×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

VRT NWS, Waarom bekeerde Stijn zich tot de islam?

Waarom bekeerde Stijn zich tot de islam?

Het was het eerste hoofdstuk van de Koran: Soera al-Fatiha.

Met dat vers begin je altijd.

Bij elk gebed moet je dat vers overlopen.

Ik vond dat vers prachtig,

want het was alsof God tegen mij sprak.

Echt, de eerste zin: Bismi'llah ir-Rahman ir-Rahiem.

Het begint zo: in de naam van de meest barmhartige,

de meest vergevingsgezinde.

Je kunt niet van de ene op de andere dag veranderen

en het systeem veranderen. Dat vraagt tijd.

Ik ben begonnen met bidden op een heel kinderachtige manier.

Ik zei tegen mezelf:

Deze week ga ik een keer bidden, volgende week twee keer

en de week daarna drie keer, tot ik uiteindelijk vijf keer bid.

En nu, die vijf keer... Dat is een gewoonte.

Alcohol drink ik niet meer. Ik weet niet eens meer...

Ik heb er nog over gediscussieerd met mijn zus.

Zij drinkt heel graag wijn.

Het is al zo lang geleden dat ik wijn heb gedronken,

van voor mijn bekering, dat ik die smaak niet meer ken.

Ik was daarover bezig met mijn zus:

Verlang je daar niet naar?

Ik zou niet kunnen zonder wijn of een curryworst van de frituur.

Maar als moslim maak je die klik vrij makkelijk.

Mensen vragen dat vaak:

Hoe kun jij nu een hoofddoek dragen?

Hoe kan het nu dat jij geen varkensvlees meer eet?

Dat is omdat veel mensen dat zien als een last.

De hoofddoek is het beste voorbeeld.

Ik heb die discussie gehad met mijn mama:

Het is 33 graden en die vrouwen dragen een hoofddoek.

Dat kan toch niet gezond zijn?

Dat is omdat veel mensen die het niet bekijken

vanuit een islamitisch perspectief het als een last zien.

Moslims bekijken het vanuit een ander perspectief.

Daarom niet beter of slechter, maar gewoon anders.

Voor ons is dat een zegening.

Ik zit met hem in de auto, om twee uur 's nachts.

Je moet je de situatie voorstellen. Het was compleet stil.

Je hoorde zelfs nog vliegjes buiten.

Ik zei: Papa, ik moet je iets vertellen.

Ik herinner me zijn blik nog.

En het eerste wat hij zei: Oei. Je bent toch geen homo?

Ik zei: Nee, papa. Rustig. Maak je geen zorgen.

Het is eigenlijk iets anders.

Ondertussen had hij wel al de koran, gebedstapijtjes

en tasbihs gevonden op mijn kamer.

Hij wist dus wel al dat ik met iets bezig was.

Waarop hij zijn zin vervolledigde en zei:

Wat is er dan wel aan de hand, dat zo dringend of zo erg is?

Je bent toch geen moslim?

Eerst zat het vast in mijn keel. Ik dacht: Moet ik dat echt vertellen?

Maar mijn geloof was zo sterk dat ik dacht: wat er ook gebeurt,

ik heb vertrouwen in God en in mijn familie

en ik weet dat het wel goed komt.

Soms hebben zaken gewoon tijd nodig.

Mettertijd zal dat zich vanzelf uitwijzen.

Ik heb dan verteld: Papa, ik ben bekeerd.

Ik wilde dat al lang zeggen, maar ik heb een jaar gewacht

zodat je zou zien dat ik nog steeds studeer,

dat ik nog dezelfde ben en dat ik nog graag voetbal.

Eerst zei hij tien seconden niks. Het was alsof hij het niet had gehoord.

Ik dacht: misschien moet ik het nog eens herhalen.

Uiteindelijk begon hij dan te wenen en te roepen.

Dat heeft mij wel zwaar geraakt, want mijn vader is een sterk man.

Hij neemt altijd zijn verantwoordelijk- heid, ook voor ons gezin.

Ik heb hem nooit een traan zien laten.

En dat breekt je natuurlijk, dat je je eigen vader laat wenen.

Ik heb daar ook erg van afgezien in het begin.

Maar uiteindelijk is alles goed gekomen.

De liefde... Ik denk dat je kunt kiezen op wie je verliefd wordt.

Daarmee bedoel ik:

als jij bepaalde principes hebt die mij aanspreken,

dan ga ik sowieso verder praten met jou.

Als wij totaal tegengesteld zijn, dan zullen wij nooit

gemeenschappelijke standpunten hebben.

Er is geen dwang in ons geloof. Je mag niemand iets verplichten.

Ik kan je niet dwingen een hoofddoek te dragen of te bidden.

Dat is een relatie tussen jou en God.

Ik zou natuurlijk wel een moslima willen als vrouw,

maar moslims geloven dat alles is voorbestemd.

Je lot heb je niet in handen.

De integratie in de moslimgemeenschap

kan ik het best omschrijven...

De vijf jaar die ik nu al achter de rug heb als bekeerling...

Achter de rug... Alsof het een werkervaring is.

Nee, de vijf jaar als bekeerling

waren eigenlijk vijf jaar van marokkanisatie, zal ik zeggen.

Ik heb mijn achtergrond niet verloochend.

Ik blijf Belg, ik blijf Vlaams en ik ben daar trots op.

Tijdens de ramadan ga je naar de moskee.

Je eet geen patatjes, groentjes en vlees, maar tajine of couscous.

Je bekijkt de match niet met een frisse pint,

maar je drinkt muntthee.

Die kleine zaken hebben een grote invloed.

Dat maakt de integratie in de moslimgemeenschap makkelijker.

Vroeger gaf ik vrouwen een kus, nu gewoon een hand.

Vroeger ging ik bijvoorbeeld op stap met Belgische vrienden

en deed ik zaken die, hoe moet ik het zeggen,

niet al te zuiver waren.

Nu heb ik Marokkaanse vrienden die een bepaalde schaamte hebben.

Je kunt met Belgische, Vlaamse vrienden over zaken praten

die totaal niet schaamtelijk lijken,

maar in bepaalde culturen volledig taboe zijn.

Zoals?

Je praat bijvoorbeeld niet over hoe mooi je een meisje vindt

met Marokkaanse ouders of grootouders erbij.

Dat is not done. Dat is taboe. Dat wordt niet gedaan.

Belgische ouders zouden lachen en zeggen:

Je hebt haar nummer toch gevraagd?

Dat maakt het raar.

Maar het feit dat je beide werelden kent,

maakt je blik veel ruimer

en zorgt ervoor dat je zaken meer apprecieert.

Je moet weten dat er veel jongens en meisjes zijn

die zich zouden willen bekeren.

Veel meisjes en jongens hebben tegen mij gezegd:

Als mijn familie niet zo of zo was, had ik me al bekeerd.

Ik wacht tot ik het huis uit ben. Dan zeg ik het tegen mijn ouders.

Dat geldt ook voor het dragen van een hoofddoek.

Voor ik bekeerd was,

was ik ook gelukkig en leefde ik mijn leventje.

Ik was blij en had ook vrienden.

Maar het grote verschil

tussen een religie hebben en geen religie hebben,

is het perspectief vanwaaruit je iets bekijkt.

Ik ben nu gelukkiger dan vroeger, maar vanuit een ander perspectief.

Dat is het probleem in de samenleving:

mensen verwijzen vaak naar zwart of wit,

maar er is een grote grijze zone.

Wat voor de ene een last is, is voor de andere een zegening.


Waarom bekeerde Stijn zich tot de islam?

Het was het eerste hoofdstuk van de Koran: Soera al-Fatiha. It was the first chapter of the Qur'an, Surah Al-Fatihah.

Met dat vers begin je altijd. That's the surah with which you begin every prayer.

Bij elk gebed moet je dat vers overlopen. With every prayer you have to go over that verse.

Ik vond dat vers prachtig, I thought that verse was beautiful,

want het was alsof God tegen mij sprak.

Echt, de eerste zin: Bismi'llah ir-Rahman ir-Rahiem. That first sentence: Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi.

Het begint zo: in de naam van de meest barmhartige, That book begins: In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

de meest vergevingsgezinde.

Je kunt niet van de ene op de andere dag veranderen You can't change your system from one day to the next, like a robot.

en het systeem veranderen. Dat vraagt tijd. That takes time.

Ik ben begonnen met bidden op een heel kinderachtige manier. I adapted to praying five times a day in quite a childlike way.

Ik zei tegen mezelf: I told myself: This week I'll pray once, next week twice, then three times...

Deze week ga ik een keer bidden, volgende week twee keer

en de week daarna drie keer, tot ik uiteindelijk vijf keer bid. Until finally, I was praying five times.

En nu, die vijf keer... Dat is een gewoonte. And now those five prayers have become a routine.

Alcohol drink ik niet meer. Ik weet niet eens meer... I don't drink alcohol anymore.

Ik heb er nog over gediscussieerd met mijn zus. I discussed it with my sister recently, because she enjoys drinking wine.

Zij drinkt heel graag wijn.

Het is al zo lang geleden dat ik wijn heb gedronken, It's so long since I've drunk wine that I've even forgotten how it tastes.

van voor mijn bekering, dat ik die smaak niet meer ken.

Ik was daarover bezig met mijn zus: My sister asked me: Don't you long for it?

Verlang je daar niet naar?

Ik zou niet kunnen zonder wijn of een curryworst van de frituur. I couldn't go without wine or without chip shop sausages.

Maar als moslim maak je die klik vrij makkelijk. But new Muslims make that switch quite easily.

Mensen vragen dat vaak: People often ask: How can you wear a headscarf?

Hoe kun jij nu een hoofddoek dragen?

Hoe kan het nu dat jij geen varkensvlees meer eet? How can you give up eating pork?

Dat is omdat veel mensen dat zien als een last. People see that as a problem. The headscarf is the best example.

De hoofddoek is het beste voorbeeld.

Ik heb die discussie gehad met mijn mama: My mum once said: It's 33 degrees and women are wearing headscarves.

Het is 33 graden en die vrouwen dragen een hoofddoek.

Dat kan toch niet gezond zijn? That can't be healthy.

Dat is omdat veel mensen die het niet bekijken People who don't see it from an Islamic perspective

vanuit een islamitisch perspectief het als een last zien. see it as a burden.

Moslims bekijken het vanuit een ander perspectief. Muslims see it from a different perspective.

Daarom niet beter of slechter, maar gewoon anders. Not better or worse, just different.

Voor ons is dat een zegening. For us, it's a blessing.

Ik zit met hem in de auto, om twee uur 's nachts. I told my father at 2 a.m.

Je moet je de situatie voorstellen. Het was compleet stil. It was really quiet. You could even hear insects buzzing outside.

Je hoorde zelfs nog vliegjes buiten.

Ik zei: Papa, ik moet je iets vertellen.

Ik herinner me zijn blik nog. I remember the look he gave me. He said: You're not gay, are you?

En het eerste wat hij zei: Oei. Je bent toch geen homo?

Ik zei: Nee, papa. Rustig. Maak je geen zorgen. I said: No, Dad. Calm down, don't worry.

Het is eigenlijk iets anders. It's actually something different.

Ondertussen had hij wel al de koran, gebedstapijtjes By then he had already found the Qur'an, prayer mats

en tasbihs gevonden op mijn kamer. and Islamic prayer beads in my room.

Hij wist dus wel al dat ik met iets bezig was. So he had an inkling something was going on.

Waarop hij zijn zin vervolledigde en zei: He then completed his sentence and said:

Wat is er dan wel aan de hand, dat zo dringend of zo erg is? So what is it that you have to tell me so urgently?

Je bent toch geen moslim? You haven't become a Muslim?

Eerst zat het vast in mijn keel. Ik dacht: Moet ik dat echt vertellen? For a moment I thought the words would stick in my throat.

Maar mijn geloof was zo sterk dat ik dacht: wat er ook gebeurt,

ik heb vertrouwen in God en in mijn familie

en ik weet dat het wel goed komt. Things will work out.

Soms hebben zaken gewoon tijd nodig. Sometimes things just need time to sort themselves out.

Mettertijd zal dat zich vanzelf uitwijzen. In time, that will show itself.

Ik heb dan verteld: Papa, ik ben bekeerd. So I told him: Dad, I've converted.

Ik wilde dat al lang zeggen, maar ik heb een jaar gewacht I wanted to tell you. But I waited a year so that you'd see:

zodat je zou zien dat ik nog steeds studeer,

dat ik nog dezelfde ben en dat ik nog graag voetbal. He still likes to play football.

Eerst zei hij tien seconden niks. Het was alsof hij het niet had gehoord. For 10 seconds he didn't say anything. It was as if he hadn't heard me.

Ik dacht: misschien moet ik het nog eens herhalen. I was about to repeat it, to be sure,

Uiteindelijk begon hij dan te wenen en te roepen. but then he started to cry and to shout.

Dat heeft mij wel zwaar geraakt, want mijn vader is een sterk man. And that really hit me hard, because my dad is a strong man,

Hij neemt altijd zijn verantwoordelijk- heid, ook voor ons gezin. who has always supported his family.

Ik heb hem nooit een traan zien laten. And I'd never seem him shed a tear.

En dat breekt je natuurlijk, dat je je eigen vader laat wenen. It breaks you when you make your dad cry.

Ik heb daar ook erg van afgezien in het begin. So I was also very upset at first.

Maar uiteindelijk is alles goed gekomen. But it all worked out in time.

De liefde... Ik denk dat je kunt kiezen op wie je verliefd wordt. I think that you can choose with whom you fall in love.

Daarmee bedoel ik: For example, if you have certain principles that I find appealing,

als jij bepaalde principes hebt die mij aanspreken, if you have certain principles that appeal to me,

dan ga ik sowieso verder praten met jou. then I'll continue to talk to you.

Als wij totaal tegengesteld zijn, dan zullen wij nooit But if we are total opposites, I know we'll never find common ground.

gemeenschappelijke standpunten hebben.

Er is geen dwang in ons geloof. Je mag niemand iets verplichten.

Ik kan je niet dwingen een hoofddoek te dragen of te bidden.

Dat is een relatie tussen jou en God.

Ik zou natuurlijk wel een moslima willen als vrouw,

maar moslims geloven dat alles is voorbestemd. But we Muslims believe in predestiny. Your fate is not in your hands.

Je lot heb je niet in handen.

De integratie in de moslimgemeenschap I would describe my integration into the Muslim community follows:

kan ik het best omschrijven...

De vijf jaar die ik nu al achter de rug heb als bekeerling... the five years I now have behind me as a convert...

Achter de rug... Alsof het een werkervaring is. that makes it sound like work experience...

Nee, de vijf jaar als bekeerling those five years have been five years of let's call it 'Moroccanisation'.

waren eigenlijk vijf jaar van marokkanisatie, zal ik zeggen.

Ik heb mijn achtergrond niet verloochend. I haven't renounced my roots.

Ik blijf Belg, ik blijf Vlaams en ik ben daar trots op. I'm still proud to be Belgian and Flemish.

Tijdens de ramadan ga je naar de moskee. But during Ramadan you naturally go to the mosque.

Je eet geen patatjes, groentjes en vlees, maar tajine of couscous. Instead of meat and potatoes, you eat a tajine or couscous.

Je bekijkt de match niet met een frisse pint, Instead of watching the game with a beer, you drink mint tea.

maar je drinkt muntthee.

Die kleine zaken hebben een grote invloed. Such little things make integration into the Muslim community easier.

Dat maakt de integratie in de moslimgemeenschap makkelijker.

Vroeger gaf ik vrouwen een kus, nu gewoon een hand. Instead of giving a woman a kiss, you now shake her hand.

Vroeger ging ik bijvoorbeeld op stap met Belgische vrienden Instead of... For example, when you used to go out with Belgian friends,

en deed ik zaken die, hoe moet ik het zeggen, and you did things that... how shall I put it...

niet al te zuiver waren. that weren't very virtuous.

Nu heb ik Marokkaanse vrienden die een bepaalde schaamte hebben. With Moroccan friends, you'd be ashamed of that.

Je kunt met Belgische, Vlaamse vrienden over zaken praten With Flemish friends you can discuss things that don't seem shameful here,

die totaal niet schaamtelijk lijken,

maar in bepaalde culturen volledig taboe zijn.

Zoals? For example, you can't say that you find a girl pretty

Je praat bijvoorbeeld niet over hoe mooi je een meisje vindt

met Marokkaanse ouders of grootouders erbij. in front of Moroccan parents or grandparents.

Dat is not done. Dat is taboe. Dat wordt niet gedaan. That's not done. It's taboo. It's shameful.

Belgische ouders zouden lachen en zeggen: Belgian parents would chuckle and say: Have you asked for her number?

Je hebt haar nummer toch gevraagd?

Dat maakt het raar.

Maar het feit dat je beide werelden kent, Having a foot in both of those worlds, gives you a broader perspective.

maakt je blik veel ruimer

en zorgt ervoor dat je zaken meer apprecieert. It also makes you more appreciative.

Je moet weten dat er veel jongens en meisjes zijn There are lots of boys and girls who would like to convert.

die zich zouden willen bekeren.

Veel meisjes en jongens hebben tegen mij gezegd: I've talked to several who said:

Als mijn familie niet zo of zo was, had ik me al bekeerd. If my family's attitude were different, I'd already have converted.

Ik wacht tot ik het huis uit ben. Dan zeg ik het tegen mijn ouders. I'll tell my parents when I leave home.

Dat geldt ook voor het dragen van een hoofddoek. The same applies to wearing headscarves.

Voor ik bekeerd was, Before I converted, I was also happy.

was ik ook gelukkig en leefde ik mijn leventje.

Ik was blij en had ook vrienden.

Maar het grote verschil

tussen een religie hebben en geen religie hebben,

is het perspectief vanwaaruit je iets bekijkt.

Ik ben nu gelukkiger dan vroeger, maar vanuit een ander perspectief. I'm happy now too, but from a different perspective.

Dat is het probleem in de samenleving: That's the problem:

mensen verwijzen vaak naar zwart of wit, people see things as black and white, but there is actually a large grey area.

maar er is een grote grijze zone.

Wat voor de ene een last is, is voor de andere een zegening. A burden to the one is a blessing to the other. And vice versa.