce verifică însă că formalismul cererii a fost respectat ».

Acest lucru are şi un preţ : operatorul încasează în jur de 500 de euro pentru orice telefon pus sub ascultare plus un « abonament » de 45 de euro pe lună. In 2013 – ultimele date publice – ministerul justiţiei a cheltuit 43 de milioane de euro numai pe interceptările telefonice. In fine, analiştii notează că o serie de interceptări administrative – în particular privind geolocalizarea, sonorizarea unor localuri sau spionarea unor calculatoare – au fost realizate în trecut de diverse servicii de informaţii în afara legii.

E şi motivul pentru care noua legislaţie adoptată anul trecut după atacurile teroriste pune puţin lucrurile la punct şi legalizează anumite practici care până nu demult erau ilegale.


În ce condiţii şi cine face în Franţa interceptările telefonice ? Under what conditions and who does wiretapping in France?

Autorizaţia de interceptare a convorbirilor telefonice este valabilă maximum 4 luni dar ea poate fi reînoită. The authorization to intercept telephone calls is valid for a maximum of 4 months, but it can be renewed.

O înregistrare realizată trebuie distrusă maximum 10 zile mai târziu şi operaţiunea este consemnată într-un proces-verbal. A recorded record must be destroyed no later than 10 days later and the operation is recorded in a report. In fine, numai informaţiile legate de afacerea de interes public - securitatea naţională, prevenirea terorismului, şamd – sunt transcrise. Finally, only information related to business of public interest - national security, terrorism prevention, etc. - is transcribed. In 6 cazuri din 10 « ţintele » administrative se referă la dosare de crimă organizată dar cifrele nu iau în calcul anul 2015 când Franţa a fost scena unor atacuri teroriste inedite şi extrem de ucigătoare. In 6 cases out of 10 administrative "targets" refer to organized crime cases but the figures do not take into account the year 2015 when France was the scene of unprecedented and extremely deadly terrorist attacks.

Cum sunt făcute celelalte interceptări ? How are the other interceptions made?

In cazul interceptărilor zise « judiciare », numai un magistrat, un judecător de instrucţie de exemplu, poate decide, poate ordona efectuarea lor. In the case of so-called "judicial" interceptions, only a magistrate, an investigating judge for example, can decide, can order their execution.

La fel ca şi în cazul interceptărilor administrative, cererea trebuie motivată în scris iar durata maximă este de 4 luni reînnoibilă. As in the case of administrative interceptions, the request must be motivated in writing and the maximum duration is 4 months, renewable. De notat că nu se pot efectua interceptări judiciare decât în dosare în care crima sau delictul concernat este pasibil cu cel puţin doi ani închisoare. It should be noted that judicial interceptions can only be carried out in cases where the crime or offense concerned is punishable by at least two years in prison. Inregistrările în acest caz sunt transcrise de ofiţerul poliţiei judiciare iar datele audio sunt distruse sub autoritatea procurorului. The recordings in this case are transcribed by the judicial police officer and the audio data is destroyed under the authority of the prosecutor.

Sute de mii de interceptări realizate anual în Franţa Hundreds of thousands of interceptions made annually in France

Pentru poliţişti, pentru anchetatori, interceptarea este evident un element indispensabil, mai ales când e vorba de cazuri de reţele criminale sau trafic de droguri. For police officers, for investigators, interception is obviously an indispensable element, especially when it comes to cases of criminal networks or drug trafficking.

Poliţia evocă circa 230 de mii de interceptări pe an, avocaţii avansează mai degrabă cifra de 650 de mii. The police evoke about 230 thousand interceptions per year, the lawyers advance rather the figure of 650 thousand. In cazul interceptărilor administrative există posibilitatea de recurs, de contestaţie, dar nu şi în cazul interceptărilor judiciare, cum a fost de exemplu cazul cu fostul preşedinte Nicolas Sarkozy şi a avocatului său acum doi ani. In the case of administrative interceptions, there is the possibility of recourse, of appeal, but not in the case of judicial interceptions, as was the case with former President Nicolas Sarkozy and his lawyer two years ago. Să precizăm că operatorii de telefonie – mobilă sau fixă – sunt obligaţi să transmită autorităţilor informaţiile cerute « după ce verifică însă că formalismul cererii a fost respectat ». It should be noted that the telephone operators - mobile or fixed - are obliged to transmit to the authorities the requested information "after verifying, however, that the formalism of the request has been respected".

Acest lucru are şi un preţ : operatorul încasează în jur de 500 de euro pentru orice telefon pus sub ascultare plus un « abonament » de 45 de euro pe lună. This also comes at a price: the operator charges around 500 euros for any phone listened to plus a "subscription" of 45 euros per month. In 2013 – ultimele date publice – ministerul justiţiei a cheltuit 43 de milioane de euro numai pe interceptările telefonice. In 2013 - the latest public data - the ministry of justice spent 43 million euros on telephone interceptions alone. In fine, analiştii notează că o serie de interceptări administrative – în particular privind geolocalizarea, sonorizarea unor localuri sau spionarea unor calculatoare – au fost realizate în trecut de diverse servicii de informaţii în afara legii. Finally, analysts note that a number of administrative interceptions - particularly on geolocation, sound systems or spying on computers - have been carried out in the past by various illegal intelligence services.

E şi motivul pentru care noua legislaţie adoptată anul trecut după atacurile teroriste pune puţin lucrurile la punct şi legalizează anumite practici care până nu demult erau ilegale. It is also the reason why the new legislation adopted last year after the terrorist attacks puts things in order and legalizes certain practices that until recently were illegal.