×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Les 38 De gemeente

Les 38 De gemeente

De gemeente 1 In plaats van 'stad* of 'dorp' gebruiken we soms het woord 'gemeente'. Onder gemeente verstaan we in het algemeen de stad of het dorp (of meerdere dorpen) als organisatie. Aan het hoofd van een gemeente staat de burgemeester. De gemeente is voor iedere burger van belang, 5 Het gemeentehuis is het gebouw waar alle diensten van de gemeente zijn gevestigd. Daar bevinden zich de gegevens over de inwoners: in welke straat en op welk nummer iemand woont; of men al dan niet is getrouwd, of men kinderen heeft en wanneer ze zijn geboren, dat staat allemaal bij de gemeente beschreven. Voor allerlei officiële zaken ga je daarheen. Bijvoorbeeld als je in een gemeente komt 10 wonen. Ook als je wilt trouwen, meld je dat van tevoren bij het gemeentehuis. De gemeente beschikt over de informatie die daarvoor nodig is: ben je oud genoeg, ben je misschien al getrouwd of getrouwd geweest. Misschien vragen ze een verklaring van de gemeente waar je bent geboren. Dit soort maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat mensen te jong trouwen of trouwen met meer dan één persoon tegelijk. Dat gebruik 15 is in Nederland namelijk onbekend. Dat mag zelfs niet. Het is in strijd met de wet. Als je een zoon of dochter hebt gekregen, moet je weer naar het gemeentehuis: je meldt officieel hoe je het kind zult noemen, of het een jongen of een meisje is, hoe de vader en de moeder heten, waar en wanneer het kind is geboren. Als een lid van je 20 gezin of familie is gestorven, moet je dat ook laten weten. De gemeente zorgt verder dat zowel de straten als de wegen in orde zijn. 's Avonds, wanneer het donker is, is er licht in de straat. Ook komt de gemeente elke week langs om vuil op te halen. Stel je voor dat iedereen het afval op straat zou gooienl Wat een idee! 25 Flessen (zonder waarde) en gebroken glas gooi je in speciale bakken, evenals oude kleren die je niet meer draagt. Oud papier, zoals kranten en bladen, moet je dikwijls apart buiten zetten: die worden op speciale dagen opgehaald. Heb je een paspoort of een rijbewijs nodig? Je gaat weer naar de gemeente, naar de afdeling die zich daarmee bezig houdt. Je moet voor deze diensten natuurlijk wel een 30 bedrag betalen. Ik vraag me wel eens af. wat regelt de gemeente eigenlijk niet?


Les 38 De gemeente

De gemeente 1 In plaats van 'stad* of 'dorp' gebruiken we soms het woord 'gemeente'. O município 1 Em vez de 'cidade' ou 'vila', às vezes usamos a palavra 'município'. Onder gemeente verstaan we in het algemeen de stad of het dorp (of meerdere dorpen) als organisatie. By municipality we generally mean the city or village (or several villages) as an organization. Aan het hoofd van een gemeente staat de burgemeester. The mayor is the head of a municipality. De gemeente is voor iedere burger van belang, 5 Het gemeentehuis is het gebouw waar alle diensten van de gemeente zijn gevestigd. The municipality is important to every citizen. 5 The town hall is the building where all the municipal services are located. Daar bevinden zich de gegevens over de inwoners: in welke straat en op welk nummer iemand woont; of men al dan niet is getrouwd, of men kinderen heeft en wanneer ze zijn geboren, dat staat allemaal bij de gemeente beschreven. Voor allerlei officiële zaken ga je daarheen. Você vai lá para todos os tipos de assuntos oficiais. Bijvoorbeeld als je in een gemeente komt 10 wonen. Ook als je wilt trouwen, meld je dat van tevoren bij het gemeentehuis. De gemeente beschikt over de informatie die daarvoor nodig is: ben je oud genoeg, ben je misschien al getrouwd of getrouwd geweest. The municipality has the information it needs: are you old enough, are you perhaps already married or have been married? O município tem as informações necessárias para isso: você tem idade suficiente, pode já ter sido casado ou ter se casado. Misschien vragen ze een verklaring van de gemeente waar je bent geboren. Dit soort maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat mensen te jong trouwen of trouwen met meer dan één persoon tegelijk. These kinds of measures are necessary to prevent people from marrying too young or marrying more than one person at a time. Dat gebruik 15 is in Nederland namelijk onbekend. That use is unknown in the Netherlands. Esse uso é desconhecido na Holanda. Dat mag zelfs niet. That's not even allowed. Isso nem é permitido. Het is in strijd met de wet. It is against the law. É contra a lei. Als je een zoon of dochter hebt gekregen, moet je weer naar het gemeentehuis: je meldt officieel hoe je het kind zult noemen, of het een jongen of een meisje is, hoe de vader en de moeder heten, waar en wanneer het kind is geboren. If you have had a son or daughter, you have to go back to the town hall: you officially state what you will call the child, whether it is a boy or a girl, what the father and mother are called, where and when the child was born . Als een lid van je 20 gezin of familie is gestorven, moet je dat ook laten weten. De gemeente zorgt verder dat zowel de straten als de wegen in orde zijn. The municipality also ensures that both the streets and the roads are in order. O município também garante que as ruas e as estradas estejam em ordem. 's Avonds, wanneer het donker is, is er licht in de straat. Ook komt de gemeente elke week langs om vuil op te halen. Stel je voor dat iedereen het afval op straat zou gooienl Wat een idee! Imagine if everyone threw the garbage on the street. What an idea! Imagine se todos jogassem o lixo na rua, que idéia! 25 Flessen (zonder waarde) en gebroken glas gooi je in speciale bakken, evenals oude kleren die je niet meer draagt. 25 Bottles (without value) and broken glass you throw in special bins, as well as old clothes you no longer wear. Oud papier, zoals kranten en bladen, moet je dikwijls apart buiten zetten: die worden op speciale dagen opgehaald. Old paper, such as newspapers and magazines, must often be put outside separately: they are collected on special days. Heb je een paspoort of een rijbewijs nodig? Je gaat weer naar de gemeente, naar de afdeling die zich daarmee bezig houdt. Você volta para o município, para o departamento que lida com isso. Je moet voor deze diensten natuurlijk wel een 30 bedrag betalen. Claro que você tem que pagar 30 por esses serviços. Ik vraag me wel eens af. I sometimes wonder. Eu às vezes me pergunto. wat regelt de gemeente eigenlijk niet? what does the municipality not regulate? o que o município realmente organiza?