×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede ronde / 2, Les 14 Gelijke kansen

Les 14 Gelijke kansen

Acht uur. Jeugdige fietsers, druk pratend op weg naar school. Een bekend verschijnsel op de Nederlandse wegen. Gaan ze linksaf, rechtsaf of rechtdoor? Automobilisten opgelet! Wat een massa! Dat moet wel een grote school zijn! Ja, kijk, daar heb je hem: Christelijke Scholengemeenschap Rijnland, voor voortgezet onderwijs. Drie schooltypen onder één dak. Het kortste duurt vier jaar, het langste zes. Op zo'n school zitten vaak wel 2000 leerlingen. Ik zie daar hele jonge scholieren tussen. Hebben die direct na de basisschool gekozen wat ze later willen worden? Dat lijkt me te vroeg. In mijn land kiest een kind pas op z'n veertiende. Hierover verandert men in Nederland om de tien jaar van inzicht. Tot voor kort kregen alle leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs dezelfde vakken. Maar dat blijkt niet te werken. Voor de één is alles te makkelijk, voor de ander te moeilijk. Nu lopen de lesprogramma's al vanaf het begin uiteen. In theorie kun je na het eerste jaar nog alle kanten op. Maar meestal blijf je bij je eerste keus. Ruim 60% van de leerlingen volgt voorbereidend beroepsonderwijs. Om later een beroepsopleiding te gaan volgen, neem ik aan. Was dat maar waar! Een kwart verlaat de school zonder diploma. Het onderwijs schijnt te weinig praktijkgericht te zijn. Het sluit niet aan bij hun aanleg en interesse. Wat gaan ze dan doen? Ze kunnen toch gaan werken? Da's makkelijker gezegd dan gedaan! Zonder schooldiploma komen ze niet ver. Zelfs de supermarkt heeft het liefst iemand met een schooldiploma. Kunnen ze niet langs een andere weg naar het beroepsonderwijs? Via een examen of zoiets? Nee, ook daar willen ze schooldiploma's zien. Het beroepsonderwijs werkt niet met toelatingsexamens. Iedereen met een schooldiploma laten ze toe. Gelijke kansen voor iedereen, is de gedachte. Behalve voor wie helemaal geen schooldiploma heeft! Tot mijn verbazing hoorde ik dat universiteiten hier geen toelatingseisen stellen. Dan maakt het dus volstrekt niet uit of je op school negens en tienen hebt behaald of alleen maar magere zesjes. In mijn land is dat heel anders! Ja, zo stond dat tot voor kort in de wet. Iedereen met het juiste diploma mocht studeren. Alweer vanuit het gelijkheidsideaal. Maar er kwamen steeds meer klachten van de universiteiten over het beginniveau van de studenten. Dat vonden sommigen 'om te huilen'. En dus hebben de universiteiten onlangs toestemming gekregen om selectie toe te passen. Voorzichtig! Kijk uit voor die fietser! Die heeft haast!


Les 14 Gelijke kansen

Acht uur. Jeugdige fietsers, druk pratend op weg naar school. Een bekend verschijnsel op de Nederlandse wegen. Gaan ze linksaf, rechtsaf of rechtdoor? Automobilisten opgelet! Attention motorists! Wat een massa! Dat moet wel een grote school zijn! That must be a big school! Ja, kijk, daar heb je hem: Christelijke Scholengemeenschap Rijnland, voor voortgezet onderwijs. Yes, look, there you have it: Rhineland Christian School Community, for secondary education. Drie schooltypen onder één dak. Three school types under one roof. Het kortste duurt vier jaar, het langste zes. The shortest lasts four years, the longest six. Op zo'n school zitten vaak wel 2000 leerlingen. There are often 2000 students at such a school. Ik zie daar hele jonge scholieren tussen. I see very young students among them. Hebben die direct na de basisschool gekozen wat ze later willen worden? Did they choose what they want to be after primary school? Dat lijkt me te vroeg. That seems too early to me. In mijn land kiest een kind pas op z'n veertiende. In my country, a child does not choose until he is fourteen. Hierover verandert men in Nederland om de tien jaar van inzicht. Every ten years in the Netherlands, people change their minds about this. 荷兰人每十年就会改变主意。 Tot voor kort kregen alle leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs dezelfde vakken. Until recently, all pupils in the first years of secondary education were given the same subjects. Maar dat blijkt niet te werken. But that doesn't seem to work. Mas isso não parece funcionar. Voor de één is alles te makkelijk, voor de ander te moeilijk. Everything is too easy for some, too difficult for others. 一切对有些人来说太容易了,对另一些人来说太难了。 Nu lopen de lesprogramma's al vanaf het begin uiteen. Now the curriculum has been divergent from the beginning. In theorie kun je na het eerste jaar nog alle kanten op. In theory, you can still go in any direction after the first year. Em teoria, você ainda pode seguir em qualquer direção após o primeiro ano. 从理论上讲,第一年之后你仍然可以选择任何一种方式。 Maar meestal blijf je bij je eerste keus. But usually you stick to your first choice. Ruim 60% van de leerlingen volgt voorbereidend beroepsonderwijs. More than 60% of the students follow preparatory vocational education. Om later een beroepsopleiding te gaan volgen, neem ik aan. I suppose to go to vocational training later. Was dat maar waar! If only that were true! Se isso fosse verdade! Een kwart verlaat de school zonder diploma. A quarter leave school without a diploma. Het onderwijs schijnt te weinig praktijkgericht te zijn. Education does not seem to be practice-oriented enough. 教育似乎太少以实践为导向。 Het sluit niet aan bij hun aanleg en interesse. It does not match their aptitude and interest. Wat gaan ze dan doen? Then what are they going to do? Ze kunnen toch gaan werken? Can't they go to work? Da's makkelijker gezegd dan gedaan! Easier said than done! Zonder schooldiploma komen ze niet ver. They won't get very far without a school diploma. Zelfs de supermarkt heeft het liefst iemand met een schooldiploma. Even the supermarket prefers someone with a school diploma. Kunnen ze niet langs een andere weg naar het beroepsonderwijs? Can't they take another route to vocational education? Via een examen of zoiets? Via an exam or something? Nee, ook daar willen ze schooldiploma's zien. No, they want to see school certificates there too. Het beroepsonderwijs werkt niet met toelatingsexamens. Vocational education does not work with entrance exams. Iedereen met een schooldiploma laten ze toe. They allow anyone with a school diploma. Gelijke kansen voor iedereen, is de gedachte. Equal opportunities for everyone is the idea. Behalve voor wie helemaal geen schooldiploma heeft! Except for those who don't have a school diploma at all! Tot mijn verbazing hoorde ik dat universiteiten hier geen toelatingseisen stellen. To my surprise, I heard that universities do not have admission requirements here. Dan maakt het dus volstrekt niet uit of je op school negens en tienen hebt behaald of alleen maar magere zesjes. Then it doesn't matter at all whether you got nines and tens at school or just meager sixes. In mijn land is dat heel anders! In my country it is very different! Ja, zo stond dat tot voor kort in de wet. Yes, that was the law until recently. Iedereen met het juiste diploma mocht studeren. Anyone with the correct diploma was allowed to study. Alweer vanuit het gelijkheidsideaal. Again from the ideal of equality. Maar er kwamen steeds meer klachten van de universiteiten over het beginniveau van de studenten. But there were more and more complaints from the universities about the starting level of the students. Dat vonden sommigen 'om te huilen'. Some thought that was 'to cry'. En dus hebben de universiteiten onlangs toestemming gekregen om selectie toe te passen. And so the universities have recently been given permission to apply selection. 因此,大学最近获得了申请选拔的许可。 Voorzichtig! Be careful! Kijk uit voor die fietser! Die heeft haast! He's in a hurry!