×

Mes naudojame slapukus, kad padėtume pagerinti LingQ. Apsilankę avetainėje Jūs sutinkate su mūsų cookie policy.

be   Belgija

Verschil tussen Nederlands en Vlaams

November 2011

Verschillende mensen vroegen zich af wat juist het verschil is tussen het Vlaams en het Nederlands. Met Vlaams wordt eigenlijk het Nederlands dat in België gesproken wordt bedoeld.

Vlaams kan je eigenlijk als een dialect van het Nederlands beschouwen. Maar toch is het ook belangrijk om te weten dat je binnen het Vlaams nog veel andere dialecten hebt (zoals bijvoorbeeld het West-Vlaams of het Antwerps). Voor mensen met weinig ervaring met bepaalde dialecten, is het zeer moeilijk om deze vlot te begrijpen. Als ik bijvoorbeeld naar de Belgische Kust ga, is het bijna onmogelijk voor mij om West-Vlaams te begrijpen. Tegenwoordig spreken jonge mensen in Vlaanderen meestal Vlaams (= standaard Nederlands gesproken in Vlaanderen - vergelijkbaar met wat in België op radio en tv gesproken wordt), weliswaar met hun eigen accent. Aan hun accent kan ik zeer gemakkelijk te weten komen waar mensen uit Vlaanderen ongeveer vandaan komen! (En het land is al zo klein!)

Ik zal proberen om zo goed mogelijk de verschillen tussen Vlaams en Nederlands een beetje op te lijsten. Als ik bepaalde kenmerken vergeten ben, zal ik zeer blij zijn als anderen dit vervolledigen!

Eerst en vooral, de uitspraak van de het Vlaams en het Nederlands is een wereld van verschil. Vlaamse uitspraak is zachter. Een belangrijk verschil is de uitspraak van de 'g'. In het Vlaams wordt die uitgesproken zoals de klank 'ch' (in het Russisch vergelijkbaar met 'х'), in het Nederlands is dit een zeer typisch harde "g-klank". Bepaalde andere klanken worden ook anders uitgesproken, maar de vorige is het belangrijkste. Wat ook nog opvalt, is dat in Vlaanderen onze uitspraak meer aanleunt naar de Franse uitspraak, terwijl in Nederland woorden meer op z'n Engels uitgesproken worden. Ik denk nu maar aan het woord "handicap"...

Nederlanders hebben ook een andere woordenschat dan wij hier in België. Soms zorgt dit wel voor problemen, want we kennen bepaalde woorden niet van elkaar. Zo bellen Vlamingen met hun gsm naar hun schoonbroer. In Nederland bel je met je mobieltje naar je zwager.

Hier is een hele lijst met allemaal Vlaamse woorden, die over in Vlaanderen algemeen aanvaard zijn en gebruikt worden: http://www.vlaamsetaal.be/artikel/24/algemene-vlaamse-woorden

Nog een groot verschil in de omgangstaal, is het feit dat in Vlaanderen de vorm "ge" ZEER veel gebruikt wordt. Informele gesprekken worden meestal gevoerd met "ge" als persoonlijk voornaamwoord in plaats van "je". In formele gesprekken is het zeker "u", dat gebruikt moet worden. Zo zeggen we in Vlaanderen bijvoorbeeld "Hebt ge dat al gedaan?", wat in Nederland zou klinken als "Heb je dat al gedaan?".

Voor veel Vlamingen klink het Nederlands gesproken zoals in Nederland zeer onaangenaam. Dit komt door een tal van factoren. Eerlijk gezegd moet ik ook wel zeggen dat ik er "koppijn van krijg" (zoals ze hier zouden zeggen).

Al bij al kunnen we elkaar met wat moeite toch wel begrijpen. Het is niet gemakkelijk, maar ik ben toch al wel meer getraind sinds ik in Antwerpen woon (omdat het hier krioelt van de Nederlanders)

Wat voor mij niet te begrijpen is, is het feit dat de Nederlanders die hier in België (daarmee bedoel ik vooral Antwerpen) wonen, nog steeds exact even Nederlands praten als wanneer ze in Nederland woonden. Ik ben er 100% zeker van dat, mocht ik *ocharme* 1 maand in Nederland wonen, ik zou gewoon even Nederlands praten als alle andere Nederlanders.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn, het taaltje dat hier in Antwerpen gesproken wordt, is zeer speciaal. Niet lang geleden heb ik een boek gekocht met enkele uitspraken. Ik zal er hieronder eentje zetten (fonetisch geschreven)

'Eut schoênste máske ván de weereld kán ni miër geeve dán dá s'ee. = Het mooiste meisje van de wereld kan niet meer geven dan wat ze heeft.

Tot zover deze korte inleiding. Als ik meer tijd heb later, zal ik hier zeker meer over schrijven.