×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Evanghelia după Matei, Evanghelia după Matei 16-17

Evanghelia după Matei 16-17

Fariseii și saducheii cer un semn

1 Apropiindu‑se de El ca să‑L pună la încercare, fariseii și saducheii I‑au cerut să le arate un semn din cer. 2 Dar Isus, răspunzând, le‑a zis: „Când se înserează, voi spuneți: «Va fi vreme frumoasă, pentru că cerul este roșu învăpăiat.» 3 Iar dimineața, spuneți: «Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu întunecat.» Fața cerului știți s‑o pricepeți, dar semnele vremurilor nu le puteți pricepe? 4 O generație rea și adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul lui Iona“. Apoi i‑a lăsat și a plecat.

Drojdia fariseilor și a saducheilor

5 Când ucenicii au ajuns de cealaltă parte a mării, și‑au dat seama că au uitat să ia pâini. 6 Isus le‑a zis: „Aveți grijă și păziți‑vă de drojdia fariseilor și a saducheilor!“ 7 Ei vorbeau între ei, zicând: „Ne spune așa pentru că n‑am luat pâini.“ 8 Cunoscând aceasta, Isus le‑a zis: „Puțin credincioșilor! De ce vorbiți între voi că n‑aveți pâini? 9 Tot nu înțelegeți? Nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșnițe ați strâns? 10 Nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii de bărbați și câte coșuri ați strâns? 11 Cum de nu înțelegeți că nu despre pâini v‑am vorbit?! Ci v‑am spus să vă păziți de drojdia fariseilor și a saducheilor!“ 12 Abia atunci au înțeles ucenicii că El nu le zisese să se păzească de drojdia pentru pâine, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.

Mărturisirea de credință a lui Petru

13 Isus a venit în părțile Cezareei lui Filip și i‑a întrebat pe ucenicii Săi, zicând: – Cine zic oamenii că este Fiul Omului? 14 Ei au zis: – Unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, iar alții spun despre El că este Ieremia sau unul dintre profeți. 15 El le‑a zis: – Dar voi, cine ziceți că sunt Eu? 16 Simon Petru, răspunzând, a zis: – Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu! 17 Isus, răspunzând, i‑a zis: – Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți‑au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu Care este în ceruri. 18 Iar Eu îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă Îmi voi zidi Biserica, iar porțile Locuinței Morților n‑o vor birui. 19 Îți voi da cheile Împărăției Cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. 20 Atunci le‑a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Cristosul.

Isus vorbește despre moartea și învierea Sa

21 De atunci încolo, Isus a început să le arate ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor, a conducătorilor preoților și a cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat. 22 Petru însă L‑a luat deoparte și a început să‑L mustre, zicând: – Dumnezeu să aibă milă de Tine, Doamne! Să nu cumva să Ți se întâmple așa ceva! 23 Dar Isus S‑a întors și i‑a zis lui Petru: – Pleacă! Înapoia Mea, Satan! Tu ești un prilej de poticnire pentru Mine, căci nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.

Prețul uceniciei

24 Atunci Isus le‑a zis ucenicilor Săi: – Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să Mă urmeze. 25 Căci oricine vrea să‑și salveze viața o va pierde, dar cel ce‑și pierde viața de dragul Meu, o va găsi. 26 Într-adevăr, la ce i‑ar folosi unui om să câștige întreaga lume, dacă și‑ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? 27 Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui Său împreună cu îngerii Lui și atunci El va răsplăti fiecăruia după lucrarea lui. 28 Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta nicidecum moartea înainte de a‑L vedea pe Fiul Omului venind în Împărăția Sa.

Capitului 17

Schimbarea la față

1 După șase zile, Isus i‑a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele acestuia, și i‑a dus deoparte, pe un munte înalt. 2 Acolo I s‑a schimbat înfățișarea înaintea lor. Fața Lui a strălucit ca soarele, iar hainele Lui au devenit strălucitoare ca lumina. 3 Și iată că li s‑au arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu El. 4 Petru I‑a zis lui Isus: – Doamne, este bine să fim aici! Dacă vrei, voi face aici trei corturi: unul pentru Tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie. 5 În timp ce vorbea el, iată că un nor strălucitor i‑a acoperit. Și iată că un glas din nor a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care‑Mi găsesc plăcerea! De El să ascultați!“ 6 Când au auzit glasul, ucenicii s‑au aruncat cu fața la pământ și s‑au înspăimântat foarte tare. 7 Dar Isus S‑a apropiat și i‑a atins, zicând: – Ridicați‑vă și nu vă temeți! 8 Când și‑au ridicat privirea, n‑au mai văzut pe nimeni în afară de Isus singur. 9 În timp ce coborau de pe munte, Isus le‑a poruncit, zicând: – Să nu spuneți nimănui despre această viziune, până când nu va fi înviat Fiul Omului dintre cei morți. 10 Ucenicii L‑au întrebat, zicând: – Atunci de ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? 11 Isus, răspunzând, a zis: – Într-adevăr, Ilie vine și va reașeza toate lucrurile. 12 Dar Eu vă spun că Ilie a venit deja, însă ei nu l‑au recunoscut, ci au făcut cu el tot ce‑au vrut. Tot așa urmează să sufere și Fiul Omului din cauza lor. 13 Atunci ucenicii au înțeles că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Vindecarea unui băiat demonizat

14 Când au ajuns la mulțime, un om s‑a apropiat de El, a îngenuncheat înaintea Lui 15 și I‑a zis: – Doamne, ai milă de fiul meu, căci este epileptic și suferă cumplit! Cade adesea în foc și adesea în apă! 16 L‑am adus la ucenicii Tăi, dar n‑au putut să‑l vindece. 17 Isus, răspunzând, a zis: – O, generație necredincioasă și pervertită! Până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai îngădui? Aduceți‑l aici la Mine! 18 Isus a mustrat demonul, iar acesta a ieșit din el. Și băiatul a fost vindecat chiar în ceasul acela. 19 Atunci ucenicii s‑au dus deoparte la Isus și au zis: – Noi de ce n‑am putut să‑l alungăm? 20 El le‑a răspuns: – Din cauza puținei voastre credințe. Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință ca un bob de muștar, ați zice acestui munte: „Mută‑te de aici, acolo!“, iar el s‑ar muta. Nimic nu v‑ar fi imposibil! 21 Dar acest fel de demoni nu ies afară decât prin rugăciune și post.

Isus vorbește din nou despre moartea și învierea Sa

22 În timp ce erau adunați în Galileea, Isus le‑a zis: „Fiul Omului urmează să fie predat în mâinile oamenilor. 23 Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va fi înviat.“ Ei s‑au întristat foarte tare.

Taxa pentru Templu

24 Când au ajuns în Capernaum, au venit la Petru cei ce încasau cele două drahme pentru Templu și l‑au întrebat: – Învățătorul vostru nu plătește cele două drahme pentru Templu? 25 El le‑a răspuns: – Ba da. Când Petru a intrat în casă, Isus i‑a luat‑o înainte, zicând: – Ce crezi, Simone? De la cine strâng regii pământului tributuri sau taxe? De la fiii lor sau de la străini? 26 Petru I‑a răspuns: – De la străini. Isus i‑a zis: – Așadar, fiii sunt liberi. 27 Totuși, ca să nu‑i facem să se poticnească, du‑te la mare, aruncă undița și trage afară primul pește care va veni. Când îi vei deschide gura, vei găsi un stater. Ia‑l și dă‑li‑l lor pentru Mine și pentru tine.


Evanghelia după Matei 16-17

Fariseii și saducheii cer un semn

1 Apropiindu‑se de El ca să‑L pună la încercare, fariseii și saducheii I‑au cerut să le arate un semn din cer. 2 Dar Isus, răspunzând, le‑a zis: „Când se înserează, voi spuneți: «Va fi vreme frumoasă, pentru că cerul este roșu învăpăiat.» 3 Iar dimineața, spuneți: «Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu întunecat.» Fața cerului știți s‑o pricepeți, dar semnele vremurilor nu le puteți pricepe? 4 O generație rea și adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul lui Iona“. Apoi i‑a lăsat și a plecat.

Drojdia fariseilor și a saducheilor

5 Când ucenicii au ajuns de cealaltă parte a mării, și‑au dat seama că au uitat să ia pâini. 6 Isus le‑a zis: „Aveți grijă și păziți‑vă de drojdia fariseilor și a saducheilor!“ 7 Ei vorbeau între ei, zicând: „Ne spune așa pentru că n‑am luat pâini.“ 8 Cunoscând aceasta, Isus le‑a zis: „Puțin credincioșilor! De ce vorbiți între voi că n‑aveți pâini? 9 Tot nu înțelegeți? Nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșnițe ați strâns? 10 Nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii de bărbați și câte coșuri ați strâns? 11 Cum de nu înțelegeți că nu despre pâini v‑am vorbit?! Ci v‑am spus să vă păziți de drojdia fariseilor și a saducheilor!“ 12 Abia atunci au înțeles ucenicii că El nu le zisese să se păzească de drojdia pentru pâine, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.

Mărturisirea de credință a lui Petru

13 Isus a venit în părțile Cezareei lui Filip și i‑a întrebat pe ucenicii Săi, zicând: – Cine zic oamenii că este Fiul Omului? 14 Ei au zis: – Unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, iar alții spun despre El că este Ieremia sau unul dintre profeți. 15 El le‑a zis: – Dar voi, cine ziceți că sunt Eu? 16 Simon Petru, răspunzând, a zis: – Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu! 17 Isus, răspunzând, i‑a zis: – Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți‑au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu Care este în ceruri. 18 Iar Eu îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă Îmi voi zidi Biserica, iar porțile Locuinței Morților n‑o vor birui. 19 Îți voi da cheile Împărăției Cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. 20 Atunci le‑a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Cristosul.

Isus vorbește despre moartea și învierea Sa

21 De atunci încolo, Isus a început să le arate ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor, a conducătorilor preoților și a cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat. 22 Petru însă L‑a luat deoparte și a început să‑L mustre, zicând: – Dumnezeu să aibă milă de Tine, Doamne! Să nu cumva să Ți se întâmple așa ceva! 23 Dar Isus S‑a întors și i‑a zis lui Petru: – Pleacă! Înapoia Mea, Satan! Tu ești un prilej de poticnire pentru Mine, căci nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.

Prețul uceniciei

24 Atunci Isus le‑a zis ucenicilor Săi: – Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să Mă urmeze. 25 Căci oricine vrea să‑și salveze viața o va pierde, dar cel ce‑și pierde viața de dragul Meu, o va găsi. 26 Într-adevăr, la ce i‑ar folosi unui om să câștige întreaga lume, dacă și‑ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? 27 Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui Său împreună cu îngerii Lui și atunci El va răsplăti fiecăruia după lucrarea lui. 28 Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta nicidecum moartea înainte de a‑L vedea pe Fiul Omului venind în Împărăția Sa.

Capitului 17

Schimbarea la față

1 După șase zile, Isus i‑a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele acestuia, și i‑a dus deoparte, pe un munte înalt. 2 Acolo I s‑a schimbat înfățișarea înaintea lor. Fața Lui a strălucit ca soarele, iar hainele Lui au devenit strălucitoare ca lumina. 3 Și iată că li s‑au arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu El. 4 Petru I‑a zis lui Isus: – Doamne, este bine să fim aici! Dacă vrei, voi face aici trei corturi: unul pentru Tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie. 5 În timp ce vorbea el, iată că un nor strălucitor i‑a acoperit. Și iată că un glas din nor a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care‑Mi găsesc plăcerea! De El să ascultați!“ 6 Când au auzit glasul, ucenicii s‑au aruncat cu fața la pământ și s‑au înspăimântat foarte tare. 7 Dar Isus S‑a apropiat și i‑a atins, zicând: – Ridicați‑vă și nu vă temeți! 8 Când și‑au ridicat privirea, n‑au mai văzut pe nimeni în afară de Isus singur. 9 În timp ce coborau de pe munte, Isus le‑a poruncit, zicând: – Să nu spuneți nimănui despre această viziune, până când nu va fi înviat Fiul Omului dintre cei morți. 10 Ucenicii L‑au întrebat, zicând: – Atunci de ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? 11 Isus, răspunzând, a zis: – Într-adevăr, Ilie vine și va reașeza toate lucrurile. 12 Dar Eu vă spun că Ilie a venit deja, însă ei nu l‑au recunoscut, ci au făcut cu el tot ce‑au vrut. Tot așa urmează să sufere și Fiul Omului din cauza lor. 13 Atunci ucenicii au înțeles că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Vindecarea unui băiat demonizat

14 Când au ajuns la mulțime, un om s‑a apropiat de El, a îngenuncheat înaintea Lui 15 și I‑a zis: – Doamne, ai milă de fiul meu, căci este epileptic și suferă cumplit! Cade adesea în foc și adesea în apă! 16 L‑am adus la ucenicii Tăi, dar n‑au putut să‑l vindece. 17 Isus, răspunzând, a zis: – O, generație necredincioasă și pervertită! Până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai îngădui? Aduceți‑l aici la Mine! 18 Isus a mustrat demonul, iar acesta a ieșit din el. Și băiatul a fost vindecat chiar în ceasul acela. 19 Atunci ucenicii s‑au dus deoparte la Isus și au zis: – Noi de ce n‑am putut să‑l alungăm? 20 El le‑a răspuns: – Din cauza puținei voastre credințe. Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință ca un bob de muștar, ați zice acestui munte: „Mută‑te de aici, acolo!“, iar el s‑ar muta. Nimic nu v‑ar fi imposibil! 21 Dar acest fel de demoni nu ies afară decât prin rugăciune și post.

Isus vorbește din nou despre moartea și învierea Sa

22 În timp ce erau adunați în Galileea, Isus le‑a zis: „Fiul Omului urmează să fie predat în mâinile oamenilor. 23 Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va fi înviat.“ Ei s‑au întristat foarte tare.

Taxa pentru Templu

24 Când au ajuns în Capernaum, au venit la Petru cei ce încasau cele două drahme pentru Templu și l‑au întrebat: – Învățătorul vostru nu plătește cele două drahme pentru Templu? 25 El le‑a răspuns: – Ba da. Când Petru a intrat în casă, Isus i‑a luat‑o înainte, zicând: – Ce crezi, Simone? De la cine strâng regii pământului tributuri sau taxe? De la fiii lor sau de la străini? 26 Petru I‑a răspuns: – De la străini. Isus i‑a zis: – Așadar, fiii sunt liberi. 27 Totuși, ca să nu‑i facem să se poticnească, du‑te la mare, aruncă undița și trage afară primul pește care va veni. Când îi vei deschide gura, vei găsi un stater. Ia‑l și dă‑li‑l lor pentru Mine și pentru tine.