×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Româna cu Camelia, A se crede/socoti buricul pământului

A se crede/socoti buricul pământului

Bună, dragii mei!

Astăzi este miercuri și - cum am specificat deja în episodul de duminică - vor apărea mini-episoade cu Cuvinte și Expresii (C&E) miercuri și duminică, atât în octombrie, cât și în noiembrie și la începutul lui decembrie.

Astăzi o să vorbesc despre expresia a se crede buricul pământului sau a se socoti buricul pământului.

Să le luăm pe rând: pământ știm ce înseamnă.

Buric. Ce este buricul? Cum să vă explic eu? Este ca o gaură sau orificiu pe abdomen, pe zona abdominală, de unde vine cordonul ombilical. Atunci când copiii se nasc, există un cordon ombilical la bebeluș sau la fetus, și se taie acel cordon și rămâne - pe corpul copilului - rămâne un buric. Nu știu cum să vă explic. Se numește un buric.

Și cei mai mulți oameni au buric, dar buricul pământului înseamnă centrul Pământului. Pentru că acest buric, pe care îl avem, este plasat în zona centrală, zona … da … zona centrală sau în centrul corpului nostru, cum ar veni. De aceea, se spune că atunci când folosești cuvântul buric, faci referire la ceva care este plasat/situat în centru. De aceea, buricul pământului este centrul Pământului.

Și când om se consideră/se crede/se socotește că este el singur buricul pământului, înseamnă că acel om crede că este el cel mai important dintre toți. Deci, această expresie se folosește când vorbim de oameni, când vorbim despre oameni, nu animale.

a. Se folosește când vorbim despre oameni - a fost prima observație.

b. A doua observație: poate că alți oameni îl văd pe acest om - pe un om oarecare - că el se crede buricul pământului.

Deci, această expresie o folosesc oamenii, care fac referire la o altă persoană, care se crede buricul pământului.

Primul exemplu.

1. Cine se crede el, buricul pământului, să ne spună nouă ce să facem?

Aici niște oameni spun despre o altă persoană: Cine crede el că este de fapt, ca el să ne spună nouă ce să facem? Se crede el în centrul universului, în centrul pământului?

Exemplul al doilea.

2. Nu îmi place să merg la spectacolele lui, pentru că mi se pare (mie) că se crede buricul pământului. Este prea infatuat.

În acest exemplu, cineva spune că nu vrea să participe la niște spectacole - nu știm exact dacă e vorba de teatru, de exemplu, sau comedie - pentru că respectivul comedian sau actor de teatru este prea îngâmfat, prea infatuat și dă senzația/dă impresia că el, acest actor, se crede buricul pământului. Ca și cum el ar fi cel mai important de pe pământ.

Este o expresie care este negativă, dacă vrem să folosim cuvinte precum pozitiv și negativ. Are o conotație negativă. Și cine se crede buricul pământului este un om care se crede foarte mare și foarte important printre ceilalți. Tu nu poți să ajungi la nivelul lui. Poate că acel om, care se crede buricul pământului, este o … face parte din elită, este un mare politician, este un mare actor etc.

Se poate folosi în foarte multe contexte, dar nu are o conotație frumoasă, plăcută, această expresie.

Și se folosește, cum am spus, de alți oameni care ștampilează, care poate judecă, poate că vin cu niște impresii personale legate de un om, care se crede buricul pământului.

Am ales această expresie pentru că am vrut să vorbesc puțin și despre acest cuvânt: un buric. Vreau să învățați și acest cuvânt pe podcast-urile mele.

Acum, avem forma de genitiv: buricul cui? al Pământului. De aceea, se spune pământului și nu pământ. Buricul – deci, este un substantiv care e la forma buricul – formă hotărâtă – și pământului, forma de genitiv. Nu vorbesc mult despre gramatică de obicei, dar am vrut astăzi să specific lucrul ăsta. Am simțit nevoia să fac lucrul ăsta.

Da. Se folosește această expresie. Eu nu folosesc, sau mai rar, foarte rar, dar există această expresie și m-am gândit să vă ajut să înțelegeți ce înseamnă când un om se crede buricul pământului.

O zi excelentă de miercuri!

Ne auzim duminică!

Numai bine!


A se crede/socoti buricul pământului To believe/calculate the navel of the earth Pensar/pensarse el ombligo de la tierra Pensare/ritenersi l'ombelico della terra Pensar/pensar-se no umbigo da terra

Bună, dragii mei!

Astăzi este miercuri și - cum am specificat deja în episodul de duminică - vor apărea mini-episoade cu Cuvinte și Expresii (C&E) miercuri și duminică, atât în octombrie, cât și în noiembrie și la începutul lui decembrie.

Astăzi o să vorbesc despre expresia **a se crede buricul pământului** sau **a se socoti buricul pământului. **

Să le luăm pe rând: **pământ** știm ce înseamnă. Let's take them one by one: earth we know what it means.

**Buric**. Ce este buricul? Cum să vă explic eu? Este ca o gaură sau orificiu pe abdomen, pe zona abdominală, de unde vine cordonul ombilical. Atunci când copiii se nasc, există un cordon ombilical la bebeluș sau la fetus, și se taie acel cordon și rămâne - pe corpul copilului - rămâne __un buric__. Nu știu cum să vă explic. Se numește __un buric__.

Și cei mai mulți oameni au buric, dar **buricul pământului** înseamnă centrul Pământului. Pentru că acest buric, pe care îl avem, este plasat în zona centrală, zona … da … zona centrală sau în centrul corpului nostru, cum ar veni. Because this navel, which we have, is placed in the central area, the area … yes … the central area or the center of our body, as it were. De aceea, se spune că atunci când folosești cuvântul __buric__, faci referire la ceva care este plasat/situat în centru. De aceea, buricul pământului este centrul Pământului.

Și când om se consideră/se crede/se socotește că este el singur buricul pământului, înseamnă că acel om crede că este el cel mai important dintre toți. E quando un uomo si considera l'ombelico della terra, significa che pensa di essere il più importante di tutti. Deci, această expresie se folosește când vorbim de oameni, când vorbim despre oameni, nu animale. Quindi questa espressione si usa quando si parla di persone, quando si parla di persone, non di animali.

a. Se folosește când vorbim despre oameni - a fost prima observație. a. Si usa quando si parla di persone - è stata la prima osservazione.

b. A doua observație: poate că alți oameni îl văd pe acest om - pe un om oarecare - că el se crede buricul pământului. b. Second observation: perhaps other people see this man - some man - that he thinks he is the navel of the earth. b. Seconda osservazione: forse altre persone vedono quest'uomo - un uomo qualsiasi - come l'ombelico della terra.

Deci, această expresie o folosesc oamenii, care fac referire la o altă persoană, care se crede buricul pământului. Quindi, questa espressione viene usata dalle persone, riferendosi a un'altra persona, che pensa di essere l'ombelico della terra.

Primul exemplu.

__1.__ __Cine se crede el, buricul pământului, să ne spună nouă ce să facem?__ 1\. Who does he think he is, the navel of the earth, to tell us what to do? 1. Chi si crede di essere, l'ombelico della terra, che ci dice cosa fare?

Aici niște oameni spun despre o altă persoană: __Cine crede el că este de fapt, ca el să ne spună nouă ce să facem? Qui c'è chi dice di un'altra persona: chi pensa di essere veramente, per poterci dire cosa fare? Se crede el în centrul universului, în centrul pământului?__ Pensa di essere al centro dell'universo, al centro della terra?

Exemplul al doilea.

__2.__ __Nu îmi place să merg la spectacolele lui, pentru că mi se pare (mie) că se crede buricul pământului. 2. Non mi piace andare ai suoi spettacoli, perché sembra (per me) che pensi di essere l'ombelico della terra. Este prea infatuat.__

În acest exemplu, cineva spune că nu vrea să participe la niște spectacole - nu știm exact dacă e vorba de teatru, de exemplu, sau comedie - pentru că respectivul comedian sau actor de teatru este prea îngâmfat, prea infatuat și dă senzația/dă impresia că el, acest actor, se crede buricul pământului. In this example, someone says he doesn't want to attend some shows - we don't know exactly if it's theater, for example, or comedy - because the comedian or actor in question is too conceited, too conceited, and gives the feeling/gives the impression that he, this actor, thinks he is the navel of the earth. Ca și cum el ar fi cel mai important de pe pământ.

Este o expresie care este negativă, dacă vrem să folosim cuvinte precum pozitiv și negativ. È un'espressione negativa, se vogliamo usare parole come positivo e negativo. Are o conotație negativă. Și cine se crede buricul pământului este un om care se crede foarte mare și foarte important printre ceilalți. Chi pensa di essere l'ombelico della terra è un uomo che pensa di essere molto grande e molto importante tra gli altri. Tu nu poți să ajungi la nivelul lui. Poate că acel om, care se crede buricul pământului, este o … face parte din elită, este un mare politician, este un mare actor etc. Forse quell'uomo, che pensa di essere l'ombelico della terra, è un ... fa parte dell'élite, è un grande politico, è un grande attore, ecc.

Se poate folosi în foarte multe contexte, dar nu are o conotație frumoasă, plăcută, această expresie. Può essere usata in molti contesti, ma non ha una connotazione piacevole, questa espressione.

Și se folosește, cum am spus, de alți oameni care ștampilează, care poate judecă, poate că vin cu niște impresii personale legate de un om, care __se crede buricul pământului.__ And it is used, as I said, by other people who stamp, who maybe judge, maybe they come with some personal impressions related to a man, who thinks he is the navel of the earth. E si serve, come ho detto, di altre persone che timbrano, che forse giudicano, che forse hanno delle impressioni personali su un uomo che pensa di essere l'ombelico della terra.

Am ales această expresie pentru că am vrut să vorbesc puțin și despre acest cuvânt: __un buric__. Ho scelto questa espressione perché volevo parlare anche di questa parola: ombelico. Vreau să învățați și acest cuvânt pe podcast-urile mele. Voglio anche che impariate questa parola nei miei podcast.

Acum, avem forma de genitiv: __buricul cui? Ora abbiamo la forma genitiva: ombelico chi? al Pământului__. De aceea, se spune pământ__ului__ și nu __pământ__. Ecco perché si chiama terra e non massa. __Buricul__ – deci, este un substantiv care e la forma buric__ul__ – formă hotărâtă – și __pământului__, forma de genitiv. Navel - quindi, è un sostantivo che si trova nella forma navel - la forma definita - e earth, la forma genitiva. Nu vorbesc mult despre gramatică de obicei, dar am vrut astăzi să specific lucrul ăsta. Am simțit nevoia să fac lucrul ăsta.

Da. Se folosește această expresie. Eu nu folosesc, sau mai rar, foarte rar, dar există această expresie și m-am gândit să vă ajut să înțelegeți ce înseamnă când __un om se crede buricul pământului.__

O zi excelentă de miercuri!

Ne auzim duminică!

Numai bine!