×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

VRT NWS, Leuven Vlaams: "rebellen" getuigen

Leuven Vlaams: "rebellen" getuigen

Ik was aan de ene kant een meeloper, ik liep mee in betogingen en incasseerde

mee matrakslagen, maar was vooral iemand die liedjes zong.

Ik ben Kris Merckx, 73 jaar, oprichter van de geneeskunde voor het volk,

de huisartsengroepspraktijken van de 'Partij Van De Arbeid' en in het roerige

jaar 1968, was ik 23 jaar en preses van het faculteitenconvent.

Ik ben Piet Piryns, ik was 19 in 1968,

zat in het derde jaar Rechten in Leuven en was lid van een studentenkabaretgroep.

Het was spannend. Het was alle dagen feest aan de ene kant.

Er was sprake van euforie, er hing een parfum van revolutie in de lucht.

En zoals je weet, revolutie maakt meisjes mooier...

Het was feest.

We werden beïnvloed door alles wat er toen

in de wereld gebeurde. Je had de televisie die in opmars was,

die bracht ons bijna dagelijks beelden van wat er aan

criminele zaken gebeurden in Vietnam, die oorlog daar.

Je kwam in contact met allerlei denkbeelden die je tot korte daarvoor onmogelijk hield.

Dat had ons allemaal extra gevoelig gemaakt

en een beetje opstandig en dan ineens breekt dat uit in Leuven en dan begin je

eigenlijk ook te voelen wat de kracht is als heel veel mensen zich samen in

beweging zetten. Die volksvergaderingen waren formidabel

Je had daar heel veel verschillende meningen die opborrelden, maar die ook botsten.

Van daaruit werden acties georganiseerd. Je voelde dan zeker, toen dan bleek dat we

zelfs de regering kon doen vallen, ervaarde je ook de macht van mensen die

zich strijdbaar opstellen, die zich voor een goede zaak inzetten.

Leuven Vlaams was natuurlijk het begin van een splitsing van niet alleen de

Leuvense universiteit maar ook bijvoorbeeld van de politieke partijen

de CVP was toen nog een unitaire partij en die

splitste kort daarna. Alle partijen splitsten kort daarna.

Het was natuurlijk de opmaat voor de zoveelste staatshervorming.

En tegelijkertijd was het een schakel in een ketting van anti-autoritaire gevoelens.

En minstens even belangrijk is dat heel die beroering van toen die toch

een aantal jaren aangehouden heeft, dat dat ook een progressieve en democratische

stempel gedrukt heeft op duizenden anderen die daarom die dezelfde keuzes

gemaakt hebben als wij, maar die toch iedere keer als er belangrijke dingen

gebeurden in de wereld hun nek hebben uitgestoken die mee zijn komen protesteren.


Leuven Vlaams: "rebellen" getuigen Leuven Flemish: "rebels" testify

Ik was aan de ene kant een meeloper, ik liep mee in betogingen en incasseerde On the one hand I was a follower, I participated in demonstrations and cashed out

mee matrakslagen, maar was vooral iemand die liedjes zong. with mattress blows, but was above all someone who sang songs.

Ik ben Kris Merckx, 73 jaar, oprichter van de geneeskunde voor het volk, I am Kris Merckx, 73 years old, founder of medicine for the people,

de huisartsengroepspraktijken van de 'Partij Van De Arbeid' en in het roerige

jaar 1968, was ik 23 jaar en preses van het faculteitenconvent. year 1968, I was 23 years old and president of the faculty convention.

Ik ben Piet Piryns, ik was 19 in 1968,

zat in het derde jaar Rechten in Leuven en was lid van een studentenkabaretgroep. was in the third year of Law in Leuven and was a member of a student cabaret group.

Het was spannend. Het was alle dagen feest aan de ene kant. It was exciting. It was a party every day on the one hand.

Er was sprake van euforie, er hing een parfum van revolutie in de lucht.

En zoals je weet, revolutie maakt meisjes mooier...

Het was feest.

We werden beïnvloed door alles wat er toen We were influenced by everything that happened back then

in de wereld gebeurde. Je had de televisie die in opmars was, happened in the world. You had the television that was on the rise,

die bracht ons bijna dagelijks beelden van wat er aan

criminele zaken gebeurden in Vietnam, die oorlog daar.

Je kwam in contact met allerlei denkbeelden die je tot korte daarvoor onmogelijk hield. You came into contact with all kinds of ideas that you thought were impossible until recently.

Dat had ons allemaal extra gevoelig gemaakt That would have made us all extra sensitive

en een beetje opstandig en dan ineens breekt dat uit in Leuven en dan begin je and a bit rebellious and then suddenly it breaks out in Leuven and then you start

eigenlijk ook te voelen wat de kracht is als heel veel mensen zich samen in actually also feel what the power is when a lot of people join in

beweging zetten. Die volksvergaderingen waren formidabel move. Those popular assemblies were formidable

Je had daar heel veel verschillende meningen die opborrelden, maar die ook botsten.

Van daaruit werden acties georganiseerd. Je voelde dan zeker, toen dan bleek dat we From there, actions were organized. You felt sure, when it turned out that we

zelfs de regering kon doen vallen, ervaarde je ook de macht van mensen die

zich strijdbaar opstellen, die zich voor een goede zaak inzetten. who are fighting, who are committed to a good cause.

Leuven Vlaams was natuurlijk het begin van een splitsing van niet alleen de

Leuvense universiteit maar ook bijvoorbeeld van de politieke partijen

de CVP was toen nog een unitaire partij en die

splitste kort daarna. Alle partijen splitsten kort daarna.

Het was natuurlijk de opmaat voor de zoveelste staatshervorming. It was, of course, the prelude to yet another state reform.

En tegelijkertijd was het een schakel in een ketting van anti-autoritaire gevoelens.

En minstens even belangrijk is dat heel die beroering van toen die toch And at least as important is that all the turmoil from when it happened

een aantal jaren aangehouden heeft, dat dat ook een progressieve en democratische

stempel gedrukt heeft op duizenden anderen die daarom die dezelfde keuzes

gemaakt hebben als wij, maar die toch iedere keer als er belangrijke dingen

gebeurden in de wereld hun nek hebben uitgestoken die mee zijn komen protesteren.