×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Podcastul de limba română, Episodul 3: M-a luat valul

Episodul 3: M-a luat valul

Salutare! Salutare oameni buni! Salutare tuturor! Ce faceți? Cum sunteți? Sper că ați avut o săptămână minunată.

Bun venit la un nou episod, al treilea episod al Podcastului de limba română. În urmă cu o săptămână am creat un chestionar pentru a-mi face o idee, pentru a aduna informații despre cât de util este acest podcast pentru voi, pentru ascultători. În special m-a interesat dacă este prea dificil pentru nivelul intermediar. După acest chestionar, se pare că se potrivește foarte bine pentru acest nivel, pentru nivelul intermediar. Chiar și unii ascultători care au indicat că sunt începători, începători spre intermediari, consideră că acest podcast este potrivit pentru ei, nu e foarte dificil.

Exact aceasta a fost ideea cu care am pornit la drum, ideea cu care am început atunci când m-am hotărât să creez acest podcast: să vă ajute să evoluați, să progresați, să atingeți un nivel cât mai avansat. Ascultând acest podcast nu trebuie să înțelegeți toate cuvintele și toate expresiile la prima ascultare. Este suficient să înțelegeți cam… zic eu… 70 – 80 la sută. Dacă nivelul vostru vă permite deja acest lucru, voi deja înțelegeți bine limba română, și poate chiar o vorbiți destul de bine! E important să vă dați seama de acest lucru, chiar dacă uneori nu sunteți foarte încrezători. Și în plus, puteți folosi textul transcris pentru a revizui cuvintele, expresiile și structurile mai dificile.

În acest podcast nu voi vorbi despre gramatică, am mai spus asta. Poate, din când în când, voi menționa un termen de gramatică, voi sublinia un anumit mod de a utiliza o expresie sau o structură gramaticală, însă scopul acestui podcast nu este de a vă da lecții de gramatică.

Când studiem o limbă străină nu există o metodă universală, care să se se potrivească tuturor. Pentru mine, cel mai important lucru este să înțeleg cum funcționează limba în general, să îmi dezvolt un vocabular minim și să încep să o vorbesc. Din acel moment cred că este important să practic, să ascult și să citesc în mod regulat, preferabil zilnic. Și nu mă deranjează faptul că nu înțeleg toate cuvintele și expresiile, toate structurile gramaticale. Contextul mă ajută. Apoi, din când în când, îmi aleg câte o expresie mai des folosită, sau câte o structură gramaticală care apare mai frecvent în textele citite sau podcasturile pe care le ascult, și le studiez separat, studiez separat aceste expresii și structuri. Însă este foarte important să acceptăm că nu putem înțelege totul de la început, că nu ne putem exprima perfect din punct de vedere gramatical în toate cazurile, în toate împrejurările.

Dacă ascultați episoadele acestui podcast, voi deja înțelegeți româna foarte bine. Eu vă recomand să citiți câte puțin în fiecare zi, să ascultați podcasturi, să urmăriți emisiuni în limba română. Succesul nu va întârzia să apară. Succesul va apărea mai devreme sau mai târziu, depinde de efortul vostru, de timpul alocat. Important este să vă expuneți în mod regulat unui mediu din care să nu lipsească limba română.

M-a luat puțin valul. Cunoașteți această expresie: a lua valul (pe cineva)? Despre val sau valuri vorbim mai ales, vorbim în special când suntem la mare. Valurile se formează la suprafața apei, de obicei din cauza vântului. În apa mării, când vine câte un val mai mare, mă poate lua cu el și mă duce spre mal.

Dar pot să spun că mă ia valul și atunci când devin atât de interesat de un anumit lucru, atât de atras de ceva, încât continuu se vorbesc despre el, uitând de mine, uitând de la ce am pornit, uitând de subiectul principal, despre ceea ce vorbeam la început.

Ei bine, din feedbackul pe care l-am primit, am sa păstrez durata unui episod de podcast la cel mult zece minute. Feedback…ce cuvânt ciudat… nu? În limba română nu avem un cuvânt corespunzător pentru a exprima semnificația sa. Cuvântul feedback se referă la o opinie, o părere critică cerută sau nu de cineva, care ajută la evaluarea unei acțiuni, a unui produs etc… Dar iar am deviat de la subiect.

De fapt, pentru că m-am întins atât de mult cu acest episod, pentru că acest episod a devenit deja destul de lung, am să mă opresc astăzi aici. Mă voi opri aici, și ne vedem… Nu ne vedem! Ne auzim data viitoare, în următorul episod. Până atunci, vă doresc toate cele bune și, nu uitați: ascultați și citiți cât mai mult în limba română. Pe curând!


Episodul 3: M-a luat valul Folge 3: Die Welle hat mich mitgenommen Episode 3: The wave took me Episodio 3: Me dejé llevar Episódio 3: Deixei-me levar Эпизод 3: Я увлекся

Salutare! Hallo! Howdy! Salutare oameni buni! Hello good people! Olá pessoal! Здравствуйте, друзья! Salutare tuturor! Hi all! Olá a todos! Ce faceți? What are you doing? O que é que estão a fazer? Cum sunteți? how are you Como é que está? Как ты? Sper că ați avut o săptămână minunată. I hope you had a wonderful week. Espero que tenhas tido uma semana maravilhosa. Надеюсь, у вас была замечательная неделя.

Bun venit la un nou episod, al treilea episod al Podcastului de limba română. Welcome to a new episode, the third episode of the Romanian Podcast. În urmă cu o săptămână am creat un chestionar pentru a-mi face o idee, pentru a aduna informații despre cât de util este acest podcast pentru voi, pentru ascultători. A week ago I created a survey to get an idea, to gather information about how useful this podcast is to you, the listeners. Há uma semana, criei um questionário para ter uma ideia, para recolher informações sobre a utilidade deste podcast para vocês, os ouvintes. Неделю назад я создал опрос, чтобы получить представление, собрать информацию о том, насколько полезен этот подкаст для вас, слушателей. În special m-a interesat dacă este prea dificil pentru nivelul intermediar. Mich hat besonders interessiert, ob es für die Mittelstufe zu schwer war. I was especially interested if it was too difficult for the intermediate level. Em particular, estava interessado em saber se era demasiado difícil para o nível intermédio. В частности, меня интересовало, не слишком ли он сложен для среднего уровня. După acest chestionar, se pare că se potrivește foarte bine pentru acest nivel, pentru nivelul intermediar. After this quiz, it seems like a very good fit for this level, for the intermediate level. Após este questionário, parece ser uma boa opção para este nível, para o nível intermédio. После этого вопросника, кажется, что он очень хорошо подходит для этого уровня, для промежуточного уровня. Chiar și unii ascultători care au indicat că sunt începători, începători spre intermediari, consideră că acest podcast este potrivit pentru ei, nu e foarte dificil. Even some listeners who indicated that they are beginners, beginners to intermediates find this podcast suitable for them, it is not very difficult. Mesmo alguns ouvintes que indicaram ser principiantes, de nível básico a intermédio, consideram este podcast adequado para eles, não muito difícil. Даже некоторые слушатели, которые указали, что они начинающие, от начального до среднего уровня, находят этот подкаст подходящим для себя, не очень сложным.

Exact aceasta a fost ideea cu care am pornit la drum, ideea cu care am început atunci când m-am hotărât să creez acest podcast: să vă ajute să evoluați, să progresați, să atingeți un nivel cât mai avansat. Das war genau die Idee, mit der ich angefangen habe, die Idee, mit der ich begonnen habe, als ich mich entschied, diesen Podcast zu erstellen: Ihnen zu helfen, sich weiterzuentwickeln, Fortschritte zu machen und ein möglichst fortgeschrittenes Niveau zu erreichen. This was exactly the idea that I set out with, the idea that I started with when I decided to create this podcast: to help you evolve, to progress, to reach as advanced a level as possible. Foi exatamente com esta ideia que comecei quando decidi criar este podcast: para o ajudar a evoluir, a progredir, a atingir um nível mais avançado. Именно с этой идеи я и начал, когда решил создать этот подкаст: помочь вам развиваться, прогрессировать, выйти на более продвинутый уровень. Ascultând acest podcast nu trebuie să înțelegeți toate cuvintele și toate expresiile la prima ascultare. Listening to this podcast you don't have to understand all the words and phrases on the first listen. Ao ouvir este podcast, não tem de compreender todas as palavras e frases logo à primeira audição. Слушая этот подкаст, вы не обязаны понимать все слова и фразы с первого прослушивания. Este suficient să înțelegeți cam… zic eu…  70 – 80 la sută. Es reicht aus, um ungefähr zu verstehen … ich sage … 70 – 80 Prozent. It is enough to understand about… I say… 70 – 80 percent. É suficiente compreender cerca de... eu digo... 70 a 80 por cento. Достаточно понимать примерно... я говорю... 70-80 процентов. Dacă nivelul vostru vă permite deja acest lucru, voi deja înțelegeți bine limba română, și poate chiar o vorbiți destul de bine! Wenn Ihr Niveau es Ihnen bereits erlaubt, verstehen Sie die rumänische Sprache bereits gut und sprechen sie vielleicht sogar ganz gut! If your level already allows you to do this, you already understand the Romanian language well, and maybe even speak it quite well! Se o seu nível já o permite, já compreende bem o romeno e talvez até o fale bastante bem! Если ваш уровень уже позволяет, вы уже хорошо понимаете румынский язык, а может быть, даже неплохо на нем говорите! E important să vă dați seama de acest lucru, chiar dacă uneori nu sunteți foarte încrezători. Es ist wichtig, dies zu erkennen, auch wenn Sie manchmal nicht sehr zuversichtlich sind. It is important to realize this, even if sometimes you are not very confident. É importante ter consciência disso, mesmo que por vezes não se sinta muito confiante. Важно осознавать это, даже если иногда вы не очень уверены в себе. Și în plus, puteți folosi textul transcris pentru a revizui cuvintele, expresiile și structurile mai dificile. And in addition, you can use the transcribed text to review more difficult words, phrases and structures. Além disso, pode utilizar o texto transcrito para rever palavras, frases e estruturas mais difíceis. Кроме того, вы можете использовать расшифрованный текст для повторения более сложных слов, фраз и структур.

În acest podcast nu voi vorbi despre gramatică, am mai spus asta. In diesem Podcast werde ich nicht über Grammatik sprechen, das habe ich bereits gesagt. In this podcast I'm not going to talk about grammar, I've said that before. Neste podcast não vou falar de gramática, já o disse antes. В этом подкасте я не буду говорить о грамматике, я уже говорил об этом раньше. Poate, din când în când, voi menționa un termen de gramatică, voi sublinia un anumit mod de a utiliza o expresie sau o structură gramaticală, însă scopul acestui podcast nu este de a vă da lecții de gramatică. Maybe from time to time I'll mention a grammar term, point out a certain way to use an expression or a grammar structure, but the purpose of this podcast is not to give you grammar lessons. Posso, de vez em quando, mencionar um termo gramatical, apontar uma certa forma de usar uma expressão ou uma estrutura gramatical, mas o objetivo deste podcast não é dar lições de gramática. Время от времени я могу упомянуть какой-нибудь грамматический термин, указать на определенный способ использования выражения или грамматической структуры, но цель этого подкаста не в том, чтобы давать вам уроки грамматики.

Când studiem o limbă străină nu există o metodă universală, care să se se potrivească tuturor. When studying a foreign language, there is no universal method that suits everyone. Quando se estuda uma língua estrangeira, não existe um método único para todos os casos. При изучении иностранного языка не существует универсального метода. Pentru mine, cel mai important lucru este să înțeleg cum funcționează limba în general, să îmi dezvolt un vocabular minim și să încep să o vorbesc. For me, the most important thing is to understand how the language works in general, develop a minimal vocabulary and start speaking it. Para mim, o mais importante é perceber como funciona a língua em geral, desenvolver um vocabulário mínimo e começar a falar. Для меня самое главное - понять, как устроен язык в целом, развить минимальный словарный запас и начать говорить на нем. Din acel moment cred că este important să practic, să ascult și să citesc în mod regulat, preferabil zilnic. Seitdem finde ich es wichtig, regelmäßig zu üben, zuzuhören und zu lesen, am besten täglich. Since then I think it is important to practice, listen and read regularly, preferably daily. Desde então, penso que é importante praticar, ouvir e ler regularmente, de preferência diariamente. С тех пор я считаю, что важно практиковать, слушать и читать регулярно, желательно ежедневно. Și nu mă deranjează faptul că nu înțeleg toate cuvintele și expresiile, toate structurile gramaticale. And I don't mind that I don't understand all the words and phrases, all the grammatical structures. E não me importo de não compreender todas as palavras e expressões, todas as estruturas gramaticais. И я не против того, чтобы не понимать всех слов и выражений, всех грамматических конструкций. Contextul mă ajută. Context helps me. Контекст помогает мне. Apoi, din când în când, îmi aleg câte o expresie mai des folosită, sau câte o structură gramaticală care apare mai frecvent în textele citite sau podcasturile pe care le ascult, și le studiez separat, studiez separat aceste expresii și structuri. Dann wähle ich von Zeit zu Zeit einen häufiger verwendeten Ausdruck oder eine grammatikalische Struktur, die häufiger in den Texten, die ich lese, oder den Podcasts, die ich höre, vorkommt, und ich studiere sie separat, ich studiere diese Ausdrücke und Strukturen separat. Then, from time to time, I choose a more frequently used expression, or a grammatical structure that appears more frequently in the texts I read or the podcasts I listen to, and I study them separately, I study these expressions and structures separately. Depois, de vez em quando, escolho uma expressão mais utilizada, ou uma estrutura gramatical que aparece com mais frequência nos textos que leio ou nos podcasts que oiço, e estudo-as separadamente, estudo essas expressões e estruturas separadamente. Затем, время от времени, я выбираю более часто используемое выражение или грамматическую структуру, которая чаще встречается в текстах, которые я читаю, или в подкастах, которые я слушаю, и я изучаю их отдельно, я изучаю эти выражения и структуры отдельно. Însă este foarte important să acceptăm că nu putem înțelege totul de la început, că nu ne putem exprima perfect din punct de vedere gramatical în toate cazurile, în toate împrejurările. Aber es ist sehr wichtig zu akzeptieren, dass wir nicht alles von Anfang an verstehen können, dass wir uns nicht in allen Fällen, unter allen Umständen grammatikalisch perfekt ausdrücken können. But it is very important to accept that we cannot understand everything from the beginning, that we cannot express ourselves grammatically perfectly in all cases, in all circumstances. Mas é muito importante aceitar que não podemos compreender tudo desde o início, que não podemos exprimir-nos gramaticalmente de forma perfeita em todos os casos, em todas as circunstâncias. Но очень важно принять тот факт, что мы не можем понять все с самого начала, что мы не можем выражаться грамматически безупречно во всех случаях, при всех обстоятельствах.

Dacă ascultați episoadele acestui podcast, voi deja înțelegeți româna foarte bine. Wenn Sie sich die Folgen dieses Podcasts anhören, verstehen Sie Rumänisch bereits sehr gut. If you listen to the episodes of this podcast, you already understand Romanian very well. Se ouvires os episódios deste podcast, já compreendes muito bem o romeno. Если вы слушаете эпизоды этого подкаста, вы уже хорошо понимаете румынский язык. Eu vă recomand să citiți câte puțin în fiecare zi, să ascultați podcasturi, să urmăriți emisiuni în limba română. Ich empfehle Ihnen, jeden Tag ein wenig zu lesen, Podcasts zu hören, Sendungen auf Rumänisch anzusehen. I recommend you read a little every day, listen to podcasts, watch shows in Romanian. Recomendo que leia um pouco todos os dias, ouça podcasts, veja programas em romeno. Я рекомендую вам немного читать каждый день, слушать подкасты, смотреть передачи на румынском языке. Succesul nu va întârzia să apară. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Success will not be long in coming. O sucesso seguir-se-á em breve. Успех вскоре последует за вами. Succesul va apărea mai devreme sau mai târziu, depinde de efortul vostru, de timpul alocat. Der Erfolg stellt sich früher oder später ein, es hängt von Ihrer Anstrengung und der dafür vorgesehenen Zeit ab. Success will appear sooner or later, it depends on your effort, on the time allocated. O sucesso virá mais cedo ou mais tarde, depende do seu esforço, do seu tempo. Успех рано или поздно придет, это зависит от ваших усилий, вашего времени. Important este să vă expuneți în mod regulat unui mediu din care să nu lipsească limba română. Es ist wichtig, sich regelmäßig einem Umfeld auszusetzen, in dem die rumänische Sprache nicht fehlt. It is important to regularly expose yourself to an environment that does not lack the Romanian language. O importante é expor-se regularmente a um ambiente onde não falte a língua romena. Главное - регулярно попадать в среду, где румынский язык не отсутствует.

M-a luat puțin valul. Ich habe mich ein wenig hinreißen lassen. I got a little carried away. Entusiasmei-me um pouco. Я немного увлекся. Cunoașteți această expresie: a lua valul (pe cineva)? Kennen Sie diesen Ausdruck: die Welle (von jemandem) nehmen? Do you know this expression: to take the wave (of someone)? Conhece esta expressão: tirar a onda (a alguém)? Знаете ли вы такое выражение: принять волну (на кого-то)? Despre val sau valuri vorbim mai ales, vorbim în special când suntem la mare. Wir sprechen hauptsächlich über die Welle oder die Wellen, wir sprechen besonders, wenn wir auf See sind. We mainly talk about the wave or waves, we talk especially when we are at sea. Falamos sobretudo de ondas ou ondulações, especialmente quando estamos no mar. В основном мы говорим о волнах или приливах, особенно когда находимся в море. Valurile se formează la suprafața apei, de obicei din cauza vântului. Wellen bilden sich auf der Wasseroberfläche, meist durch Wind. Waves form on the surface of water, usually due to wind. As ondas formam-se à superfície da água, normalmente devido ao vento. Волны образуются на поверхности воды, обычно под действием ветра. În apa mării, când vine câte un val mai mare, mă poate lua cu el și mă duce spre mal. Wenn im Wasser des Meeres eine größere Welle kommt, kann sie mich mitnehmen und ans Ufer bringen. In the water of the sea, when a bigger wave comes, he can take me with him and take me to the shore. No mar, quando vem uma onda maior, ela pode levar-me consigo e levar-me para a costa. В море, когда набегает большая волна, она может подхватить меня и вынести на берег.

Dar pot să spun că mă ia valul și atunci când devin atât de interesat de un anumit lucru, atât de atras de ceva, încât continuu se vorbesc despre el, uitând de mine, uitând de la ce am pornit, uitând de subiectul principal, despre ceea ce vorbeam la început. Aber ich kann sagen, dass ich mitgerissen werde, wenn ich mich so für eine bestimmte Sache interessiere, mich so zu etwas hingezogen fühle, dass ich weiter darüber rede, mich selbst vergesse, vergesse, wo ich angefangen habe, das Hauptthema vergesse, was wir sind sprachen am Anfang. But I can say that I get carried away when I become so interested in a certain thing, so attracted to something, that I keep talking about it, forgetting about myself, forgetting where I started from, forgetting about the main subject, about what we were talking about at the beginning. Mas também posso dizer que me deixo levar quando fico tão interessado numa coisa, tão atraído por uma coisa, que continuo a falar sobre ela, esquecendo-me de mim próprio, esquecendo-me de onde comecei, esquecendo-me do tema principal, daquilo que estava a falar no início. Но я также могу сказать, что я увлекаюсь, когда меня что-то настолько интересует, настолько привлекает, что я продолжаю говорить об этом, забывая себя, забывая, с чего я начал, забывая главную тему, о чем я говорил в начале.

Ei bine, din feedbackul pe care l-am primit, am sa păstrez durata unui episod de podcast la cel mult zece minute. Nun, nach dem Feedback, das ich erhalten habe, werde ich die Länge einer Podcast-Episode auf nicht mehr als zehn Minuten beschränken. Well, from the feedback I've received, I'm going to keep the length of a podcast episode to no more than ten minutes. Bem, de acordo com o feedback que recebi, vou manter a duração de um episódio de podcast não superior a dez minutos. Судя по полученным отзывам, я собираюсь ограничить продолжительность эпизода подкаста не более чем десятью минутами. Feedback…ce cuvânt ciudat… nu? Feedback … was für ein seltsames Wort … richtig? Feedback…what a strange word…right? Feedback... que palavra estranha... não é? Обратная связь... какое странное слово... правда? În limba română nu avem un cuvânt corespunzător pentru a exprima semnificația sa. In the Romanian language we do not have a corresponding word to express its meaning. Em romeno, não existe uma palavra adequada para exprimir o seu significado. Cuvântul feedback se referă la o opinie, o părere critică cerută sau nu de cineva, care ajută la evaluarea unei acțiuni, a unui produs etc… Dar iar am deviat de la subiect. The word feedback refers to an opinion, a critical opinion requested or not by someone, which helps to evaluate an action, a product, etc... But again I deviated from the topic. A palavra feedback refere-se a uma opinião, uma opinião crítica pedida ou não por alguém, que ajuda a avaliar uma ação, um produto, etc... Mas, mais uma vez, estou a divagar. Слово "обратная связь" означает мнение, критическое мнение, заданное или не заданное кем-то, которое помогает оценить действие, продукт и т.д... Но я опять отвлекаюсь.

De fapt, pentru că m-am întins atât de mult cu acest episod, pentru că acest episod a devenit deja destul de lung, am să mă opresc astăzi aici. Eigentlich, weil ich bei dieser Episode so viel herumgeschwafelt habe, weil diese Episode schon ziemlich lang geworden ist, werde ich heute hier aufhören. Actually, because I've gone on so long with this episode, because this episode has gotten pretty long already, I'm going to stop here today. De facto, porque já me alonguei muito neste episódio, porque este episódio já se tornou bastante longo, vou ficar por aqui hoje. На самом деле, поскольку я так долго продолжаю, поскольку этот эпизод уже стал довольно длинным, я собираюсь остановиться здесь сегодня. Mă voi opri aici, și ne vedem… Nu ne vedem! I'll stop here, and see you... No see you! Eu paro aqui e vejo-te... não te vejo! Я остановлюсь здесь, и мы увидимся... Я не увижу тебя! Ne auzim data viitoare, în următorul episod. See you next time, in the next episode. Vemo-nos no próximo episódio. Până atunci, vă doresc toate cele bune și, nu uitați: ascultați și citiți cât mai mult în limba română. Until then, I wish you all the best and don't forget: listen and read as much as possible in Romanian. Até lá, desejo-vos tudo de bom e, não se esqueçam: ouçam e leiam o mais possível em romeno. До тех пор я желаю вам всего наилучшего и, не забывайте: слушайте и читайте как можно больше на румынском языке. Pe curând! See you soon!