×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

VRT NWS, 25 jaar geleden: drugsbaron Pablo Escobar wordt doodgeschoten

25 jaar geleden: drugsbaron Pablo Escobar wordt doodgeschoten

Op 2 december 1993 wordt drugsbaron Pablo Escobar

neergeschoten in de Colombiaanse stad Medellín.

Hij vierde daags voordien zijn 44e verjaardag

en is op dat moment de grootste drugsbaron ooit.

Wanneer Pablo Escobar in zijn tienerjaren wordt geschorst op school,

verdient hij z'n eerste geld

door gestolen grafzerken te verkopen als nieuwe.

In 1974 wordt hij gearresteerd op verdenking van autodiefstal.

Pablo is op dat moment ook actief als huurmoordenaar en drugstrafikant.

Samen met zijn neef smokkelt hij cocaïnepasta

van de laboratoria in de Colombiaanse jungle naar de stad Medellín.

Omdat cocaïne beter betaalt dan moord,

specialiseert Escobar zich in cocaïnesmokkel.

Midden jaren 70 vervoert hij kilo's van het witte poeder

met kleine vliegtuigjes naar Amerika.

Na enkele vluchten is de smokkelaar multimiljonair

en koopt hij Hacienda Nápoles,

een enorm luxelandgoed tussen Medellín en Bogota.

Het is helemaal omringd met wegen, heeft een eigen landingsbaan

en er staan villa's voor zijn trouwe medewerkers.

Naast een themapark met beelden van prehistorische dieren

is er ook een zoo met geïmporteerd wild uit Afrika.

Hij poseert graag voor het pronkstuk van zijn autocollectie:

een oldtimer die van Al Capone zou zijn geweest.

Vanuit dit hoofdkwartier groeit Escobar uit

tot een van de grootste drugsbaronnen aller tijden.

Eind jaren 70 komt hij aan het hoofd van het Medellínkartel,

dat 80 procent van de wereldhandel in cocaïne zal beheren.

Op het hoogtepunt verdient het kartel meer dan 60 miljoen dollar per dag.

Escobar is dan een van de rijkste mensen ter wereld.

Er komt zoveel geld binnen dat ze er geen blijf mee weten.

De biljetten worden begraven en in magazijnen opgeslagen.

Veel miljoenen dollars worden in de opslagplaatsen opgegeten door ratten

of aangetast door vocht in de grond.

De populariteit van Escobar krijgt een enorme boost

wanneer hij in de sloppenwijken honderden huizen laat bouwen

en ze wegschenkt.

Hierdoor verwerft hij de status van moderne Robin Hood,

waardoor hij in 1982 verkozen raakt als parlementslid.

Zijn politieke carrière wordt echter in de kiem gesmoord

door de politiefoto die bij zijn arrestatie in 1974 werd genomen.

Sterk ontgoocheld stapt hij uit de politiek

en ontketent een oorlog tegen de staat.

Ministers, presidentskandidaten,

rechters, journalisten en tegenstanders

worden in groten getale vermoord.

Het devies luidt 'plata o plomo', zilver of lood.

Wie geen smeergeld aanneemt, wordt vermoord.

Door dit moordzuchtige gedrag evolueert zijn status van filantroop

naar terrorist.

In 1991 levert Escobar zichzelf uit aan het gerecht

en neemt intrek in 'n luxegevangenis

die hij zelf heeft laten bouwen, La Catedral.

Van daaruit kan hij zijn luxeleven en winstgevende handel

ongestoord voortzetten.

Wanneer het Colombiaanse leger wil binnenvallen,

weet hij te ontsnappen.

De jacht op de misdadiger is open.

Escobar wordt volledig geïsoleerd,

maar weet nog lang onder de radar te blijven.

Hij wordt gelokaliseerd tijdens een lang telefoongesprek met zijn familie.

Een speciale eenheid schakelt hem uit op een dak

tijdens zijn laatste vluchtpoging.

Op zijn begrafenis zijn 30.000 mensen aanwezig.

Het toont aan hoe populair de misdadiger nog is bij zijn dood.

Vooral bij de armere bevolking kan hij op veel sympathie rekenen.

Terwijl Colombia het moorddadige verleden achter zich probeert te laten,

is het graf van Escobar voor velen nog een pelgrimsoord.


25 jaar geleden: drugsbaron Pablo Escobar wordt doodgeschoten

Op 2 december 1993 wordt drugsbaron Pablo Escobar On December 2, 1993, drug baron Pablo Escobar

neergeschoten in de Colombiaanse stad Medellín. is shot in the Colombian city of Medellín.

Hij vierde daags voordien zijn 44e verjaardag One day earlier, he celebrated his 44th birthday,

en is op dat moment de grootste drugsbaron ooit. being the biggest drug baron ever.

Wanneer Pablo Escobar in zijn tienerjaren wordt geschorst op school, When Pablo Escobar is suspended from school as a teenager,

verdient hij z'n eerste geld he makes his first money

door gestolen grafzerken te verkopen als nieuwe. selling stolen tombstones as new ones.

In 1974 wordt hij gearresteerd op verdenking van autodiefstal. In 1974 he is arrested on suspicion of car theft.

Pablo is op dat moment ook actief als huurmoordenaar en drugstrafikant. At the time, Pablo is also active as a hitman and a drug trafficker.

Samen met zijn neef smokkelt hij cocaïnepasta With his cousin, he smuggles cocaine paste

van de laboratoria in de Colombiaanse jungle naar de stad Medellín. from the labs in the Colombian jungle to the city of Medellín.

Omdat cocaïne beter betaalt dan moord, As cocaine pays better than murder,

specialiseert Escobar zich in cocaïnesmokkel. Escobar soon starts specialising in smuggling cocaine.

Midden jaren 70 vervoert hij kilo's van het witte poeder In the mid-70s he transports the white powder

met kleine vliegtuigjes naar Amerika. to America on small aircrafts.

Na enkele vluchten is de smokkelaar multimiljonair After a few flights, he is a multi-millionaire.

en koopt hij Hacienda Nápoles, He buys the Hacienda Nápoles,

een enorm luxelandgoed tussen Medellín en Bogota. an enormous luxury estate between Medellín and Bogota.

Het is helemaal omringd met wegen, heeft een eigen landingsbaan It is surrounded with roads, has its own landing strip

en er staan villa's voor zijn trouwe medewerkers. and villas for his loyal staff.

Naast een themapark met beelden van prehistorische dieren Apart from a theme park with statues of prehistoric animals,

is er ook een zoo met geïmporteerd wild uit Afrika. there is also a zoo with wildlife imported from Africa.

Hij poseert graag voor het pronkstuk van zijn autocollectie: He enjoys posing with the showpiece of his car collection:

een oldtimer die van Al Capone zou zijn geweest. an old-timer that allegedly belonged to Al Capone.

Vanuit dit hoofdkwartier groeit Escobar uit From his headquarters, Escobar develops

tot een van de grootste drugsbaronnen aller tijden. into one of the biggest drug barons of all time.

Eind jaren 70 komt hij aan het hoofd van het Medellínkartel, In the late 70s he becomes the head of the Medellín cartel,

dat 80 procent van de wereldhandel in cocaïne zal beheren. that controls 80 percent of the world cocaine trade.

Op het hoogtepunt verdient het kartel meer dan 60 miljoen dollar per dag. At its pinnacle, the cartel makes over 60 million dollars per day.

Escobar is dan een van de rijkste mensen ter wereld. Escobar is then one of the world's richest men.

Er komt zoveel geld binnen dat ze er geen blijf mee weten. So much money pours in that they don't know what to do with it.

De biljetten worden begraven en in magazijnen opgeslagen. The bank notes are buried and stored in warehouses.

Veel miljoenen dollars worden in de opslagplaatsen opgegeten door ratten Millions of dollars are eaten by rats in the warehouses

of aangetast door vocht in de grond. or deteriorated by humidity.

De populariteit van Escobar krijgt een enorme boost Escobar's popularity gets a serious boost

wanneer hij in de sloppenwijken honderden huizen laat bouwen when he builds hundreds of houses in the slums of Medellín

en ze wegschenkt. and gives them away.

Hierdoor verwerft hij de status van moderne Robin Hood, This brings him the status of a modern Robin Hood,

waardoor hij in 1982 verkozen raakt als parlementslid. and leads to him being elected as a member of parliament in 1982.

Zijn politieke carrière wordt echter in de kiem gesmoord However, his political career is nipped in the bud

door de politiefoto die bij zijn arrestatie in 1974 werd genomen. due to police photos taken at his arrest in 1974.

Sterk ontgoocheld stapt hij uit de politiek Disillusioned, he leaves politics

en ontketent een oorlog tegen de staat. and starts a war against the state.

Ministers, presidentskandidaten, Ministers, presidential candidates,

rechters, journalisten en tegenstanders judges, journalists and opponents

worden in groten getale vermoord. are killed in large numbers.

Het devies luidt 'plata o plomo', zilver of lood. His motto is 'plata o plomo', silver or lead.

Wie geen smeergeld aanneemt, wordt vermoord. Those who do not take bribes, are killed.

Door dit moordzuchtige gedrag evolueert zijn status van filantroop

naar terrorist.

In 1991 levert Escobar zichzelf uit aan het gerecht In 1991, Escobar turns himself in to the courts

en neemt intrek in 'n luxegevangenis and enters a luxury prison

die hij zelf heeft laten bouwen, La Catedral. that he had built himself, La Catedral.

Van daaruit kan hij zijn luxeleven en winstgevende handel From there, he can easily continue

ongestoord voortzetten. his luxury lifestyle and profitable business.

Wanneer het Colombiaanse leger wil binnenvallen, When the Colombian army tries to transfer him,

weet hij te ontsnappen. he manages to escape.

De jacht op de misdadiger is open. The hunt for the criminal is open.

Escobar wordt volledig geïsoleerd, Escobar is completely isolated

maar weet nog lang onder de radar te blijven. but manages to stay under the radar.

Hij wordt gelokaliseerd tijdens een lang telefoongesprek met zijn familie. Finally, he is located during a long phone call with his family.

Een speciale eenheid schakelt hem uit op een dak A special unit takes him out on a roof during his final attempted escape.

tijdens zijn laatste vluchtpoging.

Op zijn begrafenis zijn 30.000 mensen aanwezig. 30.000 people attend his funeral.

Het toont aan hoe populair de misdadiger nog is bij zijn dood. It demonstrates how popular the criminal still is when he dies.

Vooral bij de armere bevolking kan hij op veel sympathie rekenen. Especially the poorer people have a great deal of sympathy for him.

Terwijl Colombia het moorddadige verleden achter zich probeert te laten, While Colombia tries to leave its murderous past behind,

is het graf van Escobar voor velen nog een pelgrimsoord. Escobar's grave is still a place of pilgrimage to many.