×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Everyday life, Educatie

Educatie

Familia este celula de bază a societăţii care contribuie la educarea copiilor.

Ea este cea care are o influenţă enormă în formarea personalităţii copilului.

De la părinţi, copiii preiau primele lecţii de viaţă.

Ei sunt cei care ne învaţă să distingem ceea ce e rău şi ceea ce bine, cum trebuie să procedăm în anumite situaţii şi care este scopul nostru în viaţă. Ea are rolul de a-l introduce pe copil în societate şi de a implementa practici educative. Individul, în cadrul familiei se dezvoltă multilateral, cuprinzând mai multe ramuri de activitate.

Este foarte importantă educaţia din copilărie, deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, care la vârsta fragedă a copilului este familia


Educatie

Familia este celula de bază a societăţii care contribuie la educarea copiilor. Die Familie ist die Grundzelle der Gesellschaft, die zur Bildung der Kinder beiträgt. Family is the basic cell of the society that contributes to the education of children. La familia es la célula básica de la sociedad que contribuye a la educación de los niños. La famiglia è la cellula fondamentale della società che contribuisce all'educazione dei bambini. Семья является основной ячейкой общества, которая способствует воспитанию детей.

Ea este cea care are o influenţă enormă în formarea personalităţii copilului. Sie hat einen enormen Einfluss auf die Persönlichkeitsbildung des Kindes. It is she who has an enormous influence on the child's personality. Ella es quien tiene una enorme influencia en la formación de la personalidad del niño.

De la părinţi, copiii preiau primele lecţii de viaţă. Von den Eltern nehmen die Kinder die ersten Lektionen des Lebens. From parents, children take the first lessons of life. De los padres, los hijos reciben las primeras lecciones de vida. От родителей дети берут первые уроки жизни.

Ei sunt cei care ne învaţă să distingem ceea ce e rău şi ceea ce bine, cum trebuie să procedăm în anumite situaţii şi care este scopul nostru în viaţă. Sie sind diejenigen, die uns lehren, zu unterscheiden, was schlecht und was gut ist, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten und was unser Lebenszweck ist. They are the ones who teach us to distinguish what is bad and what is good, how to do it in certain situations, and what is our purpose in the quilt. Son los que nos enseñan a distinguir lo malo de lo bueno, cómo actuar en determinadas situaciones y cuál es nuestro propósito en la vida. Именно они учат нас различать, что плохо, а что хорошо, как мы должны поступать в определенных ситуациях и какова наша цель в вайте. Ea are rolul de a-l introduce pe copil în societate şi de a implementa practici educative. Seine Rolle besteht darin, das Kind in die Gesellschaft einzuführen und pädagogische Praktiken umzusetzen. It has the role of introducing the child into society and implementing educational practices. Su función es presentar al niño a la sociedad e implementar prácticas educativas. Он играет роль в представлении ребенка в обществе и реализации образовательных практик. Individul, în cadrul familiei se dezvoltă multilateral, cuprinzând mai multe ramuri de activitate. Das Individuum innerhalb der Familie entwickelt sich multilateral und umfasst mehrere Tätigkeitsbereiche. The individual within the family develops multilaterally, comprising several branches of activity. El individuo dentro de la familia se desarrolla de manera multilateral, comprendiendo varias ramas de actividad. Человек в семье развивается на многосторонней основе, включая несколько направлений деятельности.

Este foarte importantă educaţia din copilărie, deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, care la vârsta fragedă a copilului este familia Kindheitserziehung ist sehr wichtig, denn der Einzelne nimmt die ersten Eindrücke von der Umgebung, die in einem frühen Alter des Kindes die Familie ist Childhood education is very important, because the individual takes the first impressions of the environment, which at the early age of the child is the family Образование с детства очень важно, потому что человек берет первые впечатления от окружающей среды, которая в молодом возрасте ребенка является семьей