×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

concepts, Machine learning in 90 seconden #WetenSNAP #machinelearning

Machine learning in 90 seconden #WetenSNAP #machinelearning

Een klassiek computerprogramma voert exact uit

wat de programmeur erin heeft gezet.

Niet meer, niet minder.

Bijvoorbeeld: robotje, rijd naar de overkant van de tafel.

Maar er zijn ook computers die zichzelf iets kunnen aanleren

en laten we ook kunnen bijleren, net zoals wij mensen.

In het begin kunnen die computers nog niets,

maar ze zijn geprogrammeerd om te leren uit data.

En na een tijdje oefenen kunnen ze nieuwe dingen.

Dat noemen we machinaal leren, of in het Engels machine learning.

Hoe leert een machine?

Als ik jou deze foto laat zien, of deze, of deze,

dan weet jij: dat is een kat.

Een computer weet dat niet.

Je zou een computerprogramma kunnen schrijven

met regels die beschrijven wanneer een dier een kat is.

Bijvoorbeeld: als het puntige oren heeft, is het een kat.

Maar andere dieren hebben soms ook puntige oren.

Je zou dus duizenden regels moeten schrijven

om zo'n programma goed te laten werken.

Of we laten de computer zelf leren.

We voeden die computer met miljoenen foto's van katten

en we zeggen erbij: dit zijn katten.

De computer analyseert dan elke foto

en ziet patronen en gelijkenissen tussen die foto's.

Hoe meer voorbeelden van katten een computer krijgt,

hoe beter hij zal weten wat een kat is en wat niet.

Dit soort machine learning zit ook in de gezichtsherkenning op je gsm

of achter de advertenties op social media.

Kortom, machine learning is overal rond jou aanwezig.


Machine learning in 90 seconden #WetenSNAP #machinelearning

Een klassiek computerprogramma voert exact uit A classic computer program executes exactly

wat de programmeur erin heeft gezet. what the programmer put in it.

Niet meer, niet minder. No more, no less.

Bijvoorbeeld: robotje, rijd naar de overkant van de tafel. For example: robot, drive to the other side of the table. Por exemplo: robô, dirija para o outro lado da mesa.

Maar er zijn ook computers die zichzelf iets kunnen aanleren But there are also computers that can teach themselves something Mas também existem computadores que podem aprender algo sozinhos

en laten we ook kunnen bijleren, net zoals wij mensen. und auch lernen können, genau wie wir Menschen. and also be able to learn, just like us humans.

In het begin kunnen die computers nog niets, In the beginning those computers can't do anything yet,

maar ze zijn geprogrammeerd om te leren uit data. but they are programmed to learn from data.

En na een tijdje oefenen kunnen ze nieuwe dingen. And after a while of practice they can do new things.

Dat noemen we machinaal leren, of in het Engels machine learning. We call this machine learning, or machine learning in English.

Hoe leert een machine? How does a machine learn?

Als ik jou deze foto laat zien, of deze, of deze, If I show you this picture, or this, or this,

dan weet jij: dat is een kat.

Een computer weet dat niet.

Je zou een computerprogramma kunnen schrijven You could write a computer program

met regels die beschrijven wanneer een dier een kat is. with rules describing when an animal is a cat.

Bijvoorbeeld: als het puntige oren heeft, is het een kat. For example: if it has pointy ears, it is a cat.

Maar andere dieren hebben soms ook puntige oren. But other animals sometimes also have pointy ears.

Je zou dus duizenden regels moeten schrijven So you would have to write thousands of lines

om zo'n programma goed te laten werken. for such a program to work properly.

Of we laten de computer zelf leren. Or we let the computer learn by itself.

We voeden die computer met miljoenen foto's van katten We feed that computer with millions of pictures of cats

en we zeggen erbij: dit zijn katten. and we add: these are cats.

De computer analyseert dan elke foto The computer then analyzes each photo

en ziet patronen en gelijkenissen tussen die foto's. and sees patterns and similarities between those photos.

Hoe meer voorbeelden van katten een computer krijgt, The more examples of cats a computer gets,

hoe beter hij zal weten wat een kat is en wat niet. the better he will know what is a cat and what is not.

Dit soort machine learning zit ook in de gezichtsherkenning op je gsm This kind of machine learning is also in facial recognition on your cell phone

of achter de advertenties op social media. or behind the advertisements on social media.

Kortom, machine learning is overal rond jou aanwezig. In short, machine learning is all around you.