×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Grammatica | Grammar, Gaan - tegenwoordige tijd

Gaan - tegenwoordige tijd

Deze keer wil ik een onregelmatig werkwoord behandelen: gaan.

Ik ga naar de kapper.

Ga jij mee?

Jij gaat niet vaak naar de kapper. Ook hier zie je weer dat er een verschil is tussen 'jij gaat' en 'ga jij?

in vragende vorm. Gaat u naar de bioscoop?

Hij gaat naar zijn werk.

Wij gaan samen boodschappen doen.

Gaan jullie ook mee?

Zij gaan alleen maar naar de Albert Heijn.


Gaan - tegenwoordige tijd Go - present tense Aller - présent Go-现在时

Deze keer wil ik een onregelmatig werkwoord behandelen: gaan. هذه المرة أريد التعامل مع فعل غير منتظم: اذهب. This time I want to deal with an irregular verb: go. Esta vez quiero cubrir un verbo irregular: ir. Cette fois, je veux traiter d'un verbe irrégulier : aller. 今回は不規則な動詞である「行きます」に対処したいと思います。 Desta vez eu quero lidar com um verbo irregular: vai. На этот раз я хочу иметь дело с нерегулярным глаголом: иди. Bu sefer düzensiz bir fiil ile uğraşmak istiyorum: Git. 这次我要处理一个不规则动词:去。

Ik ga naar de kapper. I'm going to the barber. Voy al barbero. Je vais chez le coiffeur. 美容院に行きます。 Ben kuaföre gidiyorum. 我要去理发店。

Ga jij mee? Kommst du mit? Are you coming along? ¿Vas a venir a lo largo? Vous venez ? 来ますか? Geliyor musun 你要一起来吗?

Jij gaat niet vaak naar de kapper. You don't go to the hairdresser often. No vas muy a menudo a la peluquería. Vous n'allez pas souvent chez le coiffeur. 美容院にはあまり行きません。 Você não costuma ir ao cabeleireiro. Genellikle kuaföre gitmiyorsunuz. 你不常去理发店。 Ook hier zie je weer dat er een verschil is tussen 'jij gaat' en 'ga jij? Again you see that there is a difference between 'you go' and 'you go? Aquí también ves que hay una diferencia entre 'tú vas' y 'vas a ir? Ici aussi, vous pouvez voir qu'il y a une différence entre « tu vas » et « tu vas ? » 繰り返しますが、「あなたが行く」と「あなたが行くか?」 Novamente, você vê que há uma diferença entre 'você vai' e 'você vai? Yine, 'sen git' ve 'gidiyorsun' arasında bir fark olduğunu görüyor musun? 在这里你也可以看到“你要去”和“你要去吗?”之间的区别。

in vragende vorm. in interrogative form. en forma interrogativa. sous forme interrogative. 質問形式で。 em forma de questionamento. sorgulama formunda. 以疑问句的形式。 Gaat u naar de bioscoop? Are you going to the cinema? Allez-vous au cinéma? Sinemaya gidiyor musun? 你要去电影院吗?

Hij gaat naar zijn werk. He goes to work. El va a trabajar. Il va au travail. Ele vai para o seu trabalho. İşine gidiyor.

Wij gaan samen boodschappen doen. We go shopping together. Vamos de compras juntos. Nous allons faire du shopping ensemble. Birlikte alışverişe gideriz.

Gaan jullie ook mee? Are you coming too? ¿Tú también vienes? Vous venez aussi ? Sen de mi gidiyorsun

Zij gaan alleen maar naar de Albert Heijn. Sie gehen nur an Albert Heijn. They only go to the Albert Heijn. Solo van al Albert Heijn. Ils ne vont qu'à Albert Heijn. Eles só vão para o Albert Heijn. Sadece Albert Heijn'e giderler.