×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Oude steden

Oude steden

De meeste steden in Nederland zijn tussen het jaar 1200 en 1400 ontstaan.

Ze werden allemaal op ongeveer dezelfde manier gevormd.

In het midden is het centrum. Daar omheen ligt een gracht. Er zijn kerken, bruggen, smalle straatjes, torens en molens.

Bijna alle grote steden in Nederland zijn ook oude steden. In die steden kun je nog veel oude gebouwen zien. Als je een stadswandeling maakt, zie je de geschiedenis van de stad. Een stad is altijd als een dorp begonnen.

Mensen gingen vroeger vaak bij een rivier of een belangrijke weg wonen. Een groepje huizen groeide door handel en visserij uit tot een dorp. Als de handel goed ging, werd dat dorp steeds rijker. Een landheer of graaf was dan de baas van het hele gebied. Hij kon het dorp stadsrechten geven. Daardoor werd het dorp een zelfstandige stad. Dat kostte geld, maar dan waren de inwoners wel zelf de baas. Ze hadden een rechtbank en konden wetten maken. Daarnaast moesten ze hun stad dan zelf tegen indringers beschermen. Veel oude gebouwen zijn nu monumenten.

Er zijn meer dan 55 duizend monumenten in Nederland. Een monument is door de regering aangewezen om beschermd te worden. Zo wordt ervoor gezorgd dat oude gebouwen blijven bestaan. Rond 1880 begon de zorg voor monumenten.


Oude steden Old cities

De meeste steden in Nederland zijn tussen het jaar 1200 en 1400 ontstaan. Most cities in the Netherlands originated between the years 1200 and 1400. A maioria das cidades dos Países Baixos se originou entre os anos de 1200 e 1400.

Ze werden allemaal op ongeveer dezelfde manier gevormd. They were all formed in about the same way. Eles foram todos formados da mesma maneira.

In het midden is het centrum. In the middle is the center. Daar omheen ligt een gracht. There is a moat around it. Existe um canal em volta. Er zijn kerken, bruggen, smalle straatjes, torens en molens.

Bijna alle grote steden in Nederland zijn ook oude steden. Almost all major cities in the Netherlands are also old cities. Quase todas as grandes cidades da Holanda também são cidades antigas. In die steden kun je nog veel oude gebouwen zien. Als je een stadswandeling maakt, zie je de geschiedenis van de stad. If you take a city walk, you will see the history of the city. Een stad is altijd als een dorp begonnen. A city has always started as a village. Uma cidade sempre começou como uma aldeia.

Mensen gingen vroeger vaak bij een rivier of een belangrijke weg wonen. People used to live near a river or an important road. As pessoas moravam perto de um rio ou de uma estrada importante. Een groepje huizen groeide door handel en visserij uit tot een dorp. A group of houses grew into a village through trade and fishing. Als de handel goed ging, werd dat dorp steeds rijker. If the trade went well, that village became richer and richer. Een landheer of graaf was dan de baas van het hele gebied. Hij kon het dorp stadsrechten geven. He could give the village city rights. Ele poderia dar os direitos da cidade da aldeia. Daardoor werd het dorp een zelfstandige stad. Isso fez da vila uma cidade independente. Dat kostte geld, maar dan waren de inwoners wel zelf de baas. Isso custou dinheiro, mas depois os próprios residentes estavam no comando. Ze hadden een rechtbank en konden wetten maken. They had a court and could make laws. Daarnaast moesten ze hun stad dan zelf tegen indringers beschermen. They also had to protect their city against intruders. Veel oude gebouwen zijn nu monumenten. Many old buildings are now monuments.

Er zijn meer dan 55 duizend monumenten in Nederland. There are more than 55 thousand monuments in the Netherlands. Een monument is door de regering aangewezen om beschermd te worden. Zo wordt ervoor gezorgd dat oude gebouwen blijven bestaan. This ensures that old buildings continue to exist. Rond 1880 begon de zorg voor monumenten. Around 1880 the care for monuments began.