×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Evanghelia după Matei, Evanghelia după Matei 1-2

Evanghelia după Matei 1-2

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

1 Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 2 Lui Avraam i s‑a născut Isaac, lui Isaac i s‑a născut Iacov, lui Iacov i s‑au născut Iuda și frații acestuia, 3 lui Iuda, i s‑au născut Pereț și Zerah, din Tamar, lui Pereț i s‑a născut Hețron, lui Hețron i s‑a născut Ram, 4 lui Ram i s‑a născut Aminadab, lui Aminadab i s‑a născut Nahșon, lui Nahșon i s‑a născut Salmon, 5 lui Salmon, i s‑a născut Boaz, din Rahab, lui Boaz, i s‑a născut Obed, din Rut, lui Obed i s‑a născut Ișai, 6 iar lui Ișai i s‑a născut regele David. Lui David i s‑a născut Solomon, din fosta soție a lui Urie, 7 lui Solomon i s‑a născut Roboam, lui Roboam i s‑a născut Abia, lui Abia i s‑a născut Asa, 8 lui Asa i s‑a născut Iehoșafat, lui Iehoșafat i s‑a născut Iehoram, lui Iehoram i s‑a născut Uzia, 9 lui Uzia i s‑a născut Iotam, lui Iotam i s‑a născut Ahaz, lui Ahaz i s‑a născut Ezechia, 10 lui Ezechia i s‑a născut Manase, lui Manase i s‑a născut Amon, lui Amon i s‑a născut Iosia, 11 iar lui Iosia i s‑a născut Iehonia și frații acestuia, pe vremea exilului în Babilon. 12 După exilul în Babilon, lui Iehonia i s‑a născut Șealtiel, lui Șealtiel i s‑a născut Zerub-Babel, 13 lui Zerub-Babel i s‑a născut Abiud, lui Abiud i s‑a născut Eliachim, lui Eliachim i s‑a născut Azor, 14 lui Azor i s‑a născut Țadok, lui Țadok i s‑a născut Achim, lui Achim i s‑a născut Eliud, 15 lui Eliud i s‑a născut Elazar, lui Elazar i s‑a născut Matan, lui Matan i s‑a născut Iacov, 16 iar lui Iacov i s‑a născut Iosif, soțul Mariei, din care S‑a născut Isus, Cel Care este numit Cristos. 17 Așadar, toate generațiile de la Avraam până la David sunt în număr de paisprezece, de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generații, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generații.

Nașterea lui Isus Cristos

18 Iar nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Însă Iosif, soțul ei, era un om drept și nu voia s‑o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, a vrut s‑o părăsească pe ascuns. 20 Dar, în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s‑a arătat în vis și i‑a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s‑o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce a luat naștere în ea este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naște un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus, pentru că El Își va mântui poporul de păcatele lui.“ 22 Toate acestea s‑au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și Îi vor pune numele Emanuel“, care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi.“ 24 Când s‑a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i‑a poruncit îngerul Domnului. A luat‑o pe Maria de soție, 25 dar n‑a cunoscut‑o până când ea nu a dat naștere unui Fiu. Iar el I‑a pus numele Isus.

Capitulul 2

Vizita magilor

1 După ce S‑a născut Isus în Betleemul Iudeei, în zilele regelui Irod, iată că niște magi din Răsărit au venit la Ierusalim 2 și au întrebat: „Unde este Împăratul Care li S‑a născut iudeilor? Căci I‑am văzut steaua răsărind și am venit să ne închinăm Lui!“ 3 Regele Irod s‑a tulburat auzind acest lucru și, împreună cu el, s‑a tulburat tot Ierusalimul. 4 El i‑a adunat pe toți conducătorii preoților și pe cărturarii poporului și i‑a întrebat unde urma să Se nască Cristosul. 5 Ei i‑au răspuns: „În Betleemul Iudeei, căci iată ce a fost scris prin profetul: 6 «Dar tu, Betleeme, ținut al lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieși un Conducător Care‑l va păstori pe poporul Meu, Israel!»“ 7 Atunci Irod i‑a chemat în secret pe magi și a aflat exact de la ei timpul când apăruse steaua. 8 Apoi i‑a trimis la Betleem, zicându‑le: „Duceți‑vă, cercetați cu atenție despre Copilaș, iar când Îl veți găsi, anunțați‑mă și pe mine, ca să vin și eu să mă închin Lui!“ 9 După ce l‑au ascultat pe rege, magii au plecat. Și iată că steaua, pe care o văzuseră răsărind, a mers înaintea lor până când a ajuns și s‑a oprit deasupra locului unde era Copilașul. 10 Văzând ei steaua, s‑au bucurat nespus de mult. 11 Când au intrat în casă și L‑au văzut pe Copilaș împreună cu Maria, mama Lui, s‑au aruncat la pământ, închinându‑se înaintea Lui. Ei și‑au deschis cuferele și I‑au oferit daruri: aur, tămâie scumpă și smirnă. 12 Apoi, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat spre țara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13 După ce au plecat ei, iată că un înger al Domnului i se arată în vis lui Iosif, zicând: „Scoală‑te, ia Copilașul și pe mama Lui și fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod va căuta Copilașul ca să‑L omoare!“ 14 Iosif s‑a sculat, a luat Copilașul și pe mama Lui și a plecat în timpul nopții în Egipt, 15 unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: „L‑am chemat pe Fiul Meu din Egipt“. 16 Irod s‑a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înșelat de magi și a trimis oameni să omoare toți băieții de la vârsta de doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu timpul pe care‑l aflase exact de la magi. 17 Atunci s‑a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice: 18 „Un glas a fost auzit în Rama, plânset și bocet mult: Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată, căci ei nu mai sunt“.

Întoarcerea în Nazaret

19 După ce a murit Irod, iată că un înger al Domnului i se arată în vis lui Iosif, în Egipt, 20 zicând: „Scoală‑te, ia Copilașul și pe mama Lui și du‑te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să‑i ia viața Copilașului!“ 21 Iosif s‑a sculat, a luat Copilașul și pe mama Lui și a venit în țara lui Israel. 22 Dar, când a auzit că în Iudeea domnea Arhelau în locul lui Irod, tatăl lui, s‑a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, s‑a retras în ținuturile Galileei. 23 S‑a dus acolo și a locuit într‑o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți, și anume că El va fi numit nazarinean.


Evanghelia după Matei 1-2

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

1 Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 2 Lui Avraam i s‑a născut Isaac, lui Isaac i s‑a născut Iacov, lui Iacov i s‑au născut Iuda și frații acestuia, 3 lui Iuda, i s‑au născut Pereț și Zerah, din Tamar, lui Pereț i s‑a născut Hețron, lui Hețron i s‑a născut Ram, 4 lui Ram i s‑a născut Aminadab, lui Aminadab i s‑a născut Nahșon, lui Nahșon i s‑a născut Salmon, 5 lui Salmon, i s‑a născut Boaz, din Rahab, lui Boaz, i s‑a născut Obed, din Rut, lui Obed i s‑a născut Ișai, 6 iar lui Ișai i s‑a născut regele David. Lui David i s‑a născut Solomon, din fosta soție a lui Urie, 7 lui Solomon i s‑a născut Roboam, lui Roboam i s‑a născut Abia, lui Abia i s‑a născut Asa, 8 lui Asa i s‑a născut Iehoșafat, lui Iehoșafat i s‑a născut Iehoram, lui Iehoram i s‑a născut Uzia, 9 lui Uzia i s‑a născut Iotam, lui Iotam i s‑a născut Ahaz, lui Ahaz i s‑a născut Ezechia, 10 lui Ezechia i s‑a născut Manase, lui Manase i s‑a născut Amon, lui Amon i s‑a născut Iosia, 11 iar lui Iosia i s‑a născut Iehonia și frații acestuia, pe vremea exilului în Babilon. 12 După exilul în Babilon, lui Iehonia i s‑a născut Șealtiel, lui Șealtiel i s‑a născut Zerub-Babel, 13 lui Zerub-Babel i s‑a născut Abiud, lui Abiud i s‑a născut Eliachim, lui Eliachim i s‑a născut Azor, 14 lui Azor i s‑a născut Țadok, lui Țadok i s‑a născut Achim, lui Achim i s‑a născut Eliud, 15 lui Eliud i s‑a născut Elazar, lui Elazar i s‑a născut Matan, lui Matan i s‑a născut Iacov, 16 iar lui Iacov i s‑a născut Iosif, soțul Mariei, din care S‑a născut Isus, Cel Care este numit Cristos. 17 Așadar, toate generațiile de la Avraam până la David sunt în număr de paisprezece, de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generații, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generații.

Nașterea lui Isus Cristos

18 Iar nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Însă Iosif, soțul ei, era un om drept și nu voia s‑o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, a vrut s‑o părăsească pe ascuns. 20 Dar, în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s‑a arătat în vis și i‑a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s‑o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce a luat naștere în ea este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naște un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus, pentru că El Își va mântui poporul de păcatele lui.“ 22 Toate acestea s‑au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și Îi vor pune numele Emanuel“, care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi.“ 24 Când s‑a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i‑a poruncit îngerul Domnului. A luat‑o pe Maria de soție, 25 dar n‑a cunoscut‑o până când ea nu a dat naștere unui Fiu. Iar el I‑a pus numele Isus.

Capitulul 2

Vizita magilor

1 După ce S‑a născut Isus în Betleemul Iudeei, în zilele regelui Irod, iată că niște magi din Răsărit au venit la Ierusalim 2 și au întrebat: „Unde este Împăratul Care li S‑a născut iudeilor? Căci I‑am văzut steaua răsărind și am venit să ne închinăm Lui!“ 3 Regele Irod s‑a tulburat auzind acest lucru și, împreună cu el, s‑a tulburat tot Ierusalimul. 4 El i‑a adunat pe toți conducătorii preoților și pe cărturarii poporului și i‑a întrebat unde urma să Se nască Cristosul. 5 Ei i‑au răspuns: „În Betleemul Iudeei, căci iată ce a fost scris prin profetul: 6 «Dar tu, Betleeme, ținut al lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieși un Conducător Care‑l va păstori pe poporul Meu, Israel!»“ 7 Atunci Irod i‑a chemat în secret pe magi și a aflat exact de la ei timpul când apăruse steaua. 8 Apoi i‑a trimis la Betleem, zicându‑le: „Duceți‑vă, cercetați cu atenție despre Copilaș, iar când Îl veți găsi, anunțați‑mă și pe mine, ca să vin și eu să mă închin Lui!“ 9 După ce l‑au ascultat pe rege, magii au plecat. Și iată că steaua, pe care o văzuseră răsărind, a mers înaintea lor până când a ajuns și s‑a oprit deasupra locului unde era Copilașul. 10 Văzând ei steaua, s‑au bucurat nespus de mult. 11 Când au intrat în casă și L‑au văzut pe Copilaș împreună cu Maria, mama Lui, s‑au aruncat la pământ, închinându‑se înaintea Lui. Ei și‑au deschis cuferele și I‑au oferit daruri: aur, tămâie scumpă și smirnă. 12 Apoi, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat spre țara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13 După ce au plecat ei, iată că un înger al Domnului i se arată în vis lui Iosif, zicând: „Scoală‑te, ia Copilașul și pe mama Lui și fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod va căuta Copilașul ca să‑L omoare!“ 14 Iosif s‑a sculat, a luat Copilașul și pe mama Lui și a plecat în timpul nopții în Egipt, 15 unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: „L‑am chemat pe Fiul Meu din Egipt“. 16 Irod s‑a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înșelat de magi și a trimis oameni să omoare toți băieții de la vârsta de doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu timpul pe care‑l aflase exact de la magi. 17 Atunci s‑a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice: 18 „Un glas a fost auzit în Rama, plânset și bocet mult: Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată, căci ei nu mai sunt“.

Întoarcerea în Nazaret

19 După ce a murit Irod, iată că un înger al Domnului i se arată în vis lui Iosif, în Egipt, 20 zicând: „Scoală‑te, ia Copilașul și pe mama Lui și du‑te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să‑i ia viața Copilașului!“ 21 Iosif s‑a sculat, a luat Copilașul și pe mama Lui și a venit în țara lui Israel. 22 Dar, când a auzit că în Iudeea domnea Arhelau în locul lui Irod, tatăl lui, s‑a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, s‑a retras în ținuturile Galileei. 23 S‑a dus acolo și a locuit într‑o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți, și anume că El va fi numit nazarinean.