×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

VRT NWS, Het Migratiepact van Marrakech: wat is het nu eigenlijk en waarom is er zoveel discussie over?

Het Migratiepact van Marrakech: wat is het nu eigenlijk en waarom is er zoveel discussie over?

Het Mondiaal Pact voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie,

zo heet dit document echt.

Kortweg het Migratiepact, dus.

34 pagina's lang, maar wat staat erin?

Belangrijk om te weten is dat de chaos in 2015 de aanleiding was.

Toen kwamen plots veel meer migranten en vluchtelingen,

meestal in gammele bootjes, naar Europa.

De bedoeling van dit pact is om die chaos te vermijden,

migratie voortaan in goede banen te leiden

en daar wereldwijd afspraken over te maken.

Het is voor het eerst dat dat gebeurt.

In de tekst staan 23 doelstellingen

en die zijn het resultaat van onderhandelingen.

Iedereen heeft moeten geven en nemen.

Sommige punten zijn er voor vertreklanden,

andere voor aankomstlanden.

Bijvoorbeeld...

Dat is positief voor de migranten en voor de vertreklanden.

Maar ook: vertreklanden zijn verplicht om hun landgenoten terug te nemen

en hen te helpen met de re-integratie.

Dat is goed voor de landen die migranten willen terugsturen.

Sommige afspraken liggen moeilijk.

Zo beloven landen om geen migranten meer op te sluiten,

behalve als laatste redmiddel. Landen die migranten willen opsluiten

als afschrikmiddel zijn daar niet blij mee.

Maar de vraag is dan: moeten de regeringen die afspraken volgen?

In de tekst staat van niet. Het pact is juridisch niet bindend,

maar experts discussiëren daar wel over.

Rechters zouden deze tekst bijvoorbeeld wel kunnen gebruiken

om bepaalde, bestaande wetten te interpreteren.

Zo zou een migrant in een gesloten centrum kunnen afdwingen

dat hij of zij wordt vrijgelaten.

Dat is een van de redenen waarom sommige landen twijfelen

aan dit migratiepact.

De indruk is ook ontstaan dat dit pact

meer migranten naar Europa en de Verenigde Staten zal lokken.

Of dat zo is, weet niemand,

maar het is alleszins niet wat in de tekst staat.


Het Migratiepact van Marrakech: wat is het nu eigenlijk en waarom is er zoveel discussie over?

Het Mondiaal Pact voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie, The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration,

zo heet dit document echt. that’s the full name of this document.

Kortweg het Migratiepact, dus. In short, the Migration Pact.

34 pagina's lang, maar wat staat erin? 34 pages long, but what does it say?

Belangrijk om te weten is dat de chaos in 2015 de aanleiding was. It’s important to know that the chaos in 2015 was the most important reason for the realisation of it.

Toen kwamen plots veel meer migranten en vluchtelingen, A lot of migrants and refugees fled to Europe,

meestal in gammele bootjes, naar Europa. often in decayed boats.

De bedoeling van dit pact is om die chaos te vermijden, The purpose of this pact is to avoid that kind of chaos,

migratie voortaan in goede banen te leiden to manage migration flows in a good way,

en daar wereldwijd afspraken over te maken. and to make worldwide agreements.

Het is voor het eerst dat dat gebeurt. This is the first time that happens.

In de tekst staan 23 doelstellingen As a result of negotiations,

en die zijn het resultaat van onderhandelingen. the text contains 23 guidelines.

Iedereen heeft moeten geven en nemen. Every country has made suggestions and concessions.

Sommige punten zijn er voor vertreklanden, Some guidelines are for countries of departure,

andere voor aankomstlanden. other are for countries of arrival.

Bijvoorbeeld... For example...

Dat is positief voor de migranten en voor de vertreklanden. That’s positive for both the migrants, and the countries of departure.

Maar ook: vertreklanden zijn verplicht om hun landgenoten terug te nemen But also: countries of departure are obligated to take back their citizens

en hen te helpen met de re-integratie. and help them with reintegration.

Dat is goed voor de landen die migranten willen terugsturen. That’s good for the countries that want to send migrants back.

Sommige afspraken liggen moeilijk. Some agreements cause more difficulties.

Zo beloven landen om geen migranten meer op te sluiten, Countries have to agree to not imprison migrants anymore,

behalve als laatste redmiddel. Landen die migranten willen opsluiten unless it’s a last resort. Countries that want to imprison migrants

als afschrikmiddel zijn daar niet blij mee. as a tool to scare migrants off, aren’t happy.

Maar de vraag is dan: moeten de regeringen die afspraken volgen? But the question is: do the governments have to follow these agreements?

In de tekst staat van niet. Het pact is juridisch niet bindend, The text says they don’t. The pact is not legally binding

maar experts discussiëren daar wel over. but experts have disagreements about this matter.

Rechters zouden deze tekst bijvoorbeeld wel kunnen gebruiken Judges for example, could use this text

om bepaalde, bestaande wetten te interpreteren. to interpret existing laws.

Zo zou een migrant in een gesloten centrum kunnen afdwingen That way, a migrant could force his release

dat hij of zij wordt vrijgelaten. from a closed asylum centre.

Dat is een van de redenen waarom sommige landen twijfelen That’s one of the reasons why some countries doubt

aan dit migratiepact. to sign this migration pact.

De indruk is ook ontstaan dat dit pact A lot of countries presume that this pact

meer migranten naar Europa en de Verenigde Staten zal lokken. would encourage the migration traffic to Europe and the United States of America.

Of dat zo is, weet niemand, Nobody knows if that would really happen.

maar het is alleszins niet wat in de tekst staat. In any case, that’s not what the text says.