×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede ronde / 3, Les 24 Hulp of handel?

Les 24 Hulp of handel?

Nederland geeft 0,7 procent van het bruto nationaal product uit aan ontwikkelingshulp, tegenwoordig ontwikkelingssamenwerking genoemd. Veel Nederlanders slaan zich op de borst, ze zijn trots op dit hoge percentage. Maar anderen stellen dat hulp niet helpt - een vernietigend oordeel. Moeten we ermee doorgaan? En zo ja, op welke manier? Tegenstanders: 1. 50 jaar ontwikkelingssamenwerking heeft niet geholpen. De omstandigheden in veel ontwikkelingslanden zijn nauwelijks verbeterd. 2. Een rijke bovenlaag vult zijn zakken, en het lot van de armen in het land verandert niet. 3. Het idee achter ontwikkelingssamenwerking is dat alle landen zo snel mogelijk het niveau van westerse landen bereiken en de westerse leefstijl overnemen. Maar westerse landen hebben er eeuwen over gedaan om zo ver te komen. 4. Ontwikkelingsprojecten zijn dikwijls erg groot opgezet, met veel geld. Plaatselijke initiatieven krijgen daardoor veel minder kans. 5. De hulp wordt vaak onder voorwaarden verleend. Rijke landen eisen dat de arme landen bepaalde uitgaven bij hen doen. Zo houden zij hen in een ijzeren greep. 6. Ontwikkelingslanden lijden verlies als ze hun producten aan het Westen verkopen. Dat komt doordat ze zo veel invoerrechten moeten betalen. Ze hebben meer aan handel dan aan hulp. Voorstanders: 1. Veel problemen in ontwikkelingslanden zijn een erfenis uit de koloniale tijd. De westerse landen hebben derhalve de morele verplichting iets te doen aan die problemen. 2. Ontwikkelingsprojecten hebben wel degelijk effect. Ze zijn gericht op specifieke behoeften van de bevolking. 3. Door de hulp kan er een middenklasse opkomen. Dat zal de machtsrelaties meer in evenwicht brengen. 4. Projecthulp gaat vaak gepaard met overdracht van kennis. Met die kennis kan het land de eigen economie ontwikkelen. 5. Het Westen kan het niet maken om ineens te stoppen met de hulp. Wie wil dat op zijn geweten hebben? 6. Ontwikkelingssamenwerking is een middel om de trek naar het Westen te beperken. Zorg dat het in ontwikkelingslanden beter wordt, dan hoeven de mensen hun geluk niet in het Westen te zoeken.


Les 24 Hulp of handel?

Nederland geeft 0,7 procent van het bruto nationaal product uit aan ontwikkelingshulp, tegenwoordig ontwikkelingssamenwerking genoemd. The Netherlands spends 0.7 percent of its gross national product on development aid, now referred to as development cooperation. 荷兰将其国民生产总值的 0.7% 用于发展援助,现在称为发展合作。 Veel Nederlanders slaan zich op de borst, ze zijn trots op dit hoge percentage. 许多荷兰人为这个高比例感到自豪。 Maar anderen stellen dat hulp niet helpt - een vernietigend oordeel. But others argue that aid does not help - a damning judgment. 但其他人认为援助无济于事——这是一个该死的判决。 Moeten we ermee doorgaan? Should we continue? En zo ja, op welke manier? Tegenstanders: 1. 50 jaar ontwikkelingssamenwerking heeft niet geholpen. De omstandigheden in veel ontwikkelingslanden zijn nauwelijks verbeterd. 2. Een rijke bovenlaag vult zijn zakken, en het lot van de armen in het land verandert niet. 一个富有的上层阶级装满了他的口袋,而这个国家的穷人的命运并没有改变。 3. Het idee achter ontwikkelingssamenwerking is dat alle landen zo snel mogelijk het niveau van westerse landen bereiken en de westerse leefstijl overnemen. 发展合作的理念是让所有国家尽快达到西方国家的水平,采用西方的生活方式。 Maar westerse landen hebben er eeuwen over gedaan om zo ver te komen. But Western countries have taken centuries to get there. 但西方国家花了几个世纪才走到这一步。 4. Ontwikkelingsprojecten zijn dikwijls erg groot opgezet, met veel geld. 开发项目往往很大,资金也很多。 Plaatselijke initiatieven krijgen daardoor veel minder kans. 因此,地方倡议的机会要少得多。 5. De hulp wordt vaak onder voorwaarden verleend. The aid is often provided subject to conditions. Rijke landen eisen dat de arme landen bepaalde uitgaven bij hen doen. Rich countries demand that the poor countries pay them certain expenses. 富国要求穷国向他们支付一定的费用。 Zo houden zij hen in een ijzeren greep. In this way they keep them in an iron grip. 他们把它们牢牢地握在手中。 6. Ontwikkelingslanden lijden verlies als ze hun producten aan het Westen verkopen. Developing countries suffer losses when they sell their products to the West. 发展中国家在向西方出售产品时会吃亏。 Dat komt doordat ze zo veel invoerrechten moeten betalen. That's because they have to pay so many import duties. Ze hebben meer aan handel dan aan hulp. They benefit more from trade than aid. 他们从贸易中获得的好处多于援助。 Voorstanders: 1. Veel problemen in ontwikkelingslanden zijn een erfenis uit de koloniale tijd. 发展中国家的许多问题是殖民时代遗留下来的。 De westerse landen hebben derhalve de morele verplichting iets te doen aan die problemen. 因此,西方国家有道德义务为这些问题做点什么。 2. Ontwikkelingsprojecten hebben wel degelijk effect. 开发项目确实有效果。 Ze zijn gericht op specifieke behoeften van de bevolking. 它们针对人口的特定需求。 3. Door de hulp kan er een middenklasse opkomen. A middle class can emerge through the aid. 援助将使中产阶级出现。 Dat zal de machtsrelaties meer in evenwicht brengen. 这将为权力关系带来更多平衡。 4. Projecthulp gaat vaak gepaard met overdracht van kennis. 项目援助通常与知识转移齐头并进。 Met die kennis kan het land de eigen economie ontwikkelen. 5. Het Westen kan het niet maken om ineens te stoppen met de hulp. Wie wil dat op zijn geweten hebben? 谁愿意在他们的良心上这样做? 6. Ontwikkelingssamenwerking is een middel om de trek naar het Westen te beperken. Development cooperation is a means of limiting the migration to the West. 发展合作是限制向西方移民的一种手段。 Zorg dat het in ontwikkelingslanden beter wordt, dan hoeven de mensen hun geluk niet in het Westen te zoeken. Make sure things get better in developing countries, so that people don't have to look for happiness in the West. 让发展中国家的事情变得更好,这样人们就不必在西方寻找幸福。