×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Les 37 Een brief

Les 37 Een brief

Een brief i Lieve moeder, Heb je mijn brief van afgelopen week al ontvangen?

Ik heb daarin geschreven dat ik Nederlands leer. Nou, ik kan je melden dat het uitstekend gaat. Het lukt me al om 5 eenvoudige dingen in het Nederlands te zeggen. Als ik iets in de winkel nodig heb, vraag ik het nu in het Nederlands. Vroeger moest ik alles aanwijzen of zelf pakken. Telkens als ik iets wilde hebben wat ik niet zag, kon ik het niet kopen. Dat is gelukkig voorbij. Ik heb de indruk dat de mensen nu ook aardiger tegen mij zijn. Ik ben dus blij dat ik Nederlands ben gaan leren. Het heeft duidelijk resultaat. io Het leven is hier wel volledig anders dan bij ons thuis. De winkels sluiten vroeg, de meeste gaan al om zes uur dicht en op zondag zijn ze de hele dag gesloten, 's Avonds is er buiten niets te doen. De straten, ook in de stad, zijn bijna geheel verlaten. De restaurants zijn na acht uur 's avonds volkomen leeg. Het lijkt wel alsof Nederlanders niet van eten buitenshuis houden. Iedereen maakt hier zelf zijn eten klaar. Na het eten 15 kijken ze nog wat televisie en vervolgens gaan ze slapen. Ik vroeg me laatst of waarom de mensen hier zo anders leven. Toen ik dat aan iemand vroeg, moest hij diep nadenken. Tenslotte zei hij: 'Door het klimaat, denk ik. Het is buiten meestal te koud, er staat veel wind of het regent. Dat dwingt de mensen thuis te blijven.' Ze noemen dat hier een 'zach? klimaat! Het klimaat heeft kennelijk grote 20 invloed op de manier van leven. Maar in een paar grote steden schijnt de sfeer en de wijze van leven anders te zijn. Dat komt misschien omdat daar zoveel buitenlanders wonen. O ja, dat vergat ik nog: ik woon hier maar voorlopig. Ik denk nog tot het einde van de volgende maand. Ik krijg dan waarschijnlijk een grotere kamer in een huis hier 25 tegenover. Ik beschik hier over weinig ruimte. Ik stop nu met schrijven. Je bent weer van alles op de hoogte. Maak je over mij geen zorgen. Tot slot: schrijf gauw terug, want ik hoor graag hoe het daar gaat met jullie allemaall Jullie zijn steeds in mijn gedachten. 30 Liefs, ..

Grammatica

Ik weet (denk, geloof, vind, beweer, ...) dat Nederlands een belangrijke taal is. Zij weet niet (ze vraagt zich af, het is de vraag) of Nederlands een belangrijke taal is.

Let op:

Weet je dat Henk straks komt?

(de spreker weet dat Henk komt) Weet je of Henk straks komt? (de spreker weet niet of Henk komt)


Les 37 Een brief Lesson 37 A letter

Een brief i Lieve moeder, Heb je mijn brief van afgelopen week al ontvangen? A letter i Dear mother, Have you already received my letter from last week?

Ik heb daarin geschreven dat ik Nederlands leer. I have written that I learn Dutch. Nou, ik kan je melden dat het uitstekend gaat. Well, I can tell you that it is going well. Het lukt me al om 5 eenvoudige dingen in het Nederlands te zeggen. I already manage to say 5 simple things in Dutch. Als ik iets in de winkel nodig heb, vraag ik het nu in het Nederlands. If I need something in the store, I now ask it in Dutch. Vroeger moest ik alles aanwijzen of zelf pakken. I used to have to point out everything or take it myself. Telkens als ik iets wilde hebben wat ik niet zag, kon ik het niet kopen. Every time I wanted something that I did not see, I could not buy it. Dat is gelukkig voorbij. Fortunately that is over. Ik heb de indruk dat de mensen nu ook aardiger tegen mij zijn. I have the impression that people are also nicer to me now. Ik ben dus blij dat ik Nederlands ben gaan leren. I am therefore glad that I started to learn Dutch. Het heeft duidelijk resultaat. It has clear results. io Het leven is hier wel volledig anders dan bij ons thuis. io Life is completely different here than at home. De winkels sluiten vroeg, de meeste gaan al om zes uur dicht en op zondag zijn ze de hele dag gesloten, 's Avonds is er buiten niets te doen. The shops close early, most of them close at six and on Sundays they are closed all day long. De straten, ook in de stad, zijn bijna geheel verlaten. The streets, including the city, are almost completely deserted. De restaurants zijn na acht uur 's avonds volkomen leeg. The restaurants are completely empty after eight o'clock in the evening. Het lijkt wel alsof Nederlanders niet van eten buitenshuis houden. It seems as if the Dutch do not like eating outside. Iedereen maakt hier zelf zijn eten klaar. Everyone here prepares their food. Na het eten 15 kijken ze nog wat televisie en vervolgens gaan ze slapen. After eating 15 they watch some television and then they go to sleep. Ik vroeg me laatst of waarom de mensen hier zo anders leven. I recently asked myself why people live so differently here. Toen ik dat aan iemand vroeg, moest hij diep nadenken. When I asked someone about it, he had to think deeply. Tenslotte zei hij: 'Door het klimaat, denk ik. Finally, he said: "Because of the climate, I think. Het is buiten meestal te koud, er staat veel wind of het regent. It is usually too cold outside, there is a lot of wind or it rains. Dat dwingt de mensen thuis te blijven.' That forces people to stay at home. " Ze noemen dat hier een 'zach? They call it a 'zach? klimaat! climate! Het klimaat heeft kennelijk grote 20 invloed op de manier van leven. The climate obviously has a big influence on the way of life. Maar in een paar grote steden schijnt de sfeer en de wijze van leven anders te zijn. But in a few big cities the atmosphere and way of life seems to be different. Dat komt misschien omdat daar zoveel buitenlanders wonen. That may be because there are so many foreigners living there. O ja, dat vergat ik nog: ik woon hier maar voorlopig. Oh yes, I still forgot: I live here for the time being. Ik denk nog tot het einde van de volgende maand. I still think until the end of the next month. Ik krijg dan waarschijnlijk een grotere kamer in een huis hier 25 tegenover. I probably get a larger room in a house here 25 opposite. Ik beschik hier over weinig ruimte. I have little room here. Ik stop nu met schrijven. I stop writing now. Je bent weer van alles op de hoogte. You are aware of everything again. Maak je over mij geen zorgen. Do not worry about me. Tot slot: schrijf gauw terug, want ik hoor graag hoe het daar gaat met jullie allemaall Jullie zijn steeds in mijn gedachten. Finally: write back soon, because I like to hear how it goes with you allemaall You are always in my thoughts. 30 Liefs, .. 30 Love, ..

Grammatica Grammar

Ik weet (denk, geloof, vind, beweer, ...) dat Nederlands een belangrijke taal is. I know (think, believe, find, pretend, ...) that Dutch is an important language. Zij weet niet (ze vraagt zich af, het is de vraag) of Nederlands een belangrijke taal is. She does not know (she wonders, it is the question) whether Dutch is an important language.

Let op: Pay attention:

Weet je dat Henk straks komt? Do you know that Henk is coming soon?

(de spreker weet dat Henk komt) Weet je of Henk straks komt? (the speaker knows that Henk is coming) Do you know if Henk will be coming? (de spreker weet niet of Henk komt) (the speaker does not know if Henk is coming)