×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede ronde, Les 6 - Op het platteland

Les 6 - Op het platteland

'Mooi is het hier op het platteland! Maar is het niet eenzaam?' We zijn een dagje bij oude vrienden, Kees en Nellie.

Ze wonen op een boerderij bij Elfhuizen, een dorpje met nog geen tachtig inwoners. 'Eenzaam? Wij zochten vrijheid en stilte,' reageert Kees. 'Vroeger woonden we in een trieste stadswijk met een somber winkelcentrum. Dat beviel helemaal niet. Geleidelijk groeide het verlangen om de stad uit te gaan, vooral toen we kinderen kregen. Zes jaar geleden hebben we de stap gezet. Nog geen seconde spijt gehad!' Ze leiden ons door de boerderij, Kees vertelt trots over de verbouwing. 'Ik heb veel zelf gedaan, hoewel ik twee linkerhanden heb. Maar al doende leert men. En Nellie is erg handig!' 'Alle groente komt uit eigen tuin', zegt Nellie als ze het eten op tafel zet. Lekkere sla! Erg veel werk zeker, die groente? Nellie knikt. 'In dit seizoen wel, nu alles begint te groeien en te bloeien. Maar ik vind het leuk. Het is geen werk, het is mijn hobby.' 'Kom, ik laat jullie het dorp zien', zegt Kees. Hij wijst alles aan. 'Dat huis was vroeger een bakkerij. Vrijwel alle winkels zijn nu weg. En daar woonde de smid. Paard en wagen zijn verdwenen, dus ook de smid. De basisschool is er gelukkig nog wel. Vorig jaar werd hij met opheffing bedreigd: te weinig leerlingen. Het dorp heeft geprotesteerd, en met succes!' Wat voor mensen wonen er in Elfhuizen? 'Je hebt de oorspronkelijke bewoners en mensen zoals wij, die ergens anders vandaan komen. Toch is het een echte gemeenschap. Bij belangrijke gebeurtenissen tref je iedereen: op een begrafenis, of tijdens die actie voor de school. Je kunt hier van alles doen. Er zijn wel achttien verenigingen, voor sport, toneel, de geschiedenis van het dorp.' En de toekomst? De jongeren trekken toch weg? 'Ja, de landbouw biedt weinig werk, en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven zijn beperkt. Niettemin overwegen veel jonge gezinnen zich op het platteland te vestigen. Maar ik hoop dat het hier niet al te aantrekkelijk wordt. Anders is het straks gedaan met onze rust!'


Les 6 - Op het platteland

'Mooi is het hier op het platteland! 'It is beautiful here in the countryside! Maar is het niet eenzaam?' But isn't it lonely? ' We zijn een dagje bij oude vrienden, Kees en Nellie. We spend a day with old friends, Kees and Nellie.

Ze wonen op een boerderij bij Elfhuizen, een dorpje met nog geen tachtig inwoners. They live on a farm near Elfhuizen, a village with less than eighty inhabitants. 'Eenzaam? 'Lonely? Wij zochten vrijheid en stilte,' reageert Kees. We were looking for freedom and silence,' Kees responds. 'Vroeger woonden we in een trieste stadswijk met een somber winkelcentrum. 'We used to live in a sad city district with a gloomy shopping center. Dat beviel helemaal niet. Das passte überhaupt nicht. That did not suit at all. Isso não combinava em absoluto. To sa vôbec nehodilo. Geleidelijk groeide het verlangen om de stad uit te gaan, vooral toen we kinderen kregen. Gradually, the desire to get out of the city grew, especially when we had children. Zes jaar geleden hebben we de stap gezet. We took the plunge six years ago. Mergulhamos há seis anos. Nog geen seconde spijt gehad!' I haven't regretted it for a second! ' Nem um segundo arrependimento! Ze leiden ons door de boerderij, Kees vertelt trots over de verbouwing. They lead us through the farm, Kees proudly talks about the renovation. 'Ik heb veel zelf gedaan, hoewel ik twee linkerhanden heb. 'I've done a lot myself, although I have two left hands. Maar al doende leert men. But one learns by doing. En Nellie is erg handig!' And Nellie is very handy!' 'Alle groente komt uit eigen tuin', zegt Nellie als ze het eten op tafel zet. 'All vegetables come from their own garden,' says Nellie as she puts the food on the table. Lekkere sla! Tasty lettuce! Erg veel werk zeker, die groente? A lot of work for sure, those vegetables? Nellie knikt. Nellie nods. 'In dit seizoen wel, nu alles begint te groeien en te bloeien. 'In this season yes, now that everything is starting to grow and bloom. Maar ik vind het leuk. Het is geen werk, het is mijn hobby.' 'Kom, ik laat jullie het dorp zien', zegt Kees. Hij wijst alles aan. He points to everything. Ele aponta para tudo. 'Dat huis was vroeger een bakkerij. Vrijwel alle winkels zijn nu weg. Almost all the shops are now gone. Quase todas as lojas desapareceram. En daar woonde de smid. And there lived the blacksmith. Paard en wagen zijn verdwenen, dus ook de smid. Horse and carriage are gone, so is the blacksmith. De basisschool is er gelukkig nog wel. Fortunately, primary school is still there. Felizmente, a escola primária ainda existe. Vorig jaar werd hij met opheffing bedreigd: te weinig leerlingen. Last year he was threatened with termination: too few students. Het dorp heeft geprotesteerd, en met succes!' The village has protested, and with success!' Wat voor mensen wonen er in Elfhuizen? What kind of people live in Elfhuizen? 'Je hebt de oorspronkelijke bewoners en mensen zoals wij, die ergens anders vandaan komen. 'You have the original inhabitants and people like us, who come from somewhere else. “你有原住民和像我们这样来自其他地方的人。 Toch is het een echte gemeenschap. Yet it is a real community. Bij belangrijke gebeurtenissen tref je iedereen: op een begrafenis, of tijdens die actie voor de school. You will meet everyone at important events: at a funeral, or during that action in front of the school. 在重要活动中,您会遇到每个人:在葬礼上,或在为学校举办的活动中。 Je kunt hier van alles doen. You can do everything here. Er zijn wel achttien verenigingen, voor sport, toneel, de geschiedenis van het dorp.' There are eighteen associations for sports, drama and the history of the village.' En de toekomst? And the future? De jongeren trekken toch weg? The youngsters are leaving, aren't they? 'Ja, de landbouw biedt weinig werk, en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven zijn beperkt. Niettemin overwegen veel jonge gezinnen zich op het platteland te vestigen. Trotzdem erwägen viele junge Familien, sich auf dem Land niederzulassen. Nevertheless, many young families are considering settling in rural areas. 尽管如此,许多年轻家庭正在考虑在农村地区定居。 Maar ik hoop dat het hier niet al te aantrekkelijk wordt. But I hope it doesn't get too attractive here. Anders is het straks gedaan met onze rust!' Otherwise our rest will soon be over!'