image

Tweede ronde / 3, Les 29 Goede buren

Les 29 Goede buren

Hoe kijkt Nederland tegen zijn buren aan? Ligt de nadruk op onderlinge rivaliteit of op gemeenschappelijke belangen? De houding ten opzichte van Duitsland werd lange tijd bepaald door de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 100.000 Nederlandse joden zijn toen in concentratiekampen vermoord. Heeft Nederland zich voldoende verzet? Niet iedereen is hiervan overtuigd. Er wordt opvallend veel gesproken en geschreven over 'de oorlog'. De bijeenkomsten op vier mei trekken veel publiek, waaronder behoorlijk wat jongeren. Inmiddels is Duitsland Nederlands handelspartner nummer 1. Een groot deel van de goederen die Nederland via Rotterdam binnenkomen gaat naar Duitsland, en voor de degelijke Duitse producten hebben de Nederlanders wel waardering. In vergelijking met Nederlanders zijn Duitsers tamelijk formeel. Zo zeggen ze gewoonlijk 'u' tegen hun baas. Helaas waren ze ons met voetballen vaak de baas. Wanneer was die wedstrijd ook al weer, waarbij de Oranjehelden verloren van de Duitse ploeg? Mensen die de wedstrijd hebben bijgewoond staat het nog helder voor de geest. Hoe zijn de betrekkingen met België? De twee landen hebben veel gemeen: fietsen, patat eten, een koningshuis. Ooit vormden ze zelfs één staat. Maar Nederland speelde zodanig de baas dat er in België een revolutie kwam. In 1830 stichtten de Belgen een afzonderlijke staat. In Nederlandse ogen is België een zuidelijk land. Er zijn veel minder regels, de belasting is er lager, de mensen houden van lekker eten. Sommigen zien in de havens van Antwerpen een gevaar voor Rotterdam. Maar wat is het bezwaar tegen enige concurrentie in de delta? Er is één ding waar de twee landen samen de schouders onder moeten zetten: het handhaven van het Nederlands als EU-taal. Aan de overkant van het Kanaal ligt Engeland. Britten hechten aan tradities, zeggen de Nederlanders. En ze hebben veel gevoel voor humor. Maar in hoeverre ze echt bij de EU willen horen, is niet altijd duidelijk. De handelsrelaties zijn echter voortreffelijk. Britse koks en andere sterren komen naar Nederland, Nederlandse bloemen gaan naar Engeland. En met een beetje geluk loop je daar een Nederlandse voetballer tegen het lijf.Wilt u een taal leren?


Leer van deze tekst en duizende andere teksten zoals deze op LingQ.

  • Een grote bibliotheek met audio bestanden, allemaal met bijbehorende teksten
  • Revolutionaire studie gereedschappen
  • Een wereldwijde, interactieve lerende gemeenschap.

Online Talen Leren @ LingQ

Les 29 Goede buren

Hoe kijkt Nederland tegen zijn buren aan? How does the Netherlands view its neighbors? Como a Holanda vê seus vizinhos? Ligt de nadruk op onderlinge rivaliteit of op gemeenschappelijke belangen? Is the emphasis on mutual rivalry or common interests? De houding ten opzichte van Duitsland werd lange tijd bepaald door de Tweede Wereldoorlog. For a long time, the attitude towards Germany was determined by the Second World War. Meer dan 100.000 Nederlandse joden zijn toen in concentratiekampen vermoord. More than 100,000 Dutch Jews were then murdered in concentration camps. Heeft Nederland zich voldoende verzet? Has the Netherlands resisted sufficiently? Niet iedereen is hiervan overtuigd. Not everyone is convinced of this. Er wordt opvallend veel gesproken en geschreven over 'de oorlog'. There is a striking amount of talk and writing about 'the war'. De bijeenkomsten op vier mei trekken veel publiek, waaronder behoorlijk wat jongeren. The meetings on May 4 attract a large audience, including quite a few young people. Inmiddels is Duitsland Nederlands handelspartner nummer 1. Germany is now the Netherlands' number 1 trading partner. Een groot deel van de goederen die Nederland via Rotterdam binnenkomen gaat naar Duitsland, en voor de degelijke Duitse producten hebben de Nederlanders wel waardering. A large part of the goods entering the Netherlands via Rotterdam goes to Germany, and the Dutch do appreciate the solid German products. In vergelijking met Nederlanders zijn Duitsers tamelijk formeel. Compared to the Dutch, Germans are quite formal. Zo zeggen ze gewoonlijk 'u' tegen hun baas. For example, they usually say 'you' to their boss. Helaas waren ze ons met voetballen vaak de baas. Unfortunately they were often the boss with football. Infelizmente, eles costumam nos vencer com o futebol. Wanneer was die wedstrijd ook al weer, waarbij de Oranjehelden verloren van de Duitse ploeg? When was that game again, in which the Orange heroes lost to the German team? Mensen die de wedstrijd hebben bijgewoond staat het nog helder voor de geest. It is still clear to people who attended the game. Hoe zijn de betrekkingen met België? How are relations with Belgium? De twee landen hebben veel gemeen: fietsen, patat eten, een koningshuis. The two countries have a lot in common: cycling, eating fries, a royal family. Ooit vormden ze zelfs één staat. Once they even formed one state. Maar Nederland speelde zodanig de baas dat er in België een revolutie kwam. But the Netherlands played such the boss that a revolution came in Belgium. In 1830 stichtten de Belgen een afzonderlijke staat. In 1830 the Belgians founded a separate state. In Nederlandse ogen is België een zuidelijk land. In Dutch eyes, Belgium is a southern country. Er zijn veel minder regels, de belasting is er lager, de mensen houden van lekker eten. There are far fewer rules, the tax is lower, people like good food. Sommigen zien in de havens van Antwerpen een gevaar voor Rotterdam. Some see a danger to Rotterdam in the ports of Antwerp. Maar wat is het bezwaar tegen enige concurrentie in de delta? But what is the objection to any competition in the delta? Er is één ding waar de twee landen samen de schouders onder moeten zetten: het handhaven van het Nederlands als EU-taal. There is one thing that the two countries have to work hard on together: maintaining Dutch as an EU language. Aan de overkant van het Kanaal ligt Engeland. England is across the Channel. Britten hechten aan tradities, zeggen de Nederlanders. Britons value traditions, say the Dutch. En ze hebben veel gevoel voor humor. And they have a great sense of humor. Maar in hoeverre ze echt bij de EU willen horen, is niet altijd duidelijk. But to what extent they really want to belong to the EU is not always clear. De handelsrelaties zijn echter voortreffelijk. However, the trading relationships are excellent. Britse koks en andere sterren komen naar Nederland, Nederlandse bloemen gaan naar Engeland. British chefs and other stars come to the Netherlands, Dutch flowers go to England. En met een beetje geluk loop je daar een Nederlandse voetballer tegen het lijf. And with a bit of luck you will bump into a Dutch footballer there.

×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.