×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede ronde / 2, Les 16 Willem van Oranje

Les 16 Willem van Oranje

Dames en heren, gaat u even opzij? Kan iedereen het zien?' We zijn in museum Het Prinsenhof te Delft. 'Niet duwen alstublieft!' Het valt niet mee, met z'n allen op de nauwe trap. Maar uiteindelijk zien we de gaten in de muur. Hier werd Willem van Oranje doodgeschoten. De 'Vader des Vaderlands' noemden ze hem. Wie was hij, en waarom werd hij vermoord? Een stukje geschiedenis. Omstreeks 1500 liggen in West-Europa de 'Lage Landen', een verzameling onafhankelijke provincies. De koning van Spanje krijgt ze één voor één in handen, tot heel West-Europa tot zijn rijk behoort. Omdat zo'n groot rijk moeilijk te regeren is, laat hij het plaatselijke bestuur over aan anderen Leden van belangrijke families regeren in zijn plaats. Zo verschijnt Willem van Oranje op het toneel. Geboren in Nassau, Duitsland, erft hij van een Franse neef de titel 'prins van Oranje'. Hij wordt in Brussel opgevoed om de Spaanse koning te vertegenwoordigen in de Lage Landen. Of beter gezegd: de 'Lastige Landen'! Ze zijn altijd in verzet tegen het Spaanse gezag. Dat legt allerlei belastingen op. En ook de katholieke godsdienst, terwijl in het noorden het protestantisme juist belangrijk wordt. Ook Willem wordt protestant. Onder zijn leiding komen de Lage Landen in opstand tegen Spanje. Tachtig jaar duurt de opstand. Deze 'Tachtigjarige oorlog' is een periode waarin men het vaak 'Spaans benauwd' heeft: erg bang is. Een voor een sluiten de provincies zich aan, en in 1581 vormen zij de Republiek der Verenigde Nederlanden. De koning kan dit natuurlijk niet accepteren. Wie Oranje doodt krijgt een beloning! En zo geschiedt het: hij wordt vermoord. Maar de onafhankelijkheid is dan reeds een feit, en in 1648 wordt Nederland ook officieel door de Europese landen als republiek erkend. Meer dan honderdvijftig (150) jaar blijft Nederland een republiek. Al die tijd behouden de Oranjes invloed. Als het land een koninkrijk wordt, in 1815, wordt een Oranje koning. En zo is het nog. We bevinden ons in het Koninkrijk der Nederlanden, met sinds 2013 aan het hoofd: Willem-Alexander van Oranje-Nassau.


Les 16 Willem van Oranje

Dames en heren, gaat u even opzij? Ladies and gentlemen, can you step aside for a moment? 紳士淑女の皆さん、よろしくお願いします。 Senhoras e senhores, podem se afastar por um momento? Kan iedereen het zien?' 誰もがそれを見ることができますか?」 We zijn in museum Het Prinsenhof te Delft. 'Niet duwen alstublieft!' "Please don't push!" 「押さないでください!」 Het valt niet mee, met z'n allen op de nauwe trap. It is not easy, all on the narrow stairs. 狭い階段で一緒にいるのは簡単ではありません。 Maar uiteindelijk zien we de gaten in de muur. But eventually we see the holes in the wall. しかし、最終的には壁に穴が開いています。 Hier werd Willem van Oranje doodgeschoten. オレンジのウィリアムはここで射殺された。 De 'Vader des Vaderlands' noemden ze hem. 彼らは彼を「祖国の父」と呼んだ。 Wie was hij, en waarom werd hij vermoord? 彼は誰でしたか、そしてなぜ彼は殺害されたのですか? Een stukje geschiedenis. 歴史の一部。 Omstreeks 1500 liggen in West-Europa de 'Lage Landen', een verzameling onafhankelijke provincies. Around 1500, the 'Low Countries' are located in Western Europe, a collection of independent provinces. 1500年頃、独立した州の集まりである「ネーデルラント」が西ヨーロッパにあります。 De koning van Spanje krijgt ze één voor één in handen, tot heel West-Europa tot zijn rijk behoort. The king of Spain gets them one by one, until all of Western Europe belongs to his empire. Omdat zo'n groot rijk moeilijk te regeren is, laat hij het plaatselijke bestuur over aan anderen Leden van belangrijke families regeren in zijn plaats. Because such a large empire is difficult to govern, he leaves local government to others. Members of important families rule in his place. そのような大帝国を統治するのは難しいので、彼は地方政府を他の人に任せ、重要な家族のメンバーが彼の代わりに統治します。 这么大的帝国难以统治,他把地方交给别人,由重要的家族成员代为统治。 Zo verschijnt Willem van Oranje op het toneel. This is how William of Orange appears on the scene. これは、オレンジのウィリアムがシーンに登場する方法です。 Geboren in Nassau, Duitsland, erft hij van een Franse neef de titel 'prins van Oranje'. ドイツのナッサウで生まれた彼は、フランスのいとこから「オラニエ公」という称号を継承しています。 Hij wordt in Brussel opgevoed om de Spaanse koning te vertegenwoordigen in de Lage Landen. He is brought up in Brussels to represent the Spanish king in the Low Countries. 彼はブリュッセルで育ち、ネーデルラントのスペイン王を代表しています。 他在布鲁塞尔长大,在低地国家代表西班牙国王。 Of beter gezegd: de 'Lastige Landen'! というか、「難しい国」! Ze zijn altijd in verzet tegen het Spaanse gezag. 彼らは常にスペインの支配に反対しています。 Dat legt allerlei belastingen op. That imposes all kinds of taxes. それはあらゆる種類の税金を課します。 En ook de katholieke godsdienst, terwijl in het noorden het protestantisme juist belangrijk wordt. また、北部ではプロテスタントが重要になりつつある一方で、カトリックの宗教も重要になっています。 Ook Willem wordt protestant. ウィレムもプロテスタントになります。 Onder zijn leiding komen de Lage Landen in opstand tegen Spanje. Under his leadership, the Low Countries revolt against Spain. 彼のリーダーシップの下で、低国はスペインに対して反乱を起こしました。 Tachtig jaar duurt de opstand. 蜂起は80年続いた。 Deze 'Tachtigjarige oorlog' is een periode waarin men het vaak 'Spaans benauwd' heeft: erg bang is. This' Eighty Years' War 'is a period in which people often have' Spanish stuffy ': they are very afraid. この「八十年戦争」は、人々がしばしば「スペインの息苦しさ」を感じる時期です。彼らは非常に恐れています。 这场“八十年”战争是人们常常感到“西班牙闷”的时期:他们非常害怕。 Een voor een sluiten de provincies zich aan, en in 1581 vormen zij de Republiek der Verenigde Nederlanden. One by one the provinces join, and in 1581 they form the Republic of the United Netherlands. 州は1つずつ参加し、1581年にオランダ共和国を形成します。 De koning kan dit natuurlijk niet accepteren. Wie Oranje doodt krijgt een beloning! Whoever kills Orange gets a reward! オレンジを殺した人は誰でも報酬を受け取ります! Quem matar Orange ganha uma recompensa! En zo geschiedt het: hij wordt vermoord. そしてそれは起こります:彼は殺害されます。 Maar de onafhankelijkheid is dan reeds een feit, en in 1648 wordt Nederland ook officieel door de Europese landen als republiek erkend. しかし、独立はすでに事実であり、1648年にオランダはヨーロッパ諸国によって共和国として公式に認められました。 Meer dan honderdvijftig (150) jaar blijft Nederland een republiek. オランダは150年以上にわたって共和国であり続けています。 Al die tijd behouden de Oranjes invloed. その間ずっと、オレンジは影響力を保持していました。 Todo esse tempo, a Casa de Orange manteve sua influência. Als het land een koninkrijk wordt, in 1815, wordt een Oranje koning. 国が王国になると、1815年にオレンジが王になります。 En zo is het nog. そして、それはまだです。 We bevinden ons in het Koninkrijk der Nederlanden, met sinds 2013 aan het hoofd: Willem-Alexander van Oranje-Nassau. We are located in the Kingdom of the Netherlands, headed by Willem-Alexander van Oranje-Nassau since 2013. 私たちはオランダ王国にあり、2013年からウィレムアレクサンダーファンオラニエナッソーが率いています。