image

Tweede ronde / 3, Les 30 Goede raad is duur

Les 30 Goede raad is duur

Veel inwoners van grote steden voelen zich onveilig. Op straat, in de tram, in het winkelcentrum. 's Nachts durven ze hun huis niet uit. Is Nederland zo onveilig? Per jaar wordt bij drie procent van de bevolking ingebroken, en van de zeven miljoen auto's die in Nederland rondrijden, worden er per jaar bijna 12.000 gestolen. Dit is niet meer dan elders in Europa. Maar driekwart miljoen gestolen fietsen per jaar, dat is wel meer dan in enig ander Europees land. Dat is niet zo vreemd! En bovendien, is dat een aantasting van de veiligheid? Of gewoon een risico van de moderne maatschappij? Iets waarin we moeten berusten? Waarover windt men zich zo op? De mensen klagen over geweld dat ze van nabij meemaken. Groepen jongeren plegen geweld uit verveling of protest. Waarom grijpt de politie niet keihard in? De omvang van de politie is betrekkelijk klein. Veel blauw op straat is dus uitgesloten. Bovendien: zou het helpen? Of lokt het juist geweld uit? Overal camera's aanbrengen kan wel. De aantasting van onze privacy accepteren we, als de daders maar gepakt worden. Op sommige plekken mag de politie preventief fouilleren. Preventief arresteren mag niet. Gelukkig maar? Er zijn nu al niet genoeg cellen in de gevangenissen! De stelling van de politie luidt dat de burgers te weinig doen. Waarom spreken zij de daders niet aan op hun gedrag? Maar voordat je het weet, zit je midden in een steekpartij of loop je een schotwond op! Ook op scholen is het soms onveilig. Leerlingen komen met wapens naar school en leraren worden bedreigd. Valt de ouders iets te verwijten? Is er iets verkeerd gegaan met de opvoeding? Oefenen ze onvoldoende gezag uit? En zo ja, hoe komt dat? Als er iets gebeurd is, zijn de media er als de kippen bij. Slachtoffers, deskundigen, politici komen aan het woord. De overheid denkt na over het beleid. Strenger straffen? Het onderwijs anders organiseren? Speciale scholen opzetten? Goede raad is duur.Wilt u een taal leren?


Leer van deze tekst en duizende andere teksten zoals deze op LingQ.

  • Een grote bibliotheek met audio bestanden, allemaal met bijbehorende teksten
  • Revolutionaire studie gereedschappen
  • Een wereldwijde, interactieve lerende gemeenschap.

Online Talen Leren @ LingQ

Les 30 Goede raad is duur

Veel inwoners van grote steden voelen zich onveilig. Many residents of large cities feel unsafe. Op straat, in de tram, in het winkelcentrum. On the street, on the tram, in the shopping center. 's Nachts durven ze hun huis niet uit. They do not dare to leave their house at night. Is Nederland zo onveilig? Is the Netherlands so unsafe? Per jaar wordt bij drie procent van de bevolking ingebroken, en van de zeven miljoen auto's die in Nederland rondrijden, worden er per jaar bijna 12.000 gestolen. Three percent of the population is broken into every year, and almost 12,000 of the seven million cars driving around in the Netherlands are stolen every year. Dit is niet meer dan elders in Europa. This is no more than elsewhere in Europe. Maar driekwart miljoen gestolen fietsen per jaar, dat is wel meer dan in enig ander Europees land. But three quarters of a million bicycles stolen every year, that is more than in any other European country. Dat is niet zo vreemd! That is not so strange! En bovendien, is dat een aantasting van de veiligheid? And besides, does that affect security? Of gewoon een risico van de moderne maatschappij? Or just a risk of modern society? Iets waarin we moeten berusten? Something we must rest in? Waarover windt men zich zo op? What gets people so excited about? De mensen klagen over geweld dat ze van nabij meemaken. Groepen jongeren plegen geweld uit verveling of protest. Groups of young people commit violence out of boredom or protest. Waarom grijpt de politie niet keihard in? Why don't the police intervene very hard? De omvang van de politie is betrekkelijk klein. The size of the police force is relatively small. Veel blauw op straat is dus uitgesloten. A lot of blue on the street is therefore out of the question. Bovendien: zou het helpen? Besides, would it help? Of lokt het juist geweld uit? Or does it actually provoke violence? Overal camera's aanbrengen kan wel. You can install cameras everywhere. De aantasting van onze privacy accepteren we, als de daders maar gepakt worden. We accept the invasion of our privacy, as long as the perpetrators are caught. Op sommige plekken mag de politie preventief fouilleren. In some places the police are allowed to carry out preventive searches. Preventief arresteren mag niet. Preventive arrest is not allowed. Gelukkig maar? Fortunately? Er zijn nu al niet genoeg cellen in de gevangenissen! There are not enough cells in the prisons already! De stelling van de politie luidt dat de burgers te weinig doen. The police claim that citizens do too little. Waarom spreken zij de daders niet aan op hun gedrag? Why do they not address the perpetrators about their behavior? Maar voordat je het weet, zit je midden in een steekpartij of loop je een schotwond op! But before you know it, you're in the middle of a stabbing or a gunshot wound! Ook op scholen is het soms onveilig. Schools are also sometimes unsafe. Leerlingen komen met wapens naar school en leraren worden bedreigd. Students come to school with guns and teachers are threatened. Valt de ouders iets te verwijten? Can the parents be blamed? Is er iets verkeerd gegaan met de opvoeding? Did something go wrong with the upbringing? Oefenen ze onvoldoende gezag uit? Do they exercise insufficient authority? En zo ja, hoe komt dat? And if so, why is that? Als er iets gebeurd is, zijn de media er als de kippen bij. When something has happened, the media is there like the chickens. Slachtoffers, deskundigen, politici komen aan het woord. Victims, experts, politicians have their say. De overheid denkt na over het beleid. The government thinks about the policy. Strenger straffen? Stricter punishment? Het onderwijs anders organiseren? Organize education differently? Speciale scholen opzetten? Set up special schools? Goede raad is duur. Good advice is expensive.

×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.