×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Evanghelia după Matei, Evanghelia după Matei 5-7 (2)

Evanghelia după Matei 5-7 (2)

Poarta îngustă

13 Intrați pe poarta cea îngustă! Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră pe ea! 14 Dar îngustă este poarta, strâmtă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc.

Identificarea profeților falși după fapte

15 Păziți‑vă de profeții falși! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar, pe dinăuntru, sunt niște lupi răpitori. 16 Îi veți recunoaște după roadele lor. Culeg oare oamenii struguri din spini sau smochine din ciulini? 17 Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul stricat face roade rele. 18 Un pom bun nu poate face roade rele și un pom stricat nu poate face roade bune. 19 Orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. 20 Așadar, după roadele lor îi veți recunoaște. 21 Nu oricine‑Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăția Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu Care este în ceruri. 22 Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n‑am profețit noi în Numele Tău? Și n‑am alungat noi demoni în Numele Tău? Și n‑am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» 23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v‑am cunoscut! Plecați de la Mine, voi, cei ce lucrați fărădelegea!»

Casa zidită pe stâncă

24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face va fi asemănat cu un om înțelept, care și‑a construit casa pe stâncă. 25 S‑a revărsat ploaia, au venit râurile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, dar ea nu s‑a prăbușit, pentru că temelia îi fusese pusă pe stâncă. 26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nesăbuit, care și‑a construit casa pe nisip. 27 S‑a revărsat ploaia, au venit râurile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s‑a prăbușit, iar prăbușirea i‑a fost mare.“ 28 După ce a terminat Isus de spus aceste cuvinte, mulțimile au rămas uimite de învățătura Lui, 29 căci El îi învăța ca Unul Care are autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor.


Evanghelia după Matei 5-7 (2) Gospel of Matthew 5-7 (2)

Poarta îngustă Narrow gate

13 Intrați pe poarta cea îngustă! 13 Enter through the narrow gate! Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră pe ea! For wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and many there be that enter therein. 14 Dar îngustă este poarta, strâmtă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc. 14 But the gate is narrow, the way is strait that leads to life, and few are those who find it.

Identificarea profeților falși după fapte Identifying false prophets by facts

15 Păziți‑vă de profeții falși! 15 Beware of false prophets! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar, pe dinăuntru, sunt niște lupi răpitori. They come to you in sheep's clothing, but inside they are ravening wolves. 16 Îi veți recunoaște după roadele lor. 16 You will know them by their fruits. Culeg oare oamenii struguri din spini sau smochine din ciulini? Do people pick grapes from thorns or figs from thistles? 17 Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul stricat face roade rele. 17 Likewise every good tree brings forth good fruit, but a corrupt tree brings forth bad fruit. 18 Un pom bun nu poate face roade rele și un pom stricat nu poate face roade bune. 19 Orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. 20 Așadar, după roadele lor îi veți recunoaște. 21 Nu oricine‑Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăția Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu Care este în ceruri. 22 Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n‑am profețit noi în Numele Tău? Și n‑am alungat noi demoni în Numele Tău? Și n‑am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» 23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v‑am cunoscut! Plecați de la Mine, voi, cei ce lucrați fărădelegea!»

Casa zidită pe stâncă

24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face va fi asemănat cu un om înțelept, care și‑a construit casa pe stâncă. 25 S‑a revărsat ploaia, au venit râurile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, dar ea nu s‑a prăbușit, pentru că temelia îi fusese pusă pe stâncă. 26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nesăbuit, care și‑a construit casa pe nisip. 27 S‑a revărsat ploaia, au venit râurile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s‑a prăbușit, iar prăbușirea i‑a fost mare.“ 28 După ce a terminat Isus de spus aceste cuvinte, mulțimile au rămas uimite de învățătura Lui, 29 căci El îi învăța ca Unul Care are autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor.