×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede ronde / 2, Les 17 Dijken en dammen

Les 17 Dijken en dammen

Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. Dijken en dammen beschermen het lage land tegen de zee. Wat is het verschil tussen een dijk en een dam? Dijken worden op het land gebouwd. Langs de kust, zodat de zee niet het land op kan stromen. Maar ook in het binnenland liggen overal dijken. In totaal ligt er bijna vijfduizend kilometer dijken en dijkjes in Nederland. Ze dienen om natte stukken land droog te houden. Hoe gaat dat in z'n werk? Rondom een nat stuk land wordt een dijk gebouwd. Binnen die dijk worden sloten gegraven. Het water stroomt in die sloten, en het land wordt droog. We noemen het dan een polder. Maar hoe krijg je het water uit die sloten over de dijk? Vroeger ging dat met molens. De wind leverde de energie. Tegenwoordig gebeurt het machinaal. Meer dan tweeduizend gemalen pompen dag en nacht het water uit de vele honderden polders. Dammen bouwt men in het water, met het doel een rivier af te sluiten. Bijvoorbeeld om het niveau van het water te regelen. Bij zo'n dam ontstond vaak een stad. Dat kun je zien aan de naam van die stad. Je weet zelf wel wat voorbeelden! De grootste dammen vind je ongetwijfeld in Zeeland en Zuid-Holland. Ze lopen dwars door de zeearmen daar. Ze zijn gebouwd na de stormramp van 1953. Dat verhaal ken je toch wel? In de nacht van zaterdag op zondag 1 februari van dat jaar braken overal dijken door. De zee stroomde over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Mensen klommen op de daken en wachtten op redding. Andere ongelukkigen dreven urenlang rond op een stuk hout. Er vielen meer dan achttienhonderd slachtoffers. Een onbekende hoeveelheid dieren verdronk, wegen gingen kapot, huizen stortten in, landbouwgrond werd onbruikbaar. Dat mag ons nooit meer overkomen, vond iedereen. De regering stond voor een moeilijke keus. De dijken verhogen en de zwakke plekken versterken, of de zeearmen helemaal afsluiten, met dammen. Dit laatste was duurder, en technisch moeilijker. En veel zeehavens zouden afgesloten raken van de zee. Toch is voor deze oplossing gekozen. Dammen zijn veiliger, omdat ze de kustlijn korter maken. Ze geven tevens goede verbindingen. En de nieuwe meren zijn goed voor de recreatie. Het laatste onderdeel, de Oosterscheldedam, is een halfopen dam. De deuren gaan alleen dicht bij hoog water. Volledige afsluiting zou op den duur te schadelijk zijn voor het milieu. De Deltawerken zijn voltooid. Maar of de zee, die oude vijand, nu echt verslagen is ...?


Les 17 Dijken en dammen Lesson 17 Dikes and dams

Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. أكثر من نصف مساحة هولندا تحت مستوى سطح البحر. Dijken en dammen beschermen het lage land tegen de zee. تحمي السدود والسدود الأراضي المنخفضة من البحر. Wat is het verschil tussen een dijk en een dam? ما الفرق بين السد والسد؟ Dijken worden op het land gebouwd. تم بناء السدود على الأرض. Langs de kust, zodat de zee niet het land op kan stromen. على طول الساحل حتى لا يتدفق البحر على اليابسة. Maar ook in het binnenland liggen overal dijken. In totaal ligt er bijna vijfduizend kilometer dijken en dijkjes in Nederland. في المجموع ، يوجد ما يقرب من خمسة آلاف كيلومتر من السدود والسدود في هولندا. Ze dienen om natte stukken land droog te houden. تعمل على إبقاء المناطق الرطبة جافة. Eles servem para manter as áreas úmidas secas. Hoe gaat dat in z'n werk? كيف يعمل هذا؟ Como isso funciona? Rondom een nat stuk land wordt een dijk gebouwd. يتم بناء سد حول قطعة أرض مبللة. Um dique está sendo construído ao redor de um terreno úmido. Binnen die dijk worden sloten gegraven. Ditches are being dug within that dike. Valas estão sendo cavadas dentro desse dique. Het water stroomt in die sloten, en het land wordt droog. The water flows into those ditches, and the land becomes dry. We noemen het dan een polder. Nós o chamamos de pólder. Maar hoe krijg je het water uit die sloten over de dijk? But how do you get the water out of those ditches over the dike? 但是你如何从堤坝上的那些沟渠中取水呢? Vroeger ging dat met molens. It used to be with windmills. De wind leverde de energie. Tegenwoordig gebeurt het machinaal. Meer dan tweeduizend gemalen pompen dag en nacht het water uit de vele honderden polders. Day and night more than two thousand pumping stations pump the water from the many hundreds of polders. Dammen bouwt men in het water, met het doel een rivier af te sluiten. Bijvoorbeeld om het niveau van het water te regelen. Bij zo'n dam ontstond vaak een stad. A city was often created at such a dam. Muitas vezes, uma cidade foi criada em tal barragem. Dat kun je zien aan de naam van die stad. Je weet zelf wel wat voorbeelden! Você conhece alguns exemplos! De grootste dammen vind je ongetwijfeld in Zeeland en Zuid-Holland. Ze lopen dwars door de zeearmen daar. They run right through the sea arms there. Ze zijn gebouwd na de stormramp van 1953. Dat verhaal ken je toch wel? In de nacht van zaterdag op zondag 1 februari van dat jaar braken overal dijken door. In the night from Saturday to Sunday 1 February of that year, dikes burst everywhere. De zee stroomde over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Mensen klommen op de daken en wachtten op redding. Andere ongelukkigen dreven urenlang rond op een stuk hout. Er vielen meer dan achttienhonderd slachtoffers. Een onbekende hoeveelheid dieren verdronk, wegen gingen kapot, huizen stortten in, landbouwgrond werd onbruikbaar. Dat mag ons nooit meer overkomen, vond iedereen. De regering stond voor een moeilijke keus. The government was faced with a difficult choice. De dijken verhogen en de zwakke plekken versterken, of de zeearmen helemaal afsluiten, met dammen. Dit laatste was duurder, en technisch moeilijker. En veel zeehavens zouden afgesloten raken van de zee. And many seaports would be cut off from the sea. Toch is voor deze oplossing gekozen. Dammen zijn veiliger, omdat ze de kustlijn korter maken. Dams are safer because they shorten the coastline. Ze geven tevens goede verbindingen. En de nieuwe meren zijn goed voor de recreatie. Het laatste onderdeel, de Oosterscheldedam, is een halfopen dam. The last part, the Oosterschelde dam, is a semi-open dam. De deuren gaan alleen dicht bij hoog water. Volledige afsluiting zou op den duur te schadelijk zijn voor het milieu. Complete closure would in the long run be too harmful to the environment. 从长远来看,完全关闭对环境的危害太大。 De Deltawerken zijn voltooid. The Delta Works have been completed. Maar of de zee, die oude vijand, nu echt verslagen is ...? But whether the sea, that old enemy, has really been defeated ...? 但是大海,那个宿敌,真的被打败了吗……?