×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Grammatica | Grammar, Zijn - tegenwoordige tijd

Zijn - tegenwoordige tijd

Een ander belangrijk werkwoord is 'zijn'.

Ik ben ziek.

Jij bent bijna nooit ziek.

Ben je alweer beter?

Dus ook hier het verschil tussen 'jij bent', en 'ben jij' in vragende vorm.

U bent heel aardig.

Hij is vaak verkouden.

Wij zijn boos omdat we geen taart hebben gekregen.

Jullie zijn heel erg gemeen, maar zij zijn aardig.


Zijn - tegenwoordige tijd are - present tense Його - теперішній час

Een ander belangrijk werkwoord is 'zijn'. Ein weiteres wichtiges Verb ist „sein“. Another important verb is 'to be'. Bir başka önemli fiil 'varlık'. Ще одне важливе дієслово - "бути".

Ik ben ziek. Ich bin krank. I am ill. Estou doente. Ben hastayım. Я хворий.

Jij bent bijna nooit ziek. Du bist fast nie krank. You are almost never sick. Casi nunca estás enfermo. あなたはほとんど病気ではありません。 Você quase nunca fica doente. Neredeyse hiç hastalanmıyorsun. Ви майже ніколи не хворієте.

Ben je alweer beter? Geht es dir wieder besser Are you already better? Sen daha iyi misin Тобі знову краще?

Dus ook hier het verschil tussen 'jij bent', en 'ben jij' in vragende vorm. Also auch hier der Unterschied zwischen 'you are' und 'are you' in Frageform. So also here the difference between 'you are', and 'are you' in questioning form. Así que aquí también la diferencia entre 'usted es' y 'es usted' en forma interrogativa. Aynı zamanda burada 'sizsiniz' ile 'sorgulama' arasındaki 'sizsiniz' arasındaki fark. Отже, знову ж таки, різниця між "ти є" і "чи є ти" у питальній формі.

U bent heel aardig. Du bist sehr nett. You are very nice. Eres muy agradable. あなたはとてもいいです。 Você é muito legal. Çok iyisin Ти дуже хороша.

Hij is vaak verkouden. Er hat oft eine Erkältung. He often has a cold. A menudo tiene un resfriado. 彼はしばしば風邪をひいている。 Ele é muitas vezes um resfriado. O genellikle soğuktur. Він часто застуджується.

Wij zijn boos omdat we geen taart hebben gekregen. Wir sind wütend, weil wir keinen Kuchen erhalten haben. We are angry because we did not get a cake. Estamos enojados porque no obtuvimos un pastel. ケーキをもらえなかったので怒っています。 Kızgınız çünkü bir pasta almadık. Ми сердимося, бо не отримали торт.

Jullie zijn heel erg gemeen, maar zij zijn aardig. Du bist sehr gemein, aber sie sind nett. You are very mean, but they are nice. Eres muy malo, pero ellos son agradables. Vous êtes très méchants, mais ils sont gentils. あなたはとても意地悪ですが、彼らはいいです。 Çok kibarsın, ama iyiler. Ви дуже злі, але вони милі.