image

Tweede ronde / 3, Les 31 Brood op de plank

Les 31 Brood op de plank

Hoe krijgt de Nederlander brood op de plank? Van de beroepsbevolking is 33,3% werkloos, niet in staat om te werken of niet op zoek naar werk; 66,7% van de beroepsbevolking heeft dus een baan. Waarmee verdienen zij de kost? Zoals je uit diagram I kunt afleiden, is er in de sector 'diensten' veel werkgelegenheid. En dat is logisch: we doen steeds minder zelf, en dan moeten anderen ons van dienst zijn. We eten buitenshuis, kopen kant-en-klare maaltijden of laten de maaltijd thuis bezorgen. Boeken en cd's bestellen we via het internet, onze reizen laten we organiseren door een reisbureau. Ons kantoor laat het beheer van het computernetwerk aan specialisten over. Nieuw personeel komt binnen via het uitzendbureau, en een adviesbureau bepaalt het beleid. Het resultaat: restaurants, cateringbedrijven, internetbedrijven en talloze soorten bureautjes schieten als paddenstoelen uit de grond. Als we diagram I nader bekijken, constateren we dat er in de industrie weinig banen zijn. En de industrie is toch zo'n belangrijke bron van inkomsten? Dat is waar, maar daar zijn steeds minder arbeiders voor nodig. Laaggeschoold werk trachten de bedrijven zoveel mogelijk te automatiseren of in lagelonenlanden te laten doen. Werken veel vrouwen in Nederland, of vervullen zij de traditionele rol van huisvrouw? De laatste vijfentwintig jaar zijn de vrouwen massaal de arbeidsmarkt opgegaan. Een blik op diagram II leert ons dat het percentage vrouwelijke werknemers nu boven het EU-gemiddelde ligt. Merk op (diagram III) dat zij behalve in de zakelijke dienstverlening vooral in de sectoren zorg en onderwijs werken. Een van de redenen is dat daar deeltijdwerk mogelijk is. Veel vrouwen moeten hun werk namelijk combineren met de zorg voor hun gezin, als gevolg van de bezuinigingen op de kinderopvang. Gerekend naar het aantal gewerkte uren valt de arbeidsparticipatie van vrouwen veel lager uit. Verdienen ze dan genoeg? Zijn de lonen zo hoog in Nederland? Inderdaad is het minimumloon relatief hoog, zoals figuur IV laat zien. Toch kunnen vrouwen met een deeltijdbaan meestal niet op eigen benen staan. Ook zijn hun carrièrekansen geringer. Discriminatie? Ligt het aan de tijdelijke contracten die ze vaak hebben? Nee, dat kan de oorzaak niet zijn, want ook voor mannen is flexibiliteit de norm. Het is langzamerhand normaal om geregeld van werk en van werkgever te wisselen.Wilt u een taal leren?


Leer van deze tekst en duizende andere teksten zoals deze op LingQ.

  • Een grote bibliotheek met audio bestanden, allemaal met bijbehorende teksten
  • Revolutionaire studie gereedschappen
  • Een wereldwijde, interactieve lerende gemeenschap.

Online Talen Leren @ LingQ

Les 31 Brood op de plank

Hoe krijgt de Nederlander brood op de plank? How does the Dutch get a living? Como os holandeses ganham a vida? Van de beroepsbevolking is 33,3% werkloos, niet in staat om te werken of niet op zoek naar werk; 66,7% van de beroepsbevolking heeft dus een baan. 33.3% of the working population is unemployed, unable to work or not looking for work; 66.7% of the working population has a job. Waarmee verdienen zij de kost? How do they earn a living? Zoals je uit diagram I kunt afleiden, is er in de sector 'diensten' veel werkgelegenheid. As you can see from diagram I, there is a lot of employment in the 'services' sector. En dat is logisch: we doen steeds minder zelf, en dan moeten anderen ons van dienst zijn. And that makes sense: we do less and less ourselves, and then others have to serve us. We eten buitenshuis, kopen kant-en-klare maaltijden of laten de maaltijd thuis bezorgen. We eat out, buy ready-made meals or have the meal delivered at home. Boeken en cd's bestellen we via het internet, onze reizen laten we organiseren door een reisbureau. We order books and CDs via the internet, and we have our trips organized by a travel agency. Ons kantoor laat het beheer van het computernetwerk aan specialisten over. Our office leaves the management of the computer network to specialists. Nieuw personeel komt binnen via het uitzendbureau, en een adviesbureau bepaalt het beleid. Het resultaat: restaurants, cateringbedrijven, internetbedrijven en talloze soorten bureautjes schieten als paddenstoelen uit de grond. Als we diagram I nader bekijken, constateren we dat er in de industrie weinig banen zijn. If we take a closer look at Diagram I, we find that there are few jobs in the industry. En de industrie is toch zo'n belangrijke bron van inkomsten? And isn't the industry such an important source of income? Dat is waar, maar daar zijn steeds minder arbeiders voor nodig. That is true, but that requires fewer and fewer workers. Laaggeschoold werk trachten de bedrijven zoveel mogelijk te automatiseren of in lagelonenlanden te laten doen. Companies try to automate low-skilled work as much as possible or have it done in low-wage countries. Werken veel vrouwen in Nederland, of vervullen zij de traditionele rol van huisvrouw? Do many women work in the Netherlands, or do they fulfill the traditional role of housewives? De laatste vijfentwintig jaar zijn de vrouwen massaal de arbeidsmarkt opgegaan. Nos últimos 25 anos, as mulheres entraram em massa no mercado de trabalho. Een blik op diagram II leert ons dat het percentage vrouwelijke werknemers nu boven het EU-gemiddelde ligt. Merk op (diagram III) dat zij behalve in de zakelijke dienstverlening vooral in de sectoren zorg en onderwijs werken. Note (diagram III) that, in addition to business services, they mainly work in the healthcare and education sectors. Een van de redenen is dat daar deeltijdwerk mogelijk is. One of the reasons is that part-time work is possible there. Veel vrouwen moeten hun werk namelijk combineren met de zorg voor hun gezin, als gevolg van de bezuinigingen op de kinderopvang. Many women have to combine their work with caring for their families, as a result of cutbacks in childcare. Gerekend naar het aantal gewerkte uren valt de arbeidsparticipatie van vrouwen veel lager uit. Calculated on the basis of the number of hours worked, the labor participation of women is much lower. Verdienen ze dan genoeg? Do they earn enough? Eles ganham o suficiente? Zijn de lonen zo hoog in Nederland? Are wages so high in the Netherlands? Os salários são tão altos na Holanda? Inderdaad is het minimumloon relatief hoog, zoals figuur IV laat zien. Indeed, the minimum wage is relatively high, as shown in Figure IV. Toch kunnen vrouwen met een deeltijdbaan meestal niet op eigen benen staan. Yet women in part-time jobs are usually unable to stand on their own two feet. Mesmo assim, as mulheres com empregos de meio período geralmente não conseguem se manter sozinhas. Ook zijn hun carrièrekansen geringer. Their career opportunities are also smaller. Discriminatie? Discrimination? Ligt het aan de tijdelijke contracten die ze vaak hebben? Is it the temporary contracts that they often have? Nee, dat kan de oorzaak niet zijn, want ook voor mannen is flexibiliteit de norm. No, that cannot be the cause, because flexibility is also the norm for men. Het is langzamerhand normaal om geregeld van werk en van werkgever te wisselen. It is gradually becoming normal to change jobs and employers regularly.

×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.