×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Lecții mici de limba română (Little lessons of Romanian language), Mihai Eminescu, scurtă biografie

Mihai Eminescu, scurtă biografie

Cel mai mare și iubit poet român al nostru se numește Mihai Eminescu.

El s-a născut pe 15 Ianuarie 1850.

Orașul lui natal se numește Botoșani, iar copilăria și-a petrecut-o la Ipotești. El provenea dintr-o familie mare, cu 11 copii, fiind al șaptelea la părinți. Părinții lui binecuvântați, oameni simpli, se numeau Gheorghe și Raluca Eminovici. De mic copil el a fost profund legat de Natură, pe care a iubit-o mult.

Tânărul Eminescu și-a făcut studiile în străinătate, mai exact în Austria și Germania.

În anul 1869, el a studiat la Universitatea din Viena , fiind un strălucit student al Facultății de Filosofie și Drept. Studiile la Viena au durat până în anul 1872. Universitățile din Viena erau renumite peste tot în lume pentru calitatea înaltă a studiilor oferite.

Acolo, el a întîlnit mulți dintre compatrioții săi, importanți scriitori și poeți români, care studiau la aceeași universitate de prestigiu. La Viena, Eminescu a locuit în mai multe locuințe. Câteva din străzile unde a locuit sunt: Wiednergasse, Schaumburgergasse, Landstrasse, Gärtnerstrasse sau Kollergasse. Mai departe, între anii 1872-1874 el și-a continuat și desăvârșit studiile la Universitatea din Berlin .

Așadar, în acești ani el a învățat temeinic limba germană. După aceea, a făcut numeroase traduceri din autori germani precum: G.W. Hegel, Eduard von Hartmann, F.H. Jakoby, Schelling, Friedrich Krause și alții. De asemenea, el a studiat operele renumiților scriitori germani, precum F.Schiller, A. Schopenhauer sau Hölderlin. El a fost preocupat de o varietate de domenii: Literatură Română și Universală, Istorie, Filosofie, Estetică, Economie, Drept și Psihologia popoarelor.

În anul 1866 a fost publicată prima sa poezie, care se intitula „De-aș avea”.

Poeziile lui au fost apreciate și de către scriitorii străini contemporani. Astfel, poemul său “Luceafărul” a fost tradus în întregime în limba germană de către scriitoarea germană Mite Kremnitz . „Luceafărul” este înregistrat în Academia de Recorduri din Lume ca cel mai lung poem de dragoste. În locul lui natal, Ipotești, Eminescu a fost înconjurat de Natură.

De aceea, a fost profund legat de ea și natura apare peste tot în creațiile sale. Copacul lui îndrăgit era Teiul .

El aduce adesea aminte de parfumul florilor de tei în versurile sale : “Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rânduri-rânduri.”

“Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rânduri-rânduri.”(Dorința)

De asemenea imaginea Lunii este mereu prezentă în poeziile sale.

Poetul iubea să privească Luna pe cer în fiecare noapte și a descris frumusețea Lunii în mii de feluri și în mii de versuri. Pe lângă dragostea profundă pentru natură, Eminescu își iubea desăvârșit țara, patria sa, tradiția și istoria poporului român. Pentru proza sa, s-a inspirat și din basmele din popor. Viața lui a fost foarte scurtă, însă creația lui literară a fost imensă și unică.

În anul 1889, el s-a stins din viață, când avea doar 39 de ani.

El a rămas pentru noi, românii, și pentru generațiile viitoare cel mai mare poet al nostru. *Această lecție se găsește și în limba germană.

http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5869906/reader/


Mihai Eminescu, scurtă biografie Mihai Eminescu, Kurzbiographie Mihai Eminescu, short biography Mihai Eminescu, breve biografía

Cel mai mare și iubit poet român al nostru se numește Mihai Eminescu. Unser größter und geliebter rumänischer Dichter heißt Mihai Eminescu. Our greatest and most beloved Romanian poet is Mihai Eminescu. Nuestro poeta rumano más grande y querido se llama Mihai Eminescu. Наш величайший и самый любимый румынский поэт Михай Эминеску.

El s-a născut pe 15 Ianuarie 1850. Er wurde am 15. Januar 1850 geboren. He was born on January 15, 1850. Nació el 15 de enero de 1850.

Orașul lui natal se numește Botoșani, iar copilăria și-a petrecut-o la Ipotești. Seine Heimatstadt ist Botoșani, seine Kindheit verbrachte er in Ipotești. His native town is called Botosani, and his childhood spent at Hypoteşti. La sua città natale si chiama Botosani, e la sua infanzia trascorsa a Hypoteşti. El  provenea dintr-o familie mare, cu 11 copii, fiind al șaptelea la părinți. Er stammte aus einer großen Familie mit 11 Kindern und war das siebte seiner Eltern. He came from a large family with 11 children, being seventh in his parents. Provenía de una familia numerosa, con 11 hijos, siendo el séptimo de los padres. Veniva da una famiglia numerosa con 11 figli, essendo il settimo dei suoi genitori. Он происходил из большой семьи с 11 детьми, будучи седьмым в его родителях. Părinții lui binecuvântați, oameni simpli,  se numeau Gheorghe și Raluca Eminovici. Seine gesegneten Eltern, einfache Leute, hießen Gheorghe und Raluca Eminovici. His blessed, simple men were called Gheorghe and Raluca Eminovici. Sus benditos padres, personas simples, se llamaban Gheorghe y Raluca Eminovici. I suoi uomini benedetti e semplici si chiamavano Gheorghe e Raluca Eminovici. De mic copil el a fost profund legat de Natură, pe care a iubit-o mult. Schon als kleines Kind war er tief mit der Natur verbunden, die er sehr liebte. As a small child, he was deeply tied to Nature, whom he loved a lot. Cuando era niño estaba profundamente conectado con la naturaleza, que amaba mucho. Da bambino, era profondamente legato alla natura, che amava molto.

Tânărul  Eminescu și-a făcut studiile în străinătate, mai exact în Austria și Germania. Der junge Eminescu absolvierte sein Studium im Ausland, speziell in Österreich und Deutschland. Young Eminescu has done his studies abroad, more precisely in Austria and Germany. Young Eminescu ha svolto i suoi studi all'estero, più precisamente in Austria e Germania.

În  anul 1869, el  a studiat  la Universitatea din Viena , fiind un strălucit student al Facultății de Filosofie și Drept. 1869 studierte er an der Universität Wien und war ein brillanter Student der Fakultät für Philosophie und Recht. In 1869 he studied at the University of Vienna, being a brilliant student at the Faculty of Philosophy and Law. En 1869, estudió en la Universidad de Viena, siendo un brillante estudiante de la Facultad de Filosofía y Derecho. Nel 1869 ha studiato all'Università di Vienna, essendo un brillante studente presso la Facoltà di Filosofia e Diritto. Studiile la Viena au durat până în anul 1872. Das Studium in Wien dauerte bis 1872. Studies in Vienna lasted until 1872. Universitățile din Viena erau renumite peste tot în lume pentru calitatea înaltă a studiilor oferite. Die Wiener Universitäten waren weltweit für die hohe Qualität des Studienangebots bekannt. The universities in Vienna were renowned throughout the world for the high quality of their studies. Le università di Vienna erano rinomate in tutto il mondo per l'alta qualità dei loro studi.

Acolo, el  a întîlnit mulți dintre compatrioții săi, importanți scriitori și poeți români, care studiau la aceeași universitate de prestigiu. Dort traf er viele seiner Landsleute, wichtige rumänische Schriftsteller und Dichter, die an derselben angesehenen Universität studierten. There, he met many of his compatriots, important Romanian writers and poets, who were studying at the same university of prestige. Lì, ha incontrato molti dei suoi compatrioti, importanti scrittori e poeti rumeni, che studiavano nella stessa università di prestigio. La Viena, Eminescu a locuit în mai multe locuințe. In Wien lebte Eminescu in mehreren Häusern. In Vienna, Eminescu lived in several homes. En Viena, Eminescu vivió en varias viviendas. Câteva din străzile unde a locuit sunt: Wiednergasse, Schaumburgergasse, Landstrasse, Gärtnerstrasse sau Kollergasse. Einige der Straßen, in denen er wohnte, sind: Wiednergasse, Schaumburgergasse, Landstraße, Gärtnerstraße oder Kollergasse. Some of the streets where they lived are: Wiednergasse, Schaumburgergasse, Landstrasse, Gärtnerstrasse or Kollergasse. Algunas de las calles donde vivió son: Wiednergasse, Schaumburgergasse, Landstrasse, Gärtnerstrasse o Kollergasse. Alcune delle strade in cui hanno vissuto sono: Wiednergasse, Schaumburgergasse, Landstrasse, Gärtnerstrasse o Kollergasse. Mai departe, între anii 1872-1874 el și-a continuat și desăvârșit studiile la Universitatea din Berlin . Außerdem setzte er zwischen den Jahren 1872-1874 sein Studium an der Universität Berlin fort und vollendete es. Further, between 1872-1874 he continued his studies at the University of Berlin. Inoltre, tra il 1872-1874 ha continuato i suoi studi presso l'Università di Berlino.

Așadar, în acești ani el a învățat temeinic limba germană. So lernte er in diesen Jahren gründlich die deutsche Sprache. So in these years he taught German. Quindi in questi anni ha insegnato tedesco. După aceea, a făcut numeroase traduceri din autori germani precum:  G.W. Danach fertigte er zahlreiche Übersetzungen von deutschen Autoren an, wie z. B.: GW After that, he made numerous translations from German authors such as: GW Después de eso, realizó numerosas traducciones de autores alemanes como: GW Successivamente, ha realizzato numerose traduzioni da autori tedeschi come: GW Hegel, Eduard von Hartmann, F.H. Hegel, Eduard von Hartmann, FH Jakoby, Schelling, Friedrich Krause și alții. Jakoby, Schelling, Friedrich Krause and others. De asemenea, el a studiat operele renumiților scriitori germani, precum F.Schiller, A. Schopenhauer sau Hölderlin. He also studied the works of renowned German writers, such as F. Schiller, A. Schopenhauer or Hölderlin. También estudió las obras de reconocidos escritores alemanes, como F. Schiller, A. Schopenhauer o Hölderlin. Studiò anche opere di famosi scrittori tedeschi come F.Schiller, A. Schopenhauer o Hölderlin. El a fost preocupat de o varietate de domenii:  Literatură Română și Universală, Istorie, Filosofie, Estetică, Economie, Drept și Psihologia popoarelor. He was concerned with a variety of areas: Romanian and Universal Literature, History, Philosophy, Aesthetics, Economics, Law and Peoples' Psychology. Estaba interesado en una variedad de campos: literatura rumana y universal, historia, filosofía, estética, economía, derecho y psicología de los pueblos. Si occupava di una varietà di settori: letteratura rumena e universale, storia, filosofia, estetica, economia, diritto e psicologia dei popoli.

În anul 1866 a fost publicată prima sa poezie, care se intitula „De-aș avea”. 1866 erschien sein erstes Gedicht mit dem Titel „De-ași avera“. In 1866 his first poetry, entitled "If I Had," was published. En 1866 se publicó su primer poema, titulado "Si tuviera que hacerlo". Nel 1866 fu pubblicata la sua prima poesia, intitolata "If I Had".

Poeziile lui au fost apreciate și de către scriitorii străini contemporani. Seine Gedichte wurden auch von zeitgenössischen ausländischen Schriftstellern geschätzt. His poems were also appreciated by contemporary foreign writers. Sus poemas también fueron apreciados por escritores extranjeros contemporáneos. Astfel, poemul său “Luceafărul” a fost tradus în întregime în limba germană de către scriitoarea germană Mite Kremnitz . So wurde sein Gedicht „Luceafarul“ von der deutschen Schriftstellerin Mite Kremnitz vollständig ins Deutsche übersetzt. Thus, his poem "Luceafărul" was translated entirely into German by German writer Mite Kremnitz. Así, su poema "Luceafărul" fue traducido completamente al alemán por el escritor alemán Mite Kremnitz. Così, il suo poema "Luceafărul" fu tradotto interamente in tedesco dallo scrittore tedesco Mite Kremnitz. „Luceafărul” este înregistrat în Academia de Recorduri din Lume ca cel mai lung poem de dragoste. „Luceafarul“ ist in der Academy of World Records als das längste Liebesgedicht registriert. "Luceafărul" is recorded in the World Record Academy as the longest love poem. "Luceafărul" è registrato nella World Record Academy come il più lungo poema d'amore. În locul lui natal, Ipotești, Eminescu  a fost înconjurat de Natură. In seinem Geburtsort Ipotești war Eminescu von Natur umgeben. In his native place, Hypotheses, Eminescu was surrounded by Nature. Nella sua città natale, Hypoteşti, Eminescu era circondato dalla natura.

De aceea, a fost profund  legat de ea și natura apare peste tot  în  creațiile sale. Daher war er tief mit ihr verbunden und die Natur taucht überall in seinen Kreationen auf. That is why it was deeply related to it, and nature appears everywhere in its creations. Por lo tanto, él estaba profundamente conectado con ella y la naturaleza aparece en todas partes en sus creaciones. Questo è il motivo per cui era profondamente correlato ad esso, e la natura appare ovunque nelle sue creazioni. Copacul lui îndrăgit era Teiul . Sein Lieblingsbaum war die Linde. His loved tree was Teiul. Su árbol favorito era Teul.

El aduce adesea aminte de parfumul florilor de tei în versurile sale : In seinen Versen erwähnt er oft den Duft von Lindenblüten: He often remembers the lime blossom in his lyrics: A menudo recuerda la fragancia de los tilos en sus letras: “Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rânduri-rânduri.” "Blüten von Lindenbäumen über uns / Sie werden in Reihen und Reihen fallen." "Flowers of lime above us / Or fall rows-rows." "La lima florece sobre nosotros / fila a fila".

“Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rânduri-rânduri.”(Dorința) "Limonenblumen über uns / Sie werden in Reihen und Reihen fallen." (Verlangen) "Lime blossoms above us / They will fall in rows." (Desire)

De asemenea imaginea Lunii este mereu prezentă în poeziile sale. Auch das Bild des Mondes ist in seinen Gedichten immer präsent. Also, the moon's image is always present in his poems. También la imagen de la Luna siempre está presente en sus poemas.

Poetul iubea să privească Luna pe cer în fiecare noapte și a descris frumusețea Lunii în mii de feluri și în mii de versuri. Der Dichter liebte es, jede Nacht den Mond am Himmel zu betrachten und beschrieb die Schönheit des Mondes auf tausend Arten und in Tausenden von Versen. The poet loved to look at the Moon in the sky every night and described the beauty of the Moon in thousands of ways and in thousands of verses. Al poeta le encantaba mirar la Luna en el cielo todas las noches y describía la belleza de la Luna de miles de maneras y miles de versos. Pe lângă dragostea profundă pentru natură, Eminescu își iubea desăvârșit țara, patria sa, tradiția și istoria poporului român. Besides the deep love for nature, Eminescu loved his country, his homeland, the tradition and the history of the Romanian people. Además de su profundo amor por la naturaleza, Eminescu amaba a su país, su tierra natal, la tradición y la historia del pueblo rumano. Pentru proza sa, s-a inspirat și din basmele din popor. Für seine Prosa ließ er sich auch von Volksmärchen inspirieren. For his prose he was also inspired by the folk tales. Viața lui a fost foarte scurtă, însă creația lui literară a fost imensă și unică. Sein Leben war sehr kurz, aber sein literarisches Schaffen war immens und einzigartig. His life was very short, but his literary creation was immense and unique.

În anul 1889, el s-a stins din viață, când avea doar 39 de ani. 1889 starb er im Alter von nur 39 Jahren. In 1889, he died when he was only 39 years old.

El a rămas pentru noi, românii, și pentru generațiile viitoare cel mai mare poet al nostru. Er blieb für uns Rumänen und für zukünftige Generationen unser größter Dichter. He remained for us, the Romanians, and for future generations our greatest poet. *Această lecție se găsește și în limba germană. * This lesson is also found in German.

http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5869906/reader/