×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Everyday life, Mama

Mama

Mama, acest cuvânt magic şi frumos cu putere fermecată reprezintă fiinţa cea mai iubită şi îndrăgită de mine de pe pământ.

Dacă cineva mi-ar spune să-mi descriu mama, aş spune că mama mea este o fiinţă gingaşă şi frumoasă.

Părul ei este lung şi ondulat ca valurile mării, iar ochii ei mari sunt ca două diamante pline de căldură, blândeţe şi înţelepciune. Niciun trandafir nu o poate întrece în frumuseţe şi niciun ghiocel în delicateţe. Mâinile ei sunt agere şi catifelate. Glasul ei melodios îmi străbate inima şi mi-o umple de bucurie şi fericire, iar privirea sa este blândă şi luminoasă. Sufletul ei este plin de bunătate şi înţelegere. Aş putea spune că mama este un înger trimis din cer pentru că mă ajută să trec mai uşor peste greutăţile vieţii, fiindu-mi alături atunci când am nevoie de sprijin.


Mama мати

Mama, acest cuvânt magic şi frumos cu putere fermecată reprezintă fiinţa cea mai iubită şi îndrăgită de mine de pe pământ. Mutter, dieses magische und schöne Wort mit bezaubernder Kraft repräsentiert mein geliebtes und geliebtes Wesen auf Erden. Mother, this magical and beautiful word of enchanted power is the beloved and beloved being on earth. Mamá, esta palabra mágica y hermosa con poder encantado representa al ser más amado y amado en la tierra. Mère, ce mot magique et beau au pouvoir enchanteur représente l'être le plus aimé et le plus aimé de la terre. Mamma, questa parola magica e bella con potere incantato rappresenta l'essere più amato e amato sulla terra. Мать, это волшебное и прекрасное слово заколдованной силы - это любимое и любимое существо на земле.

Dacă cineva  mi-ar spune să-mi descriu mama, aş spune că mama mea este o fiinţă gingaşă şi frumoasă. Wenn mir jemand sagte, ich solle meine Mutter beschreiben, würde ich sagen, dass meine Mutter ein sanftes und schönes Wesen ist. If anyone would tell me to describe my mother, I would say that my mother is a tender and beautiful being. Si alguien me dijera que describiera a mi madre, diría que mi madre es un ser amable y hermoso. Si quelqu'un me disait de décrire ma mère, je dirais que ma mère est un être doux et beau. Se qualcuno mi dicesse di descrivere mia madre, direi che mia madre è un essere gentile e bello.

Părul ei este lung şi ondulat ca valurile mării, iar ochii ei mari sunt ca două diamante pline de căldură, blândeţe şi înţelepciune. Ihr Haar ist so lang und wellig wie die Wellen des Meeres, und ihre großen Augen sind wie zwei Diamanten voller Wärme, Sanftmut und Weisheit. Her hair is long and wavy as the waves of the sea, and her large eyes are like two diamonds full of warmth, gentleness and wisdom. Su cabello es largo y ondulado como las olas del mar, y sus grandes ojos son como dos diamantes llenos de calidez, gentileza y sabiduría. I suoi capelli sono lunghi e ondulati come le onde del mare e i suoi grandi occhi sono come due diamanti pieni di calore, dolcezza e saggezza. Niciun trandafir nu o poate întrece în frumuseţe şi niciun ghiocel în delicateţe. Keine Rose kann sie an Schönheit und kein Schneeglöckchen an Zartheit übertreffen. No rose can be surpassed in beauty and no glitter in delicacy. Ninguna rosa puede superarla en belleza y ninguna campanilla en delicadeza. Nessuna rosa può superarla in bellezza e nessun bucaneve in delicatezza. Mâinile ei sunt agere şi catifelate. Her hands are very old and velvety. Sus manos son afiladas y aterciopeladas. Le sue mani sono affilate e vellutate. Ее руки очень старые и бархатистые. Glasul ei melodios îmi străbate inima şi mi-o umple de bucurie şi fericire, iar privirea sa este blândă şi luminoasă. Ihre melodiöse Stimme durchdringt mein Herz und erfüllt mich mit Freude und Glück, und ihr Blick ist sanft und hell. Her melodious voice crosses my heart and fills her with joy and happiness, and her gaze is gentle and bright. Su voz melodiosa me atraviesa el corazón y me llena de alegría y felicidad, y su mirada es dulce y brillante. La sua voce melodiosa mi trafigge il cuore e mi riempie di gioia e felicità, e il suo sguardo è gentile e luminoso. Ее мелодичный голос проходит через мое сердце и наполняет ее радостью и счастьем, а ее взгляд нежный и яркий. Sufletul ei este plin de bunătate şi înţelegere. Her soul is full of kindness and understanding. La sua anima è piena di gentilezza e comprensione. Aş putea spune că mama este un înger trimis din cer pentru că mă ajută să trec mai uşor peste greutăţile vieţii, fiindu-mi alături atunci când am nevoie de sprijin. Ich könnte sagen, dass meine Mutter ein Engel ist, der vom Himmel gesandt wurde, weil sie mir hilft, die Härten des Lebens leichter zu meistern und an meiner Seite zu sein, wenn ich Unterstützung brauche. I could say that my mother is an angel sent from heaven because it helps me get over the hardships of life more easily, being close to me when I need support. Podría decir que mi madre es un ángel enviado del cielo porque me ayuda a superar las dificultades de la vida con mayor facilidad, estando a mi lado cuando necesito apoyo. Potrei dire che mia madre è un angelo mandato dal cielo perché mi aiuta a superare le difficoltà della vita più facilmente, essendo al mio fianco quando ho bisogno di sostegno.