×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Evanghelia după Matei, Evanghelia după Matei 5-7 (1)

Evanghelia după Matei 5-7 (1)

Fericirile

1 Când a văzut Isus mulțimile, a urcat pe munte. După ce S‑a așezat jos, ucenicii Lui s‑au apropiat de El. 2 El Și‑a deschis gura și a început să‑i învețe, zicând: 3 „Fericiți sunt cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția Cerurilor! 4 Fericiți sunt cei ce jelesc, căci ei vor fi mângâiați! 5 Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul! 6 Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați! 7 Fericiți sunt cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8 Fericiți sunt cei curați în inimă, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu! 9 Fericiți sunt cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu! 10 Fericiți sunt cei persecutați din cauza dreptății, căci a lor este Împărăția Cerurilor! 11 Fericiți sunteți voi, când, din cauza Mea, oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, mințind împotriva voastră. 12 Bucurați‑vă și veseliți‑vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Căci tot așa i‑au persecutat și pe profeții dinaintea voastră.

Sarea pământului și lumina lumii

13 Voi sunteți sarea pământului. Dar, dacă sarea și‑a pierdut puterea de a săra, prin ce va fi făcută din nou sărată?! Nu mai este bună la nimic, decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. 14 Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate fi ascunsă. 15 Și nimeni nu aprinde o candelă ca s‑o pună sub un obroc, ci o așază pe un sfeșnicar și astfel luminează pentru toți cei din casă. 16 Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să‑L slăvească pe Tatăl vostru Care este în ceruri.

Isus și împlinirea Legii

17 Să nu credeți că am venit să distrug Legea sau Profeții. Nu am venit să distrug, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că, atâta vreme cât nu vor trece cerul și pământul, nici măcar o iotă sau o parte a vreunei litere nu vor fi înlăturate din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile. 19 Prin urmare, oricine încalcă una dintre cele mai mici din aceste porunci și îi învață pe oameni astfel, «cel mai mic» va fi numit acesta în Împărăția Cerurilor. Dar oricine le împlinește și îi învață pe oameni astfel, «mare» va fi numit acesta în Împărăția Cerurilor. 20 Căci vă spun: dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nicidecum nu veți intra în Împărăția Cerurilor.

Despre mânie și ucidere

21 Ați auzit că li s‑a zis celor din vechime: «Să nu ucizi!» Oricine ucide va fi supus judecății. 22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său fără motiv va fi supus judecății și oricine îi va zice fratelui său: «Prostule» va fi supus Sinedriului; iar cel ce‑i va zice: «Nebunule» va fi supus focului Gheenei. 23 Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă‑ți darul acolo, înaintea altarului. Du‑te, mai întâi, împacă‑te cu fratele tău și apoi vino și adu‑ți darul. 25 Încearcă să te împaci repede cu acuzatorul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva acuzatorul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în închisoare! 26 Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până când nu vei fi plătit și ultimul codrant!

Despre adulter

27 Ați auzit că s‑a zis: «Să nu comiți adulter!». 28 Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s‑o poftească, a comis deja adulter cu ea în inima lui. 29 Deci, dacă ochiul tău cel drept te face să păcătuiești, scoate‑l afară și aruncă‑l, căci este spre folosul tău să‑ți piară unul dintre mădulare, și să nu‑ți fie aruncat tot trupul în Gheenă. 30 Iar dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, taie‑o și arunc‑o, căci este spre folosul tău să‑ți piară unul dintre mădulare, și să nu‑ți meargă în Gheenă tot trupul.

Despre divorț

31 S‑a mai zis: «Oricine divorțează de soția lui să‑i dea o scrisoare de despărțire». 32 Dar Eu vă spun că oricine divorțează de soția lui, dintr‑un alt motiv decât cel al curviei, o împinge să comită adulter, iar cel ce se căsătorește cu o femeie divorțată, comite adulter.

Despre jurăminte

33 Din nou, ați auzit că li s‑a zis celor din vechime: «Să nu juri fals, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale». 34 Dar Eu vă spun să nu jurați deloc: nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu, 35 nici pe pământ, pentru că este scăunașul pentru picioarele Lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. 36 Să nu juri nici pe capul tău, pentru că nu poți face nici măcar un fir de păr alb sau negru. 37 Vorbirea voastră să fie«Da! Da!» și«Nu! Nu!». Ce trece peste aceste cuvinte este de la cel rău.

Despre răzbunare

38 Ați auzit că s‑a zis: «Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte». 39 Dar Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci aceluia care te lovește peste obrazul drept, întoarce‑i‑l și pe celălalt. 40 Celui ce vrea să te dea în judecată și să‑ți ia cămașa, lasă‑i și haina, 41 iar dacă cineva te obligă să mergi cu el o milă, mergi cu el două mile. 42 Celui ce‑ți cere, dă‑i, iar pe cel ce vrea să împrumute de la tine, să nu‑l refuzi.

Iubirea dușmanilor

43 Ați auzit că s‑a zis: «Să‑l iubești pe semenul tău, și să‑l urăști pe dușmanul tău.» 44 Dar Eu vă spun: iubiți‑vă dușmanii, binecuvântați‑i pe cei ce vă blestemă, faceți‑le bine celor ce vă urăsc și rugați‑vă pentru cei ce vă asupresc și vă persecută, 45 ca să fiți astfel fii ai Tatălui vostru Care este în ceruri! Căci El face să răsară soarele Lui peste cei răi și peste cei buni, și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. 46 Căci, dacă‑i iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Oare vameșii nu fac la fel? 47 Și dacă vă întâmpinați cu dragoste doar frații, ce lucru în plus faceți? Oare neamurile nu fac la fel? 48 Fiți deci desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.

Capitulul 6

Despre milostenie

1 Fiți atenți să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei! Altfel, nu aveți nicio răsplată de la Tatăl vostru Care este în ceruri! 2 Astfel dar, atunci când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, cum fac ipocriții în sinagogi și pe străzi, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata! 3 Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, 4 pentru ca milostenia ta sa fie făcută în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Despre rugăciune

5 Atunci când vă rugați, să nu fiți ca ipocriții, căci lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata! 6 Tu însă, când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă‑te Tatălui tău, Care este în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti. 7 Când vă rugați, să nu repetați la nesfârșit aceleași cuvinte, ca neamurile, care își închipuie că vor fi ascultate pentru vorbirea lor multă. 8 Voi să nu fiți ca ei, pentru că Tatăl vostru știe de ce anume aveți nevoie, mai înainte ca voi să‑I cereți. 9 Iată deci cum trebuie să vă rugați: «Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească‑se Numele Tău! 10 Vie Împărăția Ta, facă‑se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ! 11 Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă‑ne‑o nouă astăzi! 12 Și iartă‑ne datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri! 13 Și nu ne duce în ispită, ci scapă‑ne de cel rău! Căci a Ta este Împărăția și puterea, și slava, în veci. Amin!» 14 Căci, dacă le iertați oamenilor nelegiuirile, vi le va ierta și vouă Tatăl vostru cel ceresc, 15 dar, dacă nu le iertați oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta nelegiuirile.

Despre post

16 Atunci când postiți, nu fiți mohorâți ca ipocriții, căci ei își posomorăsc fețele ca să le arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata! 17 Tu însă, când postești, unge‑ți capul și spală‑ți fața, 18 ca să nu le arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Despre adevăratele comori

19 Nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug moliile și rugina și unde le dezgroapă și le fură hoții, 20 ci adunați‑vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le distrug și unde hoții nu le dezgroapă, nici nu le fură. 21 Căci, acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. 22 Ochiul este candela trupului. Prin urmare, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, 23 dar, dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, mare este întunericul acesta! 24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul și‑l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și‑l va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și bogăției.

Despre îngrijorări

25 De aceea, vă spun: nu vă îngrijorați pentru viața voastră, gândindu‑vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru, gândindu‑vă cu ce vă veți îmbrăca! Oare nu este viața mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Uitați‑vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu adună în hambare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai prețioși decât ele? 27 Și apoi, cine dintre voi, îngrijorându‑se, poate să adauge măcar un cot la lungimea vieții lui?! 28 Și de ce vă îngrijorați cu privire la îmbrăcăminte? Uitați‑vă bine cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu se ostenesc, nici nu torc. 29 Și totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre ei! 30 Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor!? 31 Așadar, să nu vă îngrijorați, zicând: «Ce vom mânca?» sau«Ce vom bea?» sau«Cu ce ne vom îmbrăca?», 32 fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Căci Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. 33 Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și vi se vor da și toate acestea. 34 Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Îi este de ajuns zilei necazul ei.

Capitului 7

Paiul și bârna

1 Nu judecați, ca să nu fiți judecați. 2 Căci, cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. 3 De ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna din propriul tău ochi?! 4 Sau cum îi vei spune fratelui tău: «Lasă‑mă să‑ți scot așchia din ochi!», când iată, în ochiul tău este o bârnă?! 5 Ipocritule! Scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău. 6 Să nu le dați câinilor ce este sfânt, nici să nu vă aruncați perlele înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă sfâșie.

Cereți, căutați, bateți

7 Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide! 8 Căci oricine cere primește; cel ce caută găsește, iar celui ce bate i se va deschide. 9 Cine este omul acela dintre voi, care, atunci când fiul său îi cere o pâine, să‑i dea o piatră, 10 sau când îi cere un pește, să‑i dea un șarpe? 11 Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, Care este în ceruri, le va da lucruri bune celor ce I le cer!? 12 Prin urmare, tot ceea ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți‑le și voi la fel! Căci în aceasta sunt cuprinse Legea și Profeții.


Evanghelia după Matei 5-7 (1) Gospel according to Matthew 5-7 (1)

Fericirile Beatitudes

1 Când a văzut Isus mulțimile, a urcat pe munte. 1 When Jesus saw the crowds, he went up the mountain. 1 Побачивши натовп, Ісус зійшов на гору. După ce S‑a așezat jos, ucenicii Lui s‑au apropiat de El. After He sat down, His disciples approached Him. 2 El Și‑a deschis gura și a început să‑i învețe, zicând: 3 „Fericiți sunt cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția Cerurilor! 2 He opened His mouth and began to teach them, saying: 3 "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of Heaven!" 4 Fericiți sunt cei ce jelesc, căci ei vor fi mângâiați! 4 Blessed are those who mourn, for they will be comforted! 5 Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul! 5 Blessed are the meek, for they shall inherit the earth! 6 Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați! 7 Fericiți sunt cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8 Fericiți sunt cei curați în inimă, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu! 9 Fericiți sunt cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu! 10 Fericiți sunt cei persecutați din cauza dreptății, căci a lor este Împărăția Cerurilor! 11 Fericiți sunteți voi, când, din cauza Mea, oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, mințind împotriva voastră. 12 Bucurați‑vă și veseliți‑vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Căci tot așa i‑au persecutat și pe profeții dinaintea voastră.

Sarea pământului și lumina lumii

13 Voi sunteți sarea pământului. Dar, dacă sarea și‑a pierdut puterea de a săra, prin ce va fi făcută din nou sărată?! Nu mai este bună la nimic, decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. 14 Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate fi ascunsă. 15 Și nimeni nu aprinde o candelă ca s‑o pună sub un obroc, ci o așază pe un sfeșnicar și astfel luminează pentru toți cei din casă. 16 Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să‑L slăvească pe Tatăl vostru Care este în ceruri.

Isus și împlinirea Legii

17 Să nu credeți că am venit să distrug Legea sau Profeții. Nu am venit să distrug, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că, atâta vreme cât nu vor trece cerul și pământul, nici măcar o iotă sau o parte a vreunei litere nu vor fi înlăturate din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile. 19 Prin urmare, oricine încalcă una dintre cele mai mici din aceste porunci și îi învață pe oameni astfel, «cel mai mic» va fi numit acesta în Împărăția Cerurilor. Dar oricine le împlinește și îi învață pe oameni astfel, «mare» va fi numit acesta în Împărăția Cerurilor. 20 Căci vă spun: dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nicidecum nu veți intra în Împărăția Cerurilor.

Despre mânie și ucidere

21 Ați auzit că li s‑a zis celor din vechime: «Să nu ucizi!» Oricine ucide va fi supus judecății. 22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său fără motiv va fi supus judecății și oricine îi va zice fratelui său: «Prostule» va fi supus Sinedriului; iar cel ce‑i va zice: «Nebunule» va fi supus focului Gheenei. 23 Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă‑ți darul acolo, înaintea altarului. Du‑te, mai întâi, împacă‑te cu fratele tău și apoi vino și adu‑ți darul. 25 Încearcă să te împaci repede cu acuzatorul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva acuzatorul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în închisoare! 26 Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până când nu vei fi plătit și ultimul codrant!

Despre adulter

27 Ați auzit că s‑a zis: «Să nu comiți adulter!». 28 Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s‑o poftească, a comis deja adulter cu ea în inima lui. 29 Deci, dacă ochiul tău cel drept te face să păcătuiești, scoate‑l afară și aruncă‑l, căci este spre folosul tău să‑ți piară unul dintre mădulare, și să nu‑ți fie aruncat tot trupul în Gheenă. 30 Iar dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, taie‑o și arunc‑o, căci este spre folosul tău să‑ți piară unul dintre mădulare, și să nu‑ți meargă în Gheenă tot trupul.

Despre divorț

31 S‑a mai zis: «Oricine divorțează de soția lui să‑i dea o scrisoare de despărțire». 32 Dar Eu vă spun că oricine divorțează de soția lui, dintr‑un alt motiv decât cel al curviei, o împinge să comită adulter, iar cel ce se căsătorește cu o femeie divorțată, comite adulter.

Despre jurăminte

33 Din nou, ați auzit că li s‑a zis celor din vechime: «Să nu juri fals, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale». 34 Dar Eu vă spun să nu jurați deloc: nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu, 35 nici pe pământ, pentru că este scăunașul pentru picioarele Lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. 36 Să nu juri nici pe capul tău, pentru că nu poți face nici măcar un fir de păr alb sau negru. 37 Vorbirea voastră să fie«Da! Da!» și«Nu! Nu!». Ce trece peste aceste cuvinte este de la cel rău.

Despre răzbunare

38 Ați auzit că s‑a zis: «Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte». 39 Dar Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci aceluia care te lovește peste obrazul drept, întoarce‑i‑l și pe celălalt. 40 Celui ce vrea să te dea în judecată și să‑ți ia cămașa, lasă‑i și haina, 41 iar dacă cineva te obligă să mergi cu el o milă, mergi cu el două mile. 42 Celui ce‑ți cere, dă‑i, iar pe cel ce vrea să împrumute de la tine, să nu‑l refuzi.

Iubirea dușmanilor

43 Ați auzit că s‑a zis: «Să‑l iubești pe semenul tău, și să‑l urăști pe dușmanul tău.» 44 Dar Eu vă spun: iubiți‑vă dușmanii, binecuvântați‑i pe cei ce vă blestemă, faceți‑le bine celor ce vă urăsc și rugați‑vă pentru cei ce vă asupresc și vă persecută, 45 ca să fiți astfel fii ai Tatălui vostru Care este în ceruri! Căci El face să răsară soarele Lui peste cei răi și peste cei buni, și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. 46 Căci, dacă‑i iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Oare vameșii nu fac la fel? 47 Și dacă vă întâmpinați cu dragoste doar frații, ce lucru în plus faceți? Oare neamurile nu fac la fel? 48 Fiți deci desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.

Capitulul 6

Despre milostenie

1 Fiți atenți să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei! Altfel, nu aveți nicio răsplată de la Tatăl vostru Care este în ceruri! 2 Astfel dar, atunci când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, cum fac ipocriții în sinagogi și pe străzi, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata! 3 Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, 4 pentru ca milostenia ta sa fie făcută în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Despre rugăciune

5 Atunci când vă rugați, să nu fiți ca ipocriții, căci lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata! 6 Tu însă, când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă‑te Tatălui tău, Care este în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti. 7 Când vă rugați, să nu repetați la nesfârșit aceleași cuvinte, ca neamurile, care își închipuie că vor fi ascultate pentru vorbirea lor multă. 8 Voi să nu fiți ca ei, pentru că Tatăl vostru știe de ce anume aveți nevoie, mai înainte ca voi să‑I cereți. 9 Iată deci cum trebuie să vă rugați: «Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească‑se Numele Tău! 10 Vie Împărăția Ta, facă‑se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ! 11 Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă‑ne‑o nouă astăzi! 12 Și iartă‑ne datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri! 13 Și nu ne duce în ispită, ci scapă‑ne de cel rău! Căci a Ta este Împărăția și puterea, și slava, în veci. Amin!» 14 Căci, dacă le iertați oamenilor nelegiuirile, vi le va ierta și vouă Tatăl vostru cel ceresc, 15 dar, dacă nu le iertați oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta nelegiuirile.

Despre post

16 Atunci când postiți, nu fiți mohorâți ca ipocriții, căci ei își posomorăsc fețele ca să le arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata! 17 Tu însă, când postești, unge‑ți capul și spală‑ți fața, 18 ca să nu le arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Despre adevăratele comori

19 Nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug moliile și rugina și unde le dezgroapă și le fură hoții, 20 ci adunați‑vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le distrug și unde hoții nu le dezgroapă, nici nu le fură. 21 Căci, acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. 22 Ochiul este candela trupului. Prin urmare, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, 23 dar, dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, mare este întunericul acesta! 24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul și‑l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și‑l va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și bogăției.

Despre îngrijorări

25 De aceea, vă spun: nu vă îngrijorați pentru viața voastră, gândindu‑vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru, gândindu‑vă cu ce vă veți îmbrăca! Oare nu este viața mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Uitați‑vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu adună în hambare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai prețioși decât ele? 27 Și apoi, cine dintre voi, îngrijorându‑se, poate să adauge măcar un cot la lungimea vieții lui?! 28 Și de ce vă îngrijorați cu privire la îmbrăcăminte? Uitați‑vă bine cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu se ostenesc, nici nu torc. 29 Și totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre ei! 30 Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor!? 31 Așadar, să nu vă îngrijorați, zicând: «Ce vom mânca?» sau«Ce vom bea?» sau«Cu ce ne vom îmbrăca?», 32 fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Căci Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. 33 Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și vi se vor da și toate acestea. 34 Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Îi este de ajuns zilei necazul ei.

Capitului 7

Paiul și bârna

1 Nu judecați, ca să nu fiți judecați. 2 Căci, cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. 3 De ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna din propriul tău ochi?! 4 Sau cum îi vei spune fratelui tău: «Lasă‑mă să‑ți scot așchia din ochi!», când iată, în ochiul tău este o bârnă?! 5 Ipocritule! Scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău. 6 Să nu le dați câinilor ce este sfânt, nici să nu vă aruncați perlele înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă sfâșie.

Cereți, căutați, bateți

7 Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide! 8 Căci oricine cere primește; cel ce caută găsește, iar celui ce bate i se va deschide. 9 Cine este omul acela dintre voi, care, atunci când fiul său îi cere o pâine, să‑i dea o piatră, 10 sau când îi cere un pește, să‑i dea un șarpe? 11 Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, Care este în ceruri, le va da lucruri bune celor ce I le cer!? 12 Prin urmare, tot ceea ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți‑le și voi la fel! Căci în aceasta sunt cuprinse Legea și Profeții.