×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede ronde / 3, Les 22 De Verenigde Staten van Europa?

Les 22 De Verenigde Staten van Europa?

Zal er ooit sprake zijn van de Verenigde Staten van Europa, op gelijke voet met de Verenigde Staten van Amerika? De geschiedenis van de VS verschilt wezenlijk van die van de Europese Unie. De VS ontstonden toen dertien Britse koloniën zich in 1776 onafhankelijk verklaarden. Zij vormden betrekkelijk snel een politieke eenheid. De EU ontstond pas na de Tweede Wereldoorlog. Toen gingen zes Europese landen economisch samenwerken, in de hoop nieuwe oorlogen te voorkomen. Maar het bleven onafhankelijke staten. Binnen de Unie zijn de grenzen open. Er is vrij verkeer van personen en goederen. Subsidies geven de boeren zekerheid omtrent hun inkomen, en invoerrechten beschermen de lidstaten tegen concurrentie van buiten. Voor landen buiten de EU is het vaak buitengewoon moeilijk om producten naar de EU te exporteren. Tegenstanders veroordelen dit en spreken kritisch over 'Fort Europa'. 'Het is in strijd met internationale overeenkomsten om landen uit te sluiten van de Europese markt! Breek die tariefmuren toch af!' 'Maar dan nemen die landen met hun goedkope producten de markt over! Als het zover is, praat je wel anders!' 'Nee hoor, ik zal de vrije handel altijd verdedigen. Als hun producten nou beter zijn? Laat Europa zich maar bezighouden met industrieën die meer technologische kennis vereisen.' Wat betreft bestuur en beleid naderen de EU-landen elkaar steeds meer. Tal van regels en wetten zijn afkomstig uit Brussel. Voorts is er een Europese munt die concurreert met de dollar. En er is een Europese grondwet. Politiek is de EU tot op heden geen eenheid. Internationaal varen de lidstaten hun eigen koers. Er is een Europese president, maar die heeft weinig macht. Hij is de voorzitter van de Europese Raad, waarin de regeringsleiders van de lidstaten zitten. Ook is er geen sprake van een gezamenlijk militair optreden, laat staan van een Europees leger. De EU bestaat thans uit 28 landen, waardoor er wel 24 officiële talen zijn, en vijf semi-officiële. Moet de Unie al deze talen handhaven, of moet zij voortaan een kleiner aantal 'werktalen' hanteren? Dat scheelt vanzelfsprekend enorm in de kosten! Maar welke talen zouden dat dan moeten zijn? !


Les 22 De Verenigde Staten van Europa?

Zal er ooit sprake zijn van de Verenigde Staten van Europa, op gelijke voet met de Verenigde Staten van Amerika? Will there ever be the United States of Europe, on par with the United States of America? 是否会有一个与美利坚合众国相提并论的欧洲合众国? De geschiedenis van de VS verschilt wezenlijk van die van de Europese Unie. 美国的历史与欧盟的历史有着根本的不同。 De VS ontstonden toen dertien Britse koloniën zich in 1776 onafhankelijk verklaarden. Zij vormden betrekkelijk snel een politieke eenheid. De EU ontstond pas na de Tweede Wereldoorlog. Toen gingen zes Europese landen economisch samenwerken, in de hoop nieuwe oorlogen te voorkomen. Maar het bleven onafhankelijke staten. Binnen de Unie zijn de grenzen open. Er is vrij verkeer van personen en goederen. Subsidies geven de boeren zekerheid omtrent hun inkomen, en invoerrechten beschermen de lidstaten tegen concurrentie van buiten. Subsidies give farmers certainty about their income, and import duties protect the member states against competition from outside. Voor landen buiten de EU is het vaak buitengewoon moeilijk om producten naar de EU te exporteren. 欧盟以外的国家向欧盟出口产品往往极为困难。 Tegenstanders veroordelen dit en spreken kritisch over 'Fort Europa'. Opponents condemn this and speak critically about 'Fortress Europe'. 反对者对此予以谴责,并对“欧洲堡垒”持批评态度。 'Het is in strijd met internationale overeenkomsten om landen uit te sluiten van de Europese markt! 'It is against international agreements to exclude countries from the European market! “将国家排除在欧洲市场之外是违反国际协议的! Breek die tariefmuren toch af!' Break down those tariff walls! ' Derrube essas barreiras tarifárias! ' 'Maar dan nemen die landen met hun goedkope producten de markt over! 'But then those countries take over the market with their cheap products! “但随后那些国家用他们的廉价产品占领了市场! Als het zover is, praat je wel anders!' When the time comes, you will talk differently! ' Quando chegar a hora, você vai falar diferente! ' 'Nee hoor, ik zal de vrije handel altijd verdedigen. Als hun producten nou beter zijn? What if their products are better? Laat Europa zich maar bezighouden met industrieën die meer technologische kennis vereisen.' Let Europe focus on industries that require more technological knowledge. ' 让欧洲专注于需要更多技术知识的行业。 Wat betreft bestuur en beleid naderen de EU-landen elkaar steeds meer. 欧盟国家在治理和政策方面越来越接近对方。 Tal van regels en wetten zijn afkomstig uit Brussel. Numerous rules and laws originate from Brussels. Voorts is er een Europese munt die concurreert met de dollar. En er is een Europese grondwet. Politiek is de EU tot op heden geen eenheid. Politically, the EU has not yet been a unity. Internationaal varen de lidstaten hun eigen koers. 在国际上,成员国制定了自己的路线。 Er is een Europese president, maar die heeft weinig macht. There is a European president, but he has little power. Hij is de voorzitter van de Europese Raad, waarin de regeringsleiders van de lidstaten zitten. He is the President of the European Council, which includes the heads of government of the member states. Ook is er geen sprake van een gezamenlijk militair optreden, laat staan van een Europees leger. Nor is there a joint military action, let alone a European army. 也没有任何联合军事行动的问题,更不用说欧洲军队了。 De EU bestaat thans uit 28 landen, waardoor er wel 24 officiële talen zijn, en vijf semi-officiële. Moet de Unie al deze talen handhaven, of moet zij voortaan een kleiner aantal 'werktalen' hanteren? Dat scheelt vanzelfsprekend enorm in de kosten! Maar welke talen zouden dat dan moeten zijn? !