×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Bun Venit În România, În tren. Să facem cunoştinţă! Profesii

În tren. Să facem cunoştinţă! Profesii

XIII. În tren. Să facem cunoştinţă! Profesii

A.

Eu sunt medic. Lucrez la spital.Tratez bolnavii.

Eu sunt arhitect. Lucrez la un birou de proiectare. Proiectez case.

Eu sunt constructor. Lucrez pe un şantier de contrucţii. Construiesc clădiri.

Eu sunt profesoară. Lucrez la şcoală. Predau elevilor.

Eu sunt bibliotecară. Lucrez la bibliotecă. Împrumut cărţi cititorilor.

Eu sunt brutar. Lucrez la brutărie. Fac pâine.

Eu sunt ţăran. Cultiv pământul şi cresc animale.

Eu sunt muncitor. Lucrez în fabrică. Fac piese pentru motoare.

Eu sunt vânzătoare. Lucrez la magazin. Vând alimente.

Eu sunt croitor. Lucrez la croitorie. Fac haine.

Eu sunt librar. Lucrez la librărie. Vând cărţi.

Eu sunt scriitor. Lucrez acasă. Scriu cărţi.

Eu sunt pictor. Lucrez la atelier. Pictez tablouri.

Eu sunt actor. Lucrez la teatru. Joc piese pe scenă.

Eu sunt frizer. Lucrez la frizerie. Tund bărbaţi.

Eu sunt bucătăreasă. Lucrez la o cantină. Prepar mâncare.

Eu sunt preot. Slujesc la biserică. Lucrez pentru comunitate.

B.

– Bună ziua!

– Bună ziua!

– Permiteţi-mi să mă prezint: mă numesc Dan Chiru.

– Mă bucur să vă cunosc! Dar vă ştiu, sunteţi actor la Teatrul Naţional!V-am

văzut la teatru, în piesa lui Caragiale, O noapte furtunoasă. Ce plăcere să

călătorim în acelaşi compartiment! Eu sunt Mioara Niţu şi sunt agenta unei

firme de turism din Bucureşti.

– La ce firmă lucraţi?

– La Romtour.

– Cred că am fost într-o călătorie în Egipt cu un ghid de la firma

dumneavoastră... Un domn numit Matei...

– Am un coleg, Matei Viridan.

– Da, cu el! În acest an. Este un ghid bun, ne-a spus multe lucruri

interesante.

– Acum este cu un alt grup de turişti, în Italia.

C.

– Bună, Dacian!

– Salut, Liviu! Ce mai faci?

– Merg la un o galerie de artă, la „Helios”.

– Aha, la galeria din Piaţa Operei! De ce?

– Am un prieten care este pictor, Mircea Jianu. Expune acolo nişte tablouri.

– Mergi pentru că sunteţi prieteni sau pentru că pictează bine?

– Pictează foarte bine, i-a făcut un portret excelent soţiei mele, Anda, pe când

eram studenţi...

– Tot portrete expune acum?

– Nu, acum expune peisaje, tema expoziţiei este apusul soarelui. Vino cu

mine! Tu eşti decorator de interioare, ai ce vedea!

– Nu am timp acum, dar vin mâine cu proprietarul unei case pe care tocmai o

decorez. El caută tablouri potrivite pentru casa cea nouă.

– Grozav!

– Roagă-l pe Mircea să fie acolo pe la 10.00, când venim noi.

– Bine, salut!

D. [cu pauză de 20 secunde după fiecare întrebare]

Cine lucrează la spital?

Cine lucrează la şcoală?

Cine lucrează la restaurant?

Cine lucrează la teatru?

Cine lucrează cu cărţi?

Cine lucrează pentru ridicarea unei case?

Text recapitulativ

(în tren, d. Marinescu, D. Marcu)

– Bună ziua!

– O, domnule Marinescu! Ce mai faceţi?

– Domnule Marcu! Scuze, nu v-am observat! Merg la fratele meu, la Alba-

Iulia.

– Aveţi loc aici?

– Da, locul 3.

– Ce bine! Călătorim împreună până la Deva. Eu cobor acolo. Vă ajut cu

bagajul?

– Nu, mulţumesc, mă descurc... Aşa... Locul 3... Acesta este... Ce faceţi la

Deva?

– Merg în interes de serviciu, la o firmă de materiale de construcţii cu care

colaborăm.

– Ce lucrări mai face firma dumneavoastră? Aveţi de lucru?

– Oho, din plin! Acum construim un hotel cu şase etaje lângă Pădurea Verde,

lucrăm şi la un sediu de bancă. În plus, reparaţii... Dar materialele de

construcţii s-au scumpit şi caut furnizori mai convenabili.

– Şi unde anume e hotelul acela?

– Lângă Spitalul de Cardiologie, pe linia tramvaiului 2.

– Când îl terminaţi?

– Contractul prevede încheierea lucrării până la sfârşitul anului...

– Şi?...

– Suntem în întârziere cu o săptamană, sper să terminăm la vreme...


În tren. Să facem cunoştinţă! Profesii In the train. To get acquainted! PROFESSIONAL

XIII. În tren. Să facem cunoştinţă! To get acquainted! Profesii PROFESSIONAL

A.

Eu sunt medic. Lucrez la spital.Tratez bolnavii. I work at the hospital. I treat the sick.

Eu sunt arhitect. Lucrez la un birou de proiectare. I work at a design office. Proiectez case. I'm designing houses.

Eu sunt constructor. Lucrez pe un şantier de contrucţii. I work on a construction site. Construiesc clădiri. I'm building buildings.

Eu sunt profesoară. Lucrez la şcoală. Predau elevilor. I teach students.

Eu sunt bibliotecară. I am a librarian. Lucrez la bibliotecă. Împrumut cărţi cititorilor. I lend books to readers.

Eu sunt brutar. I'm a baker. Lucrez la brutărie. I work at the bakery. Fac pâine. I'm making bread.

Eu sunt ţăran. I am a peasant. Cultiv pământul şi cresc animale. I cultivate the land and raise animals.

Eu sunt muncitor. I'm a worker. Lucrez în fabrică. Fac piese pentru motoare. I make engine parts.

Eu sunt vânzătoare. I'm a saleswoman. Lucrez la magazin. I work at the store. Vând alimente. I'm selling food.

Eu sunt croitor. I'm a tailor. Lucrez la croitorie. Fac haine.

Eu sunt librar. I'm a bookseller. Lucrez la librărie. I work at the bookstore. Vând cărţi. I'm selling books.

Eu sunt scriitor. I'm a writer. Lucrez acasă. I work at home. Scriu cărţi. I write books.

Eu sunt pictor. Lucrez la atelier. Pictez tablouri.

Eu sunt actor. Lucrez la teatru. Joc piese pe scenă.

Eu sunt frizer. Lucrez la frizerie. Tund bărbaţi.

Eu sunt bucătăreasă. I am a cook. Lucrez la o cantină. I work in a cafeteria. Prepar mâncare.

Eu sunt preot. I am a priest. Slujesc la biserică. Lucrez pentru comunitate. I work for the community.

B.

– Bună ziua!

– Bună ziua!

– Permiteţi-mi să mă prezint: mă numesc Dan Chiru. – Allow me to introduce myself: my name is Dan Chiru.

– Mă bucur să vă cunosc! Dar vă ştiu, sunteţi actor la Teatrul Naţional!V-am But I know you, you are an actor at the National Theatre! I have you

văzut la teatru, în piesa lui Caragiale, O noapte furtunoasă. seen at the theater, in Caragiale's play, A stormy night. Ce plăcere să What a pleasure to

călătorim în acelaşi compartiment! we travel in the same compartment! Eu sunt Mioara Niţu şi sunt agenta unei I am Mioara Nițu and I am the agent of a

firme de turism din Bucureşti.

– La ce firmă lucraţi? - What company do you work for?

– La Romtour.

– Cred că am fost într-o călătorie în Egipt cu un ghid de la firma – I think I went on a trip to Egypt with a guide from the company

dumneavoastră... Un domn numit Matei...

– Am un coleg, Matei Viridan.

– Da, cu el! - Yes, with him! În acest an. This year. Este un ghid bun, ne-a spus multe lucruri He is a good guide, he told us many things

interesante.

– Acum este cu un alt grup de turişti, în Italia.

C.

– Bună, Dacian!

– Salut, Liviu! Ce mai faci?

– Merg la un o galerie de artă, la „Helios”.

– Aha, la galeria din Piaţa Operei! – Aha, at the gallery in Piata Operaei! De ce?

– Am un prieten care este pictor, Mircea Jianu. Expune acolo nişte tablouri. He exhibits some paintings there.

– Mergi pentru că sunteţi prieteni sau pentru că pictează bine?

– Pictează foarte bine, i-a făcut un portret excelent soţiei mele, Anda, pe când - He paints very well, he made an excellent portrait of my wife, Anda, recently

eram studenţi... we were students...

– Tot portrete expune acum? - Are you still exhibiting portraits now?

– Nu, acum expune peisaje, tema expoziţiei este apusul soarelui. - No, now he exhibits landscapes, the theme of the exhibition is sunset. Vino cu come with

mine! Tu eşti decorator de interioare, ai ce vedea! You are an interior decorator, you have something to see!

– Nu am timp acum, dar vin mâine cu proprietarul unei case pe care tocmai o - I don't have time now, but I'm coming tomorrow with the owner of a house I just bought

decorez. El caută tablouri potrivite pentru casa cea nouă. He is looking for suitable paintings for the new house.

– Grozav! - That's great!

– Roagă-l pe Mircea să fie acolo pe la 10.00, când venim noi. – Ask Mircea to be there around 10.00, when we arrive.

– Bine, salut!

D. [cu pauză de 20 secunde după fiecare întrebare]

Cine lucrează la spital? Who works at the hospital?

Cine lucrează la şcoală?

Cine lucrează la restaurant?

Cine lucrează la teatru?

Cine lucrează cu cărţi?

Cine lucrează pentru ridicarea unei case? Who works to build a house?

Text recapitulativ Summary text

(în tren, d. Marinescu, D. Marcu)

– Bună ziua!

– O, domnule Marinescu! Ce mai faceţi?

– Domnule Marcu! Scuze, nu v-am observat! Sorry, I didn't notice you! Merg la fratele meu, la Alba- I'm going to my brother, in Alba-

Iulia. Julia.

– Aveţi loc aici? - Do you have room here?

– Da, locul 3. – Yes, 3rd place.

– Ce bine! Călătorim împreună până la Deva. We travel together to Deva. Eu cobor acolo. I go down there. Vă ajut cu I help you with

bagajul?

– Nu, mulţumesc, mă descurc... Aşa... Locul 3... Acesta este... Ce faceţi la – No thanks, I'm fine... So... 3rd place... This is... What are you doing at

Deva?

– Merg în interes de serviciu, la o firmă de materiale de construcţii cu care – I'm going for work, to a construction materials company with whom

colaborăm. we collaborate.

– Ce lucrări mai face firma dumneavoastră? – What works is your company still doing? Aveţi de lucru? You have work to do?

– Oho, din plin! - Oh, really! Acum construim un hotel cu şase etaje lângă Pădurea Verde, Now we are building a six-story hotel near the Green Forest,

lucrăm şi la un sediu de bancă. we also work at a bank office. În plus, reparaţii... Dar materialele de In addition, repairs... But the materials of

construcţii s-au scumpit şi caut furnizori mai convenabili.

– Şi unde anume e hotelul acela? - And where exactly is that hotel?

– Lângă Spitalul de Cardiologie, pe linia tramvaiului 2. – Near the Cardiology Hospital, on tram line 2.

– Când îl terminaţi?

– Contractul prevede încheierea lucrării până la sfârşitul anului... - The contract provides for the completion of the work by the end of the year...

– Şi?...

– Suntem în întârziere cu o săptamană, sper să terminăm la vreme... – We are a week late, I hope we finish on time...