×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede ronde, Les 11 Woonruimte gezocht

Les 11 Woonruimte gezocht

Woonruimte gezocht. Ik ben een net afgestudeerde verpleegkundige van 22 jaar. Ik zoek per direct woonruimte in Arnhem of directe omgeving. Wie helpt mij? Ik zag laatst op tv een programma over mensen die in containers wonen. Zijn ze te arm voor een echte woning? Dat is het probleem niet zozeer. In Nederland heerst woningnood, zeker in de grote steden. Het waren waarschijnlijk studenten, die daar voorlopig gehuisvest waren. Er trekken toch ook mensen weg uit de stad? Die studenten kunnen dan in de woningen die zij achterlaten. Daar mogen ze niet zomaar in. Ze moeten zich eerst inschrijven bij een woningcorporatie, een organisatie die huizen bouwt en verhuurt. Ze komen dan op een lijst. Op een gegeven moment krijgen ze, met nog enige anderen, een woning aangeboden. Wie bovenaan op de lijst staat en positief reageert, krijgt de woning. Je kunt ook weigeren, en wachten tot het volgende aanbod. Maar je begrijpt, dit proces kan wel jaren duren. Waarom zoeken ze niet in een kleinere gemeente in de omgeving? Daar heerst vaak ook woningnood. Voor goedkopere woningen heb je een speciale vergunning nodig. Je moet economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan die gemeente. Doordat je er werkt, studeert, of er al woont maar wilt verhuizen. Ook mag je salaris niet te hoog zijn, en meestal mag je niet in je eentje een driekamerwoning bezetten. Men streeft ernaar om huizen voor mensen met weinig geld en gezinnen beschikbaar te houden. En particuliere huiseigenaren? Voor hen gelden al die regels zeker niet? Jawel, die moeten zich er ook aan houden. Alleen voor dure woningen gelden geen regels. Die worden gewoon in de krant of op internet aangeboden, of via een makelaar. En als je in het noorden en oosten van het land zoekt, slaag je eerder dan in de Randstad. Er zijn natuurlijk ook mensen die hun woning of flat gedeeltelijk willen verhuren. Of is dat soms ook niet toegestaan? Onderhuur bedoel je. Ja, kamers verhuren mag. Kamerbureaus zijn er in alle steden. Maar er is een groot gebrek aan kamers. Vaak is de beste manier om iets te vinden 'via via'. Je vraagt familie, vrienden en kennissen of ze mee willen zoeken. De aanhouder wint!


Les 11 Woonruimte gezocht

Woonruimte gezocht. Looking for housing. Ik ben een net afgestudeerde verpleegkundige van 22 jaar. I am a 22 year old just graduated nurse. Ik zoek per direct woonruimte in Arnhem of directe omgeving. I am immediately looking for housing in Arnhem or the immediate vicinity. Wie helpt mij? Who is helping me? Ik zag laatst op tv een programma over mensen die in containers wonen. I recently saw a program on TV about people living in containers. Zijn ze te arm voor een echte woning? Are they too poor for a real home? Dat is het probleem niet zozeer. That is not so much the problem. 这不是问题。 In Nederland heerst woningnood, zeker in de grote steden. There is a housing shortage in the Netherlands, especially in the big cities. Het waren waarschijnlijk studenten, die daar voorlopig gehuisvest waren. They were probably students who had been housed there for the time being. Er trekken toch ook mensen weg uit de stad? There are also people leaving the city, right? Die studenten kunnen dan in de woningen die zij achterlaten. Those students can then enter the homes they leave behind. Esses alunos podem então entrar nas casas que deixaram para trás. Daar mogen ze niet zomaar in. They are not allowed in there just like that. Ze moeten zich eerst inschrijven bij een woningcorporatie, een organisatie die huizen bouwt en verhuurt. Ze komen dan op een lijst. Op een gegeven moment krijgen ze, met nog enige anderen, een woning aangeboden. At one point they, along with a few others, are offered a house. Wie bovenaan op de lijst staat en positief reageert, krijgt de woning. Whoever is at the top of the list and responds positively will receive the house. Je kunt ook weigeren, en wachten tot het volgende aanbod. You can also decline and wait for the next offer. Maar je begrijpt, dit proces kan wel jaren duren. Waarom zoeken ze niet in een kleinere gemeente in de omgeving? Why don't they look in a smaller community in the area? Daar heerst vaak ook woningnood. There is often also a housing shortage there. Voor goedkopere woningen heb je een speciale vergunning nodig. You need a special permit for cheaper homes. Je moet economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan die gemeente. You must be economically or socially bound to that municipality. Doordat je er werkt, studeert, of er al woont maar wilt verhuizen. Because you work, study or already live there but want to move. Ook mag je salaris niet te hoog zijn, en meestal mag je niet in je eentje een driekamerwoning bezetten. Your salary may also not be too high, and usually you are not allowed to occupy a three-room house on your own. Men streeft ernaar om huizen voor mensen met weinig geld en gezinnen beschikbaar te houden. The aim is to keep houses available for people with little money and families. 其目的是为没有钱和家庭的人提供房屋。 En particuliere huiseigenaren? Voor hen gelden al die regels zeker niet? Jawel, die moeten zich er ook aan houden. Yes, they must also adhere to it. Alleen voor dure woningen gelden geen regels. No rules apply to expensive homes. Die worden gewoon in de krant of op internet aangeboden, of via een makelaar. These are simply offered in the newspaper or on the internet, or through a broker. En als je in het noorden en oosten van het land zoekt, slaag je eerder dan in de Randstad. Er zijn natuurlijk ook mensen die hun woning of flat gedeeltelijk willen verhuren. There are of course also people who want to partially rent out their house or flat. Of is dat soms ook niet toegestaan? Or is that sometimes not allowed? Onderhuur bedoel je. You mean sublet. Ja, kamers verhuren mag. Yes, you can rent out rooms. Kamerbureaus zijn er in alle steden. There are room offices in all cities. Maar er is een groot gebrek aan kamers. But there is a great lack of rooms. Vaak is de beste manier om iets te vinden 'via via'. Often the best way to find something is 'through'. Je vraagt familie, vrienden en kennissen of ze mee willen zoeken. You ask family, friends and acquaintances if they want to join the search. De aanhouder wint! Persevere! 坚持!