×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede ronde, Les 7 - Het Koninklijk Huis

Les 7 - Het Koninklijk Huis

Is Nederland wel een democratie? Het staatshoofd is immers niet gekozen? Dat is waar, maar de werkelijke macht ligt bij regering en parlement. Die zijn op basis van verkiezingen tot stand gekomen. Er is ook een grondwet, waarin alle rechten van de burgers vastliggen. Maar hoe kan iemand zonder macht het hoofd van de staat zijn? Het is een formele titel. Het staatshoofd maakt deel uit van de regering. Hij voert regelmatig overleg met de minister-president, zodat hij van al het beleid op de hoogte is. Dat moet ook, want onder elk besluit en elke wet staat zijn handtekening. Maar hij heeft geen directe invloed. Spreekt hij in het openbaar wel eens over politieke kwesties? Nee, en da's maar goed ook! De grondwet zegt dat de minister-president verantwoordelijk is voor wat het staatshoofd zegt of doet. De vrijheid van handelen en spreken is dus gering. Dit geldt voor ieder lid van het Koninklijk Huis: de echtgenoot of echtgenote, kinderen, ouders, broers en zussen. Zodra hun uitspraken of daden een politiek karakter hebben, is er een regeringscrisis. Zij vervullen nimmer politieke functies. Voor hun huwelijk moeten ze toestemming krijgen van de regering - als ze koning of koningin willen worden, tenminste. Maar dat is niet van deze tijd! Ze moeten toch zelf weten met wie ze trouwen? Tja, in dit geval niet. Alle kandidaten worden nauwkeurig onderzocht. Het valt vaak niet mee om een geschikte partner te vinden. Toch komt die er altijd. Later beseffen ze hoe weinig privéleven ze hebben en hoe moeilijk het is om zin aan hun bestaan te geven. Er gaat vast en zeker heel wat geld naar al die leden van het Koninklijk Huis. Accepteert de bevolking dat? Ze ontvangen inderdaad jaarlijks miljoenen aan 'uitkeringen', zoals dat heet. Erg veel voor mensen die niets mogen zeggen. En in hun paleizen wonen ze gratis! Maar het volk blijft het koningshuis trouw door dik en dun. Vanwege de band met het verleden, en omdat koning Willem-Alexander en koningin Máxima geliefd zijn. Bij rampen gaan ze naar de slachtoffers toe om ze te troosten. En al die plechtigheden! Net een sprookje!


Les 7 - Het Koninklijk Huis

Is Nederland wel een democratie? Is the Netherlands a democracy? Het staatshoofd is immers niet gekozen? Afinal, o chefe de estado não foi eleito? Dat is waar, maar de werkelijke macht ligt bij regering en parlement. Die zijn op basis van verkiezingen tot stand gekomen. Er is ook een grondwet, waarin alle rechten van de burgers vastliggen. Maar hoe kan iemand zonder macht het hoofd van de staat zijn? Mas como pode alguém sem poder ser o chefe do Estado? 但是没有权力的人怎么可能成为国家元首呢? Het is een formele titel. Het staatshoofd maakt deel uit van de regering. The head of state is part of the government. Hij voert regelmatig overleg met de minister-president, zodat hij van al het beleid op de hoogte is. He regularly consults with the Prime Minister so that he is aware of all policies. 他定期与总理协商,以便他了解所有政策。 Dat moet ook, want onder elk besluit en elke wet staat zijn handtekening. That is necessary, because there is a signature under every decision and every law. Tem de ser, porque existe uma assinatura em cada decisão e em cada lei. 这是必要的,因为每一项决定和每一项法律都有他的签名。 Maar hij heeft geen directe invloed. Spreekt hij in het openbaar wel eens over politieke kwesties? Nee, en da's maar goed ook! De grondwet zegt dat de minister-president verantwoordelijk is voor wat het staatshoofd zegt of doet. De vrijheid van handelen en spreken is dus gering. The freedom of action and speech is therefore limited. 因此,行动和言论的自由受到限制。 Dit geldt voor ieder lid van het Koninklijk Huis: de echtgenoot of echtgenote, kinderen, ouders, broers en zussen. Zodra hun uitspraken of daden een politiek karakter hebben, is er een regeringscrisis. 一旦他们的言论或行动具有政治特征,就会出现政府危机。 Zij vervullen nimmer politieke functies. Voor hun huwelijk moeten ze toestemming krijgen van de regering - als ze koning of koningin willen worden, tenminste. Before they get married, they need permission from the government - if they want to be king or queen, at least. Maar dat is niet van deze tijd! Ze moeten toch zelf weten met wie ze trouwen? They should know themselves who they marry? 他们肯定知道他们要嫁给谁? Tja, in dit geval niet. Well, not in this case. Alle kandidaten worden nauwkeurig onderzocht. All candidates are carefully examined. Het valt vaak niet mee om een geschikte partner te vinden. It is often not easy to find a suitable partner. Toch komt die er altijd. Yet it always comes. No entanto, sempre vem. Later beseffen ze hoe weinig privéleven ze hebben en hoe moeilijk het is om zin aan hun bestaan te geven. Later they realize how little private life they have and how difficult it is to make sense of their existence. 后来他们意识到他们的私人生活是多么的少,而赋予他们存在的意义是多么的困难。 Er gaat vast en zeker heel wat geld naar al die leden van het Koninklijk Huis. Certainly a lot of money goes to all those members of the Royal House. Muito dinheiro certamente irá para todos os membros da Casa Real. 当然,很多钱都流向了皇室的所有成员。 Accepteert de bevolking dat? Does the population accept that? Ze ontvangen inderdaad jaarlijks miljoenen aan 'uitkeringen', zoals dat heet. Indeed, they receive millions annually in 'benefits', as they say. Na verdade, eles recebem milhões anualmente em 'benefícios', como é chamado. Erg veel voor mensen die niets mogen zeggen. A lot for people who are not allowed to say anything. Muito para quem não tem permissão para falar nada. En in hun paleizen wonen ze gratis! And in their palaces they live for free! E em seus palácios eles vivem de graça! Maar het volk blijft het koningshuis trouw door dik en dun. But the people remain loyal to the royal family through thick and thin. Mas as pessoas permanecem leais à família real apesar de tudo. 但人民仍然忠于皇室,风雨同舟。 Vanwege de band met het verleden, en omdat koning Willem-Alexander en koningin Máxima geliefd zijn. Because of the link with the past, and because King Willem-Alexander and Queen Máxima are loved. Bij rampen gaan ze naar de slachtoffers toe om ze te troosten. Em desastres, eles vão até as vítimas para confortá-las. En al die plechtigheden! Net een sprookje! Como um conto de fadas!