×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Podcastul de limba română, Episodul 6: 1 Decembrie – Ziua Națională a României

Episodul 6: 1 Decembrie – Ziua Națională a României

Salutare din nou și bun venit la un nou episod al Podcastului de limba română. Probabil știți că pe 1 decembrie se sărbătorește Ziua Națională a României.

1 Decembrie este Ziua Națională a României începând din anul 1990. În trecut, Ziua Națională a României a fost sărbătorită între 1861 și 1866 pe ziua de 24 ianuarie, care reprezenta ziua Unirii Principatelor Române. Formarea României de atunci o numim Unirea Mică. Apoi între 1869 și 1947, ziua de 10 mai, care era și Ziua Regelui, România fiind Regat în acea perioadă. Iar mai apoi, între 1948 și 1989, ziua de 23 august.

Dar ce reprezintă 1 decembrie pentru români? De ce a fost aleasă această zi ca zi națională în 1990?

Pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, un oraș din Transilvania, a fost adoptată declarația prin care Transilvania se unea cu Regatul României. Până în acel an, România era formată din provinciile Țara Românească sau Valahia, care este partea de sud a României de azi, Moldova – provincia Moldovei din estul României, și Dobrogea… Dobrogea puțin mai mare decât este astăzi, cu un teritoriu care acum, în zilele noastre, aparține Bulgariei.

Deci, în 1918, Transilvania s-a alăturat acestor provincii care atunci alcătuiau Regatul României, și astfel s-a format România Mare. Din România Mare de atunci făcea parte, spuneam, Țara Românească, Moldova, Dobrogea și Transilvania. În acea vreme, Moldova era o regiune mult mai mare decât în zilele noastre. De fapt, putem spune că nu era doar Moldova, ci era Moldova, Basarabia – un teritoriu de la estul Moldovei care este parte din Republica Moldova în zilele noastre, și Nordul Bucovinei, care în zilele noastre face parte din Ucraina. Așadar, România în 1918 era un teritoriu mult mai mare, mult mai larg decât în zilele noastre. Însă, în timpul celui de-al doilea Război Mondial România a fost nevoită să cedeze o parte din teritoriile sale diferitelor state, de exemplu, Nordul Bucovinei a fost cedat Rusiei sau Uniunii Sovietice, cum se numea atunci. La fel și Basarabia. Iar sudul Dobrogei a fost cedat Bulgariei.

De-a lungul istoriei a mai fost o așa-zisă încercare de a uni provinciile locuite de români. Dacă ați citit puțin din istoria României, probabil vă este cunoscut numele de Mihai Viteazul, care în secolul XVI era domnitor al Țării Românești. Mihai Viteazul a fost cel care în anul 1600 a încercat să apropie aceste trei mari provincii românești – Transilvania, Țara Românească și Moldova – fiind un fel de domnitor peste aceste trei provincii. Unii istorici nu doresc să numească această apropiere a provinciilor ca o unire, însă pentru noi este considerată ca fiind prima unire a provinciilor românești de-a lungul istoriei. Mihai Viteazul a fost ucis la un an după ce a realizat această unire din 1600. Și este clar că această politică a sa nu convenea puterilor de atunci: Imperiului Austro-ungar, Poloniei și turcilor. Aceasta a dus la asasinarea lui în 1601.

Revenind la Ziua Națională a României, când sărbătorim Marea Unire de la 1 decembrie 1918, este o sărbătoare națională, da? Ca și orice sărbătoare națională este o zi liberă în România, se organizează tot felul de festivități care ne reamintesc de Marea Unire, care încearcă să ne apropie pe toții ca români, făcând parte din același popor.

Acesta a fost episodul de azi și sper să ne auzim din nou peste o săptămână, da? Până atunci vă doresc toate cele bune și vă spun din nou: Pe curând!


Episodul 6: 1 Decembrie – Ziua Națională a României

Salutare din nou și bun venit la un nou episod al Podcastului de limba română. Hello again and welcome to a new episode of the Romanian Podcast. Probabil știți că pe 1 decembrie se sărbătorește Ziua Națională a României. You probably know that Romania's National Day is celebrated on December 1.

1 Decembrie este Ziua Națională a României începând din anul 1990. December 1 is Romania's National Day since 1990. În trecut, Ziua Națională a României a fost sărbătorită între 1861 și 1866 pe ziua de 24 ianuarie, care reprezenta ziua Unirii Principatelor Române. In the past, Romania's National Day was celebrated between 1861 and 1866 on January 24, which represented the day of the Union of the Romanian Principalities. В прошлом Национальный день Румынии отмечался с 1861 по 1866 год 24 января, в день объединения румынских княжеств. Formarea României de atunci o numim Unirea Mică. The formation of Romania since then we call the Little Union. Образование Румынии с тех пор мы называем Малым Союзом. Apoi între 1869 și 1947, ziua de 10 mai, care era și Ziua Regelui, România fiind Regat în acea perioadă. Then between 1869 and 1947, May 10, which was also King's Day, Romania being the Kingdom during that period. Затем с 1869 по 1947 год, 10 мая, который также был Днем короля, Румыния в то время была Королевством. Iar mai apoi, între 1948 și 1989, ziua de 23 august. And then, between 1948 and 1989, on August 23. А затем, с 1948 по 1989 год, 23 августа.

Dar ce reprezintă 1 decembrie pentru români? But what does December 1 represent for Romanians? De ce a fost aleasă această zi ca zi națională în 1990? Why was this day chosen as a national day in 1990?

Pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, un oraș din Transilvania, a fost adoptată declarația prin care Transilvania se unea cu Regatul României. On December 1, 1918, in Alba Iulia, a city in Transylvania, the declaration was adopted by which Transylvania united with the Kingdom of Romania. 1 декабря 1918 года в Алба-Юлии, городе в Трансильвании, была принята декларация об объединении Трансильвании с Королевством Румыния. Până în acel an, România era formată din provinciile Țara Românească sau Valahia, care este partea de sud a României de azi, Moldova – provincia Moldovei din estul României, și Dobrogea… Dobrogea puțin mai mare decât este astăzi, cu un teritoriu care acum, în zilele noastre, aparține Bulgariei. Until that year, Romania consisted of the provinces of Wallachia or Wallachia, which is the southern part of Romania today, Moldova - the province of Moldavia in eastern Romania, and Dobrogea... Dobrogea slightly larger than it is today, with a territory that now, nowadays, it belongs to Bulgaria. До этого года Румыния состояла из провинций Валахия, которая сегодня является южной частью Румынии, Молдова - провинция Молдавия на востоке Румынии, и Добруджа... Добруджа немного больше, чем сегодня, с территорией, которая сейчас принадлежит Болгарии.

Deci, în 1918, Transilvania s-a alăturat acestor provincii care atunci alcătuiau Regatul României, și astfel s-a format România Mare. So, in 1918, Transylvania joined these provinces that then made up the Kingdom of Romania, and thus Greater Romania was formed. Таким образом, в 1918 году Трансильвания присоединилась к этим провинциям, которые в то время составляли Королевство Румыния, и таким образом образовалась Румыния Великая. Din România Mare de atunci făcea parte, spuneam, Țara Românească, Moldova, Dobrogea și Transilvania. At that time, Wallachia, Moldova, Dobrogea and Transylvania were part of Greater Romania. В то время Великая Румыния состояла, как я уже сказал, из Валахии, Молдовы, Добруджи и Трансильвании. În acea vreme, Moldova era o regiune mult mai mare decât în zilele noastre. At that time, Moldova was a much larger region than it is today. В то время Молдова была гораздо большим регионом, чем сегодня. De fapt, putem spune că nu era doar Moldova, ci era Moldova, Basarabia – un teritoriu de la estul Moldovei care este parte din Republica Moldova în zilele noastre, și Nordul Bucovinei, care în zilele noastre face parte din Ucraina. In fact, we can say that it was not only Moldova, but it was Moldova, Bessarabia - a territory from the east of Moldova that is part of the Republic of Moldova nowadays, and Northern Bucovina, which nowadays is part of Ukraine. На самом деле, можно сказать, что это была не только Молдова, но и Молдавия, Бессарабия - территория к востоку от Молдовы, которая сегодня является частью Республики Молдова, и Северная Буковина, которая сегодня является частью Украины. Așadar, România în 1918 era un teritoriu mult mai mare, mult mai larg decât în zilele noastre. So, Romania in 1918 was a much larger territory, much wider than nowadays. Таким образом, Румыния в 1918 году была гораздо большей, гораздо более обширной территорией, чем сегодня. Însă, în timpul celui de-al doilea Război Mondial România a fost nevoită să cedeze o parte din teritoriile sale diferitelor state, de exemplu, Nordul Bucovinei a fost cedat Rusiei sau Uniunii Sovietice, cum se numea atunci. But, during the Second World War, Romania had to cede part of its territories to different states, for example, Northern Bucovina was ceded to Russia or the Soviet Union, as it was then called. Однако во время Второй мировой войны Румыния была вынуждена уступить часть своей территории различным государствам, например, Северная Буковина была уступлена России или Советскому Союзу, как она тогда называлась. La fel și Basarabia. So is Bessarabia. Iar sudul Dobrogei a fost cedat Bulgariei. And the south of Dobrogea was ceded to Bulgaria. А южная Добруджа была уступлена Болгарии.

De-a lungul istoriei a mai fost o așa-zisă încercare de a uni provinciile locuite de români. Throughout history, there was another so-called attempt to unite the provinces inhabited by Romanians. На протяжении всей истории предпринимались так называемые попытки объединить провинции, населенные румынами. Dacă ați citit puțin din istoria României, probabil vă este cunoscut numele de Mihai Viteazul, care în secolul XVI era domnitor al Țării Românești. Wenn Sie ein wenig über die rumänische Geschichte gelesen haben, kennen Sie wahrscheinlich den Namen von Michael dem Tapferen, der im 16. Jahrhundert Herrscher des rumänischen Landes war. If you have read a bit of Romanian history, you probably know the name of Michael the Brave, who in the 16th century was the ruler of Romania. Если вы хоть немного читали историю Румынии, то вам наверняка известно имя Михаила Храброго, который был правителем Румынской страны в XVI веке. Mihai Viteazul a fost cel care în anul 1600 a încercat să apropie aceste trei mari provincii românești – Transilvania, Țara Românească și Moldova –  fiind un fel de domnitor peste aceste trei provincii. Es war Michael der Tapfere, der im Jahr 1600 versuchte, diese drei großen rumänischen Provinzen - Siebenbürgen, Walachei und Moldawien - näher zusammenzubringen, indem er eine Art Herrscher über sie wurde. Michael the Brave was the one who in the year 1600 tried to bring together these three great Romanian provinces - Transylvania, Wallachia and Moldova - being a kind of ruler over these three provinces. Именно Михаил Храбрый в 1600 году пытался сблизить эти три большие румынские провинции - Трансильванию, Валахию и Молдавию - став своего рода правителем над ними. Unii istorici nu doresc să numească această apropiere a provinciilor ca o unire, însă pentru noi este considerată ca fiind prima unire a provinciilor românești de-a lungul istoriei. Einige Historiker wollen diese Annäherung der Provinzen nicht als Vereinigung bezeichnen, aber für uns ist es die erste Vereinigung der rumänischen Provinzen in der Geschichte. Some historians do not want to call this convergence of the provinces a union, but for us it is considered to be the first union of the Romanian provinces throughout history. Некоторые историки не хотят называть это сближение провинций союзом, но для нас это считается первым союзом румынских провинций в истории. Mihai Viteazul a fost ucis la un an după ce a realizat această unire din 1600. Mihai Viteazul was killed a year after achieving this union of 1600. Михаил Храбрый был убит через год после достижения этого союза в 1600 году. Și este clar că această politică a sa nu convenea puterilor de atunci: Imperiului Austro-ungar, Poloniei și turcilor. Und es ist klar, dass seine Politik den damaligen Mächten - Österreich-Ungarn, Polen und den Türken - nicht gefiel. And it is clear that this policy of his did not suit the powers of that time: the Austro-Hungarian Empire, Poland and the Turks. И очевидно, что его политика не устраивала тогдашние державы: Австро-Венгрию, Польшу и турок. Aceasta a dus la asasinarea lui în 1601. Dies führte zu seiner Ermordung im Jahr 1601. This led to his assassination in 1601. Это привело к его убийству в 1601 году.

Revenind la Ziua Națională a României, când sărbătorim Marea Unire de la 1 decembrie 1918, este o sărbătoare națională, da? Um auf den rumänischen Nationalfeiertag zurückzukommen: Der 1. Dezember 1918, der Tag der Großen Union, ist ein nationaler Feiertag, oder? Returning to Romania's National Day, when we celebrate the Great Union since December 1, 1918, it is a national holiday, yes? Возвращаясь к Национальному дню Румынии, когда мы празднуем Великий Союз 1 декабря 1918 года, это ведь национальный праздник? Ca și orice sărbătoare națională este o zi liberă în România, se organizează tot felul de festivități care ne reamintesc de Marea Unire, care încearcă să ne apropie pe toții ca români, făcând parte din același popor. Wie jeder Nationalfeiertag ist er in Rumänien ein arbeitsfreier Tag, an dem alle möglichen Feierlichkeiten organisiert werden, um uns an die Große Union zu erinnern, die uns alle als Rumänen näher zusammenbringen soll, da wir alle zum selben Volk gehören. As any national holiday is a day off in Romania, all kinds of festivities are organized that remind us of the Great Union, which tries to bring us all together as Romanians, being part of the same people. Как и любой национальный праздник - выходной день в Румынии, всевозможные торжества организуются, чтобы напомнить нам о Великом Союзе, который пытается сблизить нас всех как румын, являющихся частью одного народа.

Acesta a fost episodul de azi și sper să ne auzim din nou peste o săptămână, da? Das war die heutige Folge und ich hoffe, dass ich in einer Woche wieder von Ihnen höre, okay? That was today's episode and I hope to hear from you again in a week, okay? Это был сегодняшний выпуск, и я надеюсь услышать вас снова через неделю, хорошо? Până atunci vă doresc toate cele bune și vă spun din nou: Pe curând! Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und sage wieder: Bis bald! Until then I wish you all the best and I say again: See you soon! До тех пор я желаю вам всего наилучшего и говорю еще раз: До скорой встречи!