×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Podcastul de limba română, Episodul 4: Memoria colectivă

Episodul 4: Memoria colectivă

Salutare! Salutare tuturor… și bun venit din nou la un episod al Podcastului de limba română. A mai trecut o săptămână și… am mai pregătit încă un episod cu… un subiect interesant, zic eu.

Mă gândeam zilele trecute la experiența de viață a celor dintre noi care… care am ales să trăim în străinătate, într-o altă țară decât țara natală, țara în care ne-am născut. Am să vorbesc despre asta din punctul meu de vedere, ca român care trăiește de peste douăzeci de ani în străinătate, în Finlanda.

Am trăit și în România peste douăzeci de ani, am crescut acolo, mi-am petrecut acolo copilăria, în mare parte la țară, însă am făcut școala la oraș și facultatea într-un oraș și mai mare. Toată această experiență din acei ani m-a format pe mine ca român, mi-a creat o identitate culturală comună tuturor românilor. În România mă simt și mă voi simți întotdeauna ca acasă, pentru că înțeleg oamenii de acolo, chiar dacă nu întotdeauna și nu în totalitate, însă pot să spun că înțeleg și împărtășesc comportamentul lor, cultura lor, mentalitatea lor, memoria colectivă a poporului român.

Memoria colectivă a unui popor este foarte importantă. Este cheia, este elementul esențial care ne ajută să ne simțim integrați într-o societate.

În momentul în care alegem să plecăm, să ne mutăm într-o altă țară, tot acel context dispare. Când am ajuns în Finlanda nu știam aproape nimic despre acest popor. Și nu voi ajunge niciodată să îl cunosc la nivelul la care îl cunosc finlandezii. Pentru că nu am crescut aici, nu am fost cu ei la școală de mic copil, nu cunosc și nu simt istoria lor, cultura lor, așa cum o cunosc și o simt ei, ca nativi. Îmi lipsește exact acea memorie colectivă pe care o are poporul finlandez.

Oamenii de aici, din Finlanda, au crescut împreună, uitându-se la aceleași programe de televiziune pentru copii, pe care eu nu le cunosc. Au primit aceeași educație, au împărtășit aceleași vise sau au trăit aceleași dezamagiri. Au aceleași amintiri, au aceeași istorie… Și asta este esențial pentru a te simți aproape de ceilalți, pentru a simți că faci parte din societate, într-un mod sau altul.

Este mult mai greu să te integrezi într-o societate a cărei memorie colectivă îți lipsește. Imediat ce am venit aici, în Finlanda, am început să învăț limba, să citesc despre cultura finlandezilor, despre istoria lor, să mă educ într-un fel sau altul, toate cu scopul de a-mi dezvolta sentimentul că aparțin acestei societăți, cu scopul de a mă simți inclus, de a nu rămâne pe dinafară. Vorbesc limba lor la un nivel foarte avansat, însă sunt conștient că nu voi ajunge niciodată la nivelul unui nativ.

Urmărind programele lor de televiziune, citind ziarele lor, participând la cursuri de limbă finlandeză nu se poate compara cu experiența de a te naște, de a crește, de a fi educat de mic copil în societatea finlandeză.

Mereu mi-a plăcut, și îmi place în continuare, mă fascinează chiar, această provocare, îmi place să descopăr în fiecare zi ceva nou despre istoria finlandezilor, despre obiceiurile și cultura lor, despre Finlanda mai veche și cea din zilele noastre. Vreau să-i cunosc cât se poate de bine, să îi înțeleg mai profund, să ajung să împărtășesc cu ei într-o anumită măsură visele, bucuriile și dezamăgirile lor. Și după atâția ani, asta mă face să mă simt și aici ca și acasă.

Însă este un altfel de sentiment de acasă. Evident, nu este același sentiment de acasă pe care îl am când vizitez România. E greu de explicat… Sentimentul este total diferit. Nu va fi la fel niciodată.

Nu vreau să trăiesc în Finlanda și să mă simt ca un străin. Dacă am ales să trăiesc aici este important să fac parte din această societate, să o cunosc, să o înțeleg, să simt cum funcționează.

Oameni buni… dragi ascultători, am ajuns la final. Aceasta poate fi povestea oricăruia dintre voi, cei care nu mai locuiți în țara pe care o considerați natală. Poate fi și experiența voastră de a trăi într-o țară străină. Dacă printre cei care mă ascultă sunt străini care locuiesc în România, dacă unii dintre voi trăiți în România însă v-ați născut și ați crescut într-o altă țară, probabil că simțiți la fel ca mine.

Mă opresc acum aici. Acesta a fost episodul de azi, despre memoria colectivă a unui popor, așa cum o văd eu, din perspectiva mea de emigrant român în Finlanda. Până data viitoare vă spun La revedere! De fapt nu La revedere, că nu ne vedem, ci ne auzim… Da? Și încă ceva, nu uitați să lăsați un comentariu pe pagina acestui episod, mi-ar plăcea să citesc puțin și despre experiența voastră într-o țară străină!

Vă doresc toate cele bune! Pa! Pa!


Episodul 4: Memoria colectivă Episode 4: Kollektives Gedächtnis Episode 4: Collective memory Episodio 4: Memoria colectiva Эпизод 4: Коллективная память

Salutare! Olá! Salutare tuturor… și bun venit din nou la un episod al Podcastului de limba română. Hello everyone... and welcome again to an episode of the Romanian Podcast. Olá a todos... e bem-vindos de novo a um episódio do Podcast sobre a língua romena. A mai trecut o săptămână și… am mai pregătit încă un episod cu… un subiect interesant, zic eu. Eine weitere Woche ist vergangen und ... ich habe eine weitere Folge vorbereitet mit ... einem interessanten Thema, sage ich. Another week has passed and... I prepared another episode with... an interesting topic, I say. Já passou mais uma semana e... preparei mais um episódio com... um tema interessante, penso eu. Прошла еще одна неделя и... я подготовил еще один эпизод с... интересной темой, я думаю.

Mă gândeam zilele trecute la experiența de viață a celor dintre noi care… care  am ales să trăim în străinătate, într-o altă țară decât țara natală, țara în care ne-am născut. Ich habe neulich über die Lebenserfahrung von denen von uns nachgedacht, die... die sich entschieden haben, im Ausland zu leben, in einem anderen Land als unserem Heimatland, dem Land, in dem wir geboren wurden. I was thinking the other day about the life experience of those of us who... who have chosen to live abroad, in a country other than our native country, the country where we were born. No outro dia, estava a pensar na experiência de vida daqueles de nós que... que escolheram viver no estrangeiro, num país que não é o nosso país de origem, o nosso país de nascimento. На днях я размышлял о жизненном опыте тех из нас, кто... кто решил жить за границей, в стране, отличной от нашей родины, страны нашего рождения. Am să vorbesc despre asta din punctul meu de vedere, ca român care trăiește de peste douăzeci de ani în străinătate, în Finlanda. Ich werde darüber aus meiner Sicht sprechen, als Rumäne, die seit über zwanzig Jahren im Ausland, in Finnland, lebt. I'm going to talk about it from my point of view, as a Romanian who has been living abroad, in Finland, for over twenty years. Vou falar sobre o assunto do meu ponto de vista, enquanto romeno que vive na Finlândia há mais de vinte anos. Я расскажу об этом со своей точки зрения, как румын, который уже более двадцати лет живет за границей в Финляндии.

Am trăit și în România peste douăzeci de ani, am crescut acolo, mi-am petrecut acolo copilăria, în mare parte la țară, însă am făcut școala la oraș și facultatea într-un oraș și mai mare. Ich habe auch über zwanzig Jahre in Rumänien gelebt, bin dort aufgewachsen, habe dort meine Kindheit verbracht, meistens auf dem Land, aber ich bin in der Stadt zur Schule gegangen und in einer noch größeren Stadt aufs College. I also lived in Romania for over twenty years, I grew up there, I spent my childhood there, mostly in the countryside, but I went to school in the city and college in an even bigger city. Também vivi na Roménia durante mais de vinte anos, cresci lá, passei a minha infância lá, principalmente no campo, mas fui à escola na cidade e à universidade numa cidade ainda maior. Я также прожил в Румынии более двадцати лет, я вырос там, я провел там свое детство, в основном в сельской местности, но в школу я ходил в городе, а в университет - в еще более крупном городе. Toată această experiență din acei ani m-a format pe mine ca român, mi-a creat o identitate culturală comună tuturor românilor. All diese Erfahrungen aus diesen Jahren haben mich als Rumänin geformt, sie haben eine kulturelle Identität geschaffen, die allen Rumänen gemeinsam ist. All this experience from those years formed me as a Romanian, it created a cultural identity common to all Romanians. Toda esta experiência durante esses anos moldou-me como romeno, criou uma identidade cultural comum a todos os romenos. Весь этот опыт тех лет сформировал меня как румына, создал культурную идентичность, общую для всех румын. În România mă simt și mă voi simți întotdeauna ca acasă, pentru că înțeleg oamenii de acolo, chiar dacă nu întotdeauna și nu în totalitate, însă pot să spun că înțeleg și împărtășesc comportamentul lor, cultura lor, mentalitatea lor, memoria colectivă a poporului român. In Rumänien fühle und werde ich mich immer zu Hause fühlen, weil ich die Menschen dort verstehe, wenn auch nicht immer und nicht ganz, aber ich kann sagen, dass ich ihr Verhalten, ihre Kultur, ihre Mentalität, das kollektive Gedächtnis der Rumänen verstehe und teile Leute. In Romania I feel and will always feel at home, because I understand the people there, even if not always and not completely, but I can say that I understand and share their behavior, their culture, their mentality, the collective memory of the Romanian people . Na Roménia sinto-me e sentir-me-ei sempre em casa, porque compreendo as pessoas de lá, mesmo que nem sempre e não completamente, mas posso dizer que compreendo e partilho o seu comportamento, a sua cultura, a sua mentalidade, a memória colectiva do povo romeno. В Румынии я чувствую и всегда буду чувствовать себя как дома, потому что я понимаю людей, пусть не всегда и не полностью, но я могу сказать, что понимаю и разделяю их поведение, их культуру, их менталитет, коллективную память румынского народа.

Memoria colectivă a unui popor este foarte importantă. The collective memory of a people is very important. Коллективная память народа очень важна. Este cheia, este elementul esențial care ne ajută să ne simțim integrați într-o societate. Es ist der Schlüssel, es ist das wesentliche Element, das uns hilft, uns in eine Gesellschaft integriert zu fühlen. It is the key, it is the essential element that helps us feel integrated in a society. É a chave, é o elemento essencial que nos ajuda a sentirmo-nos integrados numa sociedade. Это ключ, это важный элемент, который помогает нам чувствовать себя интегрированными в общество.

În momentul în care alegem să plecăm, să ne mutăm într-o altă țară, tot acel context dispare. In dem Moment, in dem wir uns entscheiden zu gehen, in ein anderes Land zu ziehen, verschwindet dieser ganze Kontext. The moment we choose to leave, to move to another country, all that context disappears. No momento em que decidimos partir, mudar para outro país, todo esse contexto desaparece. В тот момент, когда мы решаем уехать, переехать в другую страну, весь этот контекст исчезает. Când am ajuns în Finlanda nu știam aproape nimic despre acest popor. Als ich in Finnland ankam, wusste ich fast nichts über dieses Volk. When I arrived in Finland I knew almost nothing about this people. Quando cheguei à Finlândia, não sabia quase nada sobre este povo. Когда я приехал в Финляндию, я почти ничего не знал об этом народе. Și nu voi ajunge niciodată să îl cunosc la nivelul la care îl cunosc finlandezii. Und ich werde ihn nie so kennenlernen, wie ihn die Finnen kennen. And I will never get to know him to the level that the Finns know him. E eu nunca o vou conhecer ao nível dos finlandeses. И я никогда не смогу узнать его на том уровне, на котором это делают финны. Pentru că nu am crescut aici, nu am fost cu ei la școală de mic copil, nu cunosc și nu simt istoria lor, cultura lor, așa cum o cunosc și o simt ei, ca nativi. Denn ich bin nicht hier aufgewachsen, ich bin als kleines Kind nicht mit ihnen zur Schule gegangen, ich kenne und spüre ihre Geschichte, ihre Kultur, wie sie sie als Einheimische kennen und fühlen, nicht. Because I did not grow up here, I did not go to school with them as a small child, I do not know and do not feel their history, their culture, as they know and feel it, as natives. Porque não cresci aqui, não andei na escola com eles em criança, não conheço nem sinto a sua história, a sua cultura, tal como eles a conhecem e sentem, como nativos. Потому что я не вырос здесь, не ходил с ними в школу маленьким ребенком, я не знаю и не чувствую их историю, их культуру, как знают и чувствуют ее они, коренные жители. Îmi lipsește exact acea memorie colectivă pe care o are poporul finlandez. Mir fehlt genau dieses kollektive Gedächtnis, das die Finnen haben. I lack exactly that collective memory that the Finnish people have. Falta-me exatamente essa memória colectiva que o povo finlandês tem. Мне не хватает именно той коллективной памяти, которая есть у финского народа.

Oamenii de aici, din Finlanda, au crescut împreună, uitându-se la aceleași programe de televiziune pentru copii, pe care eu nu le cunosc. Die Menschen hier in Finnland sind zusammen aufgewachsen und haben dieselben Kinderfernsehprogramme gesehen, was ich nicht weiß. People here in Finland grew up together watching the same children's television programs, which I don't know. As pessoas aqui na Finlândia cresceram juntas, a ver os mesmos programas de televisão para crianças, o que eu não sei. Здесь, в Финляндии, люди росли вместе, смотрели одни и те же детские телепередачи, чего я не знаю. Au primit aceeași educație, au împărtășit aceleași vise sau au trăit aceleași dezamagiri. Sie erhielten die gleiche Ausbildung, teilten die gleichen Träume oder erlebten die gleichen Enttäuschungen. They received the same education, shared the same dreams or experienced the same disappointments. Receberam a mesma educação, partilharam os mesmos sonhos ou sofreram as mesmas desilusões. Они получили одинаковое образование, разделили одни и те же мечты или пережили одни и те же разочарования. Au aceleași amintiri, au aceeași istorie… Și asta este esențial pentru a te simți aproape de ceilalți, pentru a simți că faci parte din societate, într-un mod sau altul. Sie haben die gleichen Erinnerungen, sie haben die gleiche Geschichte... Und das ist wichtig, um sich anderen nahe zu fühlen, um sich auf die eine oder andere Weise als Teil der Gesellschaft zu fühlen. They have the same memories, they have the same history... And this is essential to feel close to others, to feel that you are part of society, in one way or another. Têm as mesmas memórias, têm a mesma história... E isso é essencial para nos sentirmos próximos dos outros, para sentirmos que fazemos parte da sociedade de uma forma ou de outra. У них те же воспоминания, у них та же история... А это необходимо, чтобы чувствовать близость с другими, чувствовать, что ты так или иначе являешься частью общества.

Este mult mai greu să te integrezi într-o societate a cărei memorie colectivă  îți lipsește. Es ist viel schwieriger, sich in eine Gesellschaft zu integrieren, deren kollektives Gedächtnis einem fehlt. It is much harder to integrate into a society whose collective memory you lack. É muito mais difícil integrar-se numa sociedade cuja memória colectiva nos falta. Гораздо труднее вписаться в общество, коллективная память которого отсутствует. Imediat ce am venit aici, în Finlanda, am început să învăț limba, să citesc despre cultura finlandezilor, despre istoria lor, să mă educ într-un fel sau altul, toate cu scopul de a-mi dezvolta sentimentul că aparțin acestei societăți, cu scopul de a mă simți inclus, de a nu rămâne pe dinafară. Sobald ich hierher nach Finnland kam, fing ich an, die Sprache zu lernen, über die Kultur der Finnen zu lesen, über ihre Geschichte, mich auf die eine oder andere Weise weiterzubilden, alles mit dem Ziel, mein Zugehörigkeitsgefühl zu dieser Gesellschaft zu entwickeln das Ziel, sich einbezogen zu fühlen, nicht ausgeschlossen zu werden. As soon as I came here to Finland, I started learning the language, reading about the culture of the Finns, about their history, educating myself in one way or another, all with the aim of developing my sense of belonging to this society, with the goal of feeling included, of not being left out. Assim que cheguei à Finlândia, comecei a aprender a língua, a ler sobre a cultura finlandesa, sobre a história finlandesa, a educar-me de uma forma ou de outra, tudo com o objetivo de desenvolver um sentimento de pertença a esta sociedade, com o objetivo de me sentir incluído, de não ser deixado de fora. Как только я приехала в Финляндию, я начала учить язык, читать о финской культуре, об истории Финляндии, заниматься самообразованием в той или иной форме, и все это с целью развить чувство принадлежности к этому обществу, с целью почувствовать себя включенной в него, не остаться в стороне. Vorbesc limba lor la un nivel foarte avansat, însă sunt conștient că nu voi ajunge niciodată la nivelul unui nativ. Ich spreche ihre Sprache auf einem sehr fortgeschrittenen Niveau, aber ich bin mir bewusst, dass ich niemals das Niveau eines Muttersprachlers erreichen werde. I speak their language at a very advanced level, but I am aware that I will never reach the level of a native. Falo a língua deles a um nível muito avançado, mas estou consciente de que nunca atingirei o nível de um falante nativo. Я говорю на их языке на очень продвинутом уровне, но я осознаю, что никогда не достигну уровня носителя языка.

Urmărind programele lor de televiziune, citind ziarele lor, participând la cursuri de limbă finlandeză nu se poate compara cu experiența de a te naște, de a crește, de a fi educat de mic copil în societatea finlandeză. Ihre Fernsehprogramme zu sehen, ihre Zeitungen zu lesen, Finnisch-Sprachkurse zu besuchen, kann nicht mit der Erfahrung verglichen werden, als kleines Kind in der finnischen Gesellschaft geboren zu werden, aufzuwachsen und erzogen zu werden. Watching their television programs, reading their newspapers, attending Finnish language courses cannot be compared to the experience of being born, growing up, being educated as a small child in Finnish society. Ver os seus programas de televisão, ler os seus jornais, frequentar aulas de língua finlandesa não se compara à experiência de nascer, crescer e ser educado como uma criança pequena na sociedade finlandesa. Просмотр их телепередач, чтение их газет, посещение занятий по финскому языку не могут сравниться с опытом рождения, взросления, воспитания маленького ребенка в финском обществе.

Mereu mi-a plăcut, și îmi place în continuare, mă fascinează chiar, această provocare, îmi place să descopăr în fiecare zi ceva nou despre istoria finlandezilor, despre obiceiurile și cultura lor, despre Finlanda mai veche și cea din zilele noastre. Ich habe diese Herausforderung immer gemocht, und ich mag sie immer noch, ja sie fasziniert mich immer noch. Ich entdecke gerne jeden Tag etwas Neues über die Geschichte der Finnen, über ihre Bräuche und Kultur, über das alte und das moderne Finnland. I have always liked, and I still like, even fascinate me, this challenge, I like to discover every day something new about the history of Finns, about their customs and culture, about older and modern Finland. Sempre adorei, e continuo a adorar, até me fascina, este desafio, adoro descobrir todos os dias algo de novo sobre a história dos finlandeses, sobre os seus costumes e cultura, sobre a Finlândia antiga e a moderna. Я всегда любил, и до сих пор люблю, даже увлекает меня этот вызов, я люблю каждый день открывать что-то новое об истории финнов, об их обычаях и культуре, о старой Финляндии и современной. Vreau să-i cunosc cât se poate de bine, să îi înțeleg mai profund, să ajung să împărtășesc cu ei într-o anumită măsură visele, bucuriile și dezamăgirile lor. Ich möchte sie so gut wie möglich kennenlernen, sie tiefer verstehen, sie ein Stück weit an ihren Träumen, Freuden und Enttäuschungen teilhaben lassen. I want to know them as well as possible, to understand them more deeply, to get to share with them to a certain extent their dreams, joys and disappointments. Quero conhecê-las o melhor possível, compreendê-las mais profundamente, partilhar com elas, em certa medida, os seus sonhos, alegrias e desilusões. Я хочу узнать их как можно лучше, понять их глубже, разделить с ними в какой-то степени их мечты, радости и разочарования. Și după atâția ani, asta mă face să mă simt și aici ca și acasă. Und das gibt mir nach so vielen Jahren das Gefühl, hier zu Hause zu sein. And after so many years, this makes me feel at home here. E depois de tantos anos, também me sinto em casa aqui. И после стольких лет я тоже чувствую себя здесь как дома.

Însă este un altfel de sentiment de acasă. Aber es ist ein anderes Gefühl als zu Hause. But it is a different feeling from home. Mas é um tipo diferente de sentimento de casa. Но это совсем другое ощущение дома. Evident, nu este același sentiment de acasă pe care îl am când vizitez România. Natürlich ist es nicht dasselbe Heimatgefühl, das ich habe, wenn ich Rumänien besuche. Obviously, it is not the same feeling of home that I have when I visit Romania. Obviamente, não é a mesma sensação de estar em casa que tenho quando visito a Roménia. Конечно, это не то чувство дома, которое я испытываю, когда посещаю Румынию. E greu de explicat… Sentimentul este total diferit. It's hard to explain... The feeling is totally different. É difícil de explicar... A sensação é totalmente diferente. Это трудно объяснить... Ощущения совершенно другие. Nu va fi la fel niciodată. Es wird niemals dasselbe sein. It will never be the same. Nunca mais será a mesma coisa. Он никогда не будет прежним.

Nu vreau să trăiesc în Finlanda și să mă simt ca un străin. Ich möchte nicht in Finnland leben und mich als Ausländer fühlen. I don't want to live in Finland and feel like a foreigner. Não quero viver na Finlândia e sentir-me como um estrangeiro. Я не хочу жить в Финляндии и чувствовать себя иностранцем. Dacă am ales să trăiesc aici este important să fac parte din această societate, să o cunosc, să o înțeleg, să simt cum funcționează. Wenn ich mich entschieden habe, hier zu leben, ist es wichtig, Teil dieser Gesellschaft zu sein, sie zu kennen, zu verstehen, zu spüren, wie sie funktioniert. If I chose to live here, it is important to be part of this society, to know it, to understand it, to feel how it works. Se escolhi viver aqui, é importante fazer parte desta sociedade, conhecê-la, compreendê-la, sentir como funciona. Если я решил жить здесь, важно быть частью этого общества, знать его, понимать его, чувствовать, как оно работает.

Oameni buni… dragi ascultători, am ajuns la final. Leute... liebe Zuhörer, wir sind am Ende angelangt. Folks... dear listeners, we've come to the end. Amigos... caros ouvintes, chegámos ao fim. Друзья... дорогие слушатели, мы подошли к концу. Aceasta poate fi povestea oricăruia dintre voi, cei care nu mai locuiți în țara pe care o considerați natală. Dies kann die Geschichte eines jeden von Ihnen sein, der nicht mehr in dem Land lebt, das Sie sein Zuhause nennen. This can be the story of any of you who no longer live in the country you call home. Esta poderia ser a história de qualquer um de vós que já não vive no país a que chama casa. Это может быть история любого из вас, кто больше не живет в стране, которую вы называете своим домом. Poate fi și experiența voastră de a trăi într-o țară străină. Es kann auch Ihre Erfahrung sein, in einem fremden Land zu leben. It can also be your experience of living in a foreign country. Pode também ser a experiência de viver num país estrangeiro. Это также может быть ваш опыт жизни в другой стране. Dacă printre cei care mă ascultă sunt străini care locuiesc în România, dacă unii dintre voi trăiți în România însă v-ați născut și ați crescut într-o altă țară, probabil că simțiți la fel ca mine. Wenn unter denen, die mir zuhören, in Rumänien lebende Ausländer sind, wenn einige von Ihnen in Rumänien leben, aber in einem anderen Land geboren und aufgewachsen sind, geht es Ihnen wahrscheinlich genauso wie mir. If among those listening to me there are foreigners living in Romania, if some of you live in Romania but were born and raised in another country, you probably feel the same as me. Se há estrangeiros a viver na Roménia entre os meus ouvintes, se alguns de vós vivem na Roménia mas nasceram e foram criados noutro país, provavelmente sentem o mesmo que eu. Если среди тех, кто меня слушает, есть иностранцы, живущие в Румынии, если некоторые из вас живут в Румынии, но родились и выросли в другой стране, вы, вероятно, чувствуете то же, что и я.

Mă opresc acum aici. Ich höre jetzt hier auf. I'll stop here now. Fico-me por aqui. Я остановлюсь на этом. Acesta a fost episodul de azi, despre memoria colectivă a unui popor, așa cum o văd eu, din perspectiva mea de emigrant român în Finlanda. This was today's episode, about the collective memory of a people, as I see it, from my perspective as a Romanian emigrant in Finland. Este foi o episódio de hoje, sobre a memória colectiva de um povo, tal como eu a vejo, na minha perspetiva de emigrante romena na Finlândia. Это была сегодняшняя серия, о коллективной памяти народа, как я ее вижу, с моей точки зрения румынского эмигранта в Финляндии. Până data viitoare vă spun La revedere! Until next time I say goodbye! Até à próxima vez, digo adeus! До следующего раза, я прощаюсь! De fapt nu La revedere, că nu ne vedem, ci ne auzim… Da? Actually not Goodbye, because we don't see each other, but we hear each other... Yes? Na verdade, não é um adeus, porque não nos vemos, ouvimo-nos uns aos outros... Sim? Вообще-то, не прощаюсь, потому что мы не видим друг друга, мы слышим друг друга... Да? Și încă ceva, nu uitați să lăsați un comentariu pe pagina acestui episod, mi-ar plăcea să citesc puțin și despre experiența voastră într-o țară străină! And one more thing, don't forget to leave a comment on this episode page, I'd love to read a bit about your experience in a foreign country too! E mais uma coisa, não se esqueçam de deixar um comentário na página deste episódio, adoraria ler um pouco sobre a vossa experiência num país estrangeiro também! И еще одно, не забудьте оставить комментарий на странице этого эпизода, я бы с удовольствием прочитал немного о вашем опыте пребывания в другой стране!

Vă doresc toate cele bune! Wish you all the best! Desejo-vos tudo de bom! Pa! Bye! Adeus! Pa! Bye!