×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Українська правда, США продовжать слідкувати за проєктом Nord Stream 2

США продовжать слідкувати за проєктом Nord Stream 2

США і надалі будуть запроваджувати санкції проти компаній, якщо ті будуть залучені у будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує "Укрінформ" Пряма мова: "Ми продовжуватимемо оцінювати діяльність, що триває в регіоні. Якщо ця діяльність відповідатиме критеріям для запровадження санкцій, то я не маю сумнівів – і у вас не повинно бути сумнівів – що нинішня адміністрація дотримуватиметься закону". Деталі: Прайс наголосив, що закони США, зокрема PEESA та PEESCA, зобов'язують запроваджувати санкції проти суб'єктів господарювання, які залучені до прокладання труби. "Я думаю, ви почуєте більше від нас про це", – підсумував речник. Що передувало: Раніше повідомлялось, що США зацікавлені в збереженні колективної енергобезпеки Європи та залишають за собою право застосувати санкції проти тих, хто намагатиметься добудувати або сертифікувати російський проєкт газогону Nord Stream 2.

Передісторія:

Морське управління Данії допускає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершиться до кінця вересня поточного року. Служба зовнішньої розвідки стверджує, що Російська Федерація нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями, будуючи "Північний потік-2", оскільки поспішає закінчити його до 12 червня – дня Росії. 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США. 22 лютого Сполучені Штати внесли до ще одного санкційного списку російський корабель-трубоукладач "Фортуна", залучений до будівництва газопроводу "Північний потік-2".


США продовжать слідкувати за проєктом Nord Stream 2 The US will continue to monitor the Nord Stream 2 project 米国はNord Stream 2プロジェクトを引き続き監視します

США і надалі будуть запроваджувати санкції проти компаній, якщо ті будуть залучені у будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". The USA will continue to introduce sanctions against companies if they are involved in the construction of the Russian gas pipeline Nord Stream-2. 米国は、ロシアのガス パイプライン Nord Stream-2 の建設に関与している企業に対して、引き続き制裁を課す予定です。 Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує "Укрінформ" Source: US State Department spokesman Ned Price, quoted by "Ukrinform" 出典: 米国国務省スポークスマン、ネッド・プライス、"Ukrinform" より引用 Пряма мова: "Ми продовжуватимемо оцінювати діяльність, що триває в регіоні. Direct speech: "We will continue to evaluate the activities that are ongoing in the region. 直接演説:「私たちは、この地域で進行中の活動を評価し続けます。 Якщо ця діяльність відповідатиме критеріям для запровадження санкцій, то я не маю сумнівів – і у вас не повинно бути сумнівів – що нинішня адміністрація дотримуватиметься закону". If this activity meets the criteria for sanctions, I have no doubt -- and you should have no doubt -- that the current administration will follow the law." この活動が制裁の基準を満たしている場合、現政権が法に従うことに疑いの余地はありません。 Деталі: Прайс наголосив, що закони США, зокрема PEESA та PEESCA, зобов'язують запроваджувати санкції проти суб'єктів господарювання, які залучені до прокладання труби. Details: Price emphasized that US laws, including PEESA and PEESCA, mandate sanctions against entities involved in pipeline construction. 詳細: プライス氏は、PEESA や PEESCA を含む米国の法律が、パイプライン建設に関与する団体に対する制裁を義務付けていることを強調しました。 "Я думаю, ви почуєте більше від нас про це", – підсумував речник. "I think you'll be hearing more from us about this," the spokesperson concluded. 「これについては、私たちからもっと聞くことになると思います」と広報担当者は締めくくった。 Що передувало: Раніше повідомлялось, що США зацікавлені в збереженні колективної енергобезпеки Європи та залишають за собою право застосувати санкції проти тих, хто намагатиметься добудувати або сертифікувати російський проєкт газогону Nord Stream 2. What preceded: It was previously reported that the US is interested in preserving the collective energy security of Europe and reserves the right to apply sanctions against those who try to complete or certify the Russian Nord Stream 2 gas pipeline project. 以前のこと: 米国はヨーロッパ全体のエネルギー安全保障を維持することに関心があり、ロシアのノルド ストリーム 2 ガス パイプライン プロジェクトを完了または認証しようとする者に対して制裁を適用する権利を留保していると以前に報告されました。

Передісторія: Prehistory: 先史時代:

Морське управління Данії допускає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершиться до кінця вересня поточного року. The Danish Maritime Authority admits that the construction of the Nord Stream 2 gas pipeline will be completed by the end of September this year. デンマーク海事局は、ノード ストリーム 2 ガス パイプラインの建設が今年 9 月末までに完了することを認めています。 Служба зовнішньої розвідки стверджує, що Російська Федерація нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями, будуючи "Північний потік-2", оскільки поспішає закінчити його до 12 червня – дня Росії. The Foreign Intelligence Service says the Russian Federation is ignoring technological procedures and environmental restrictions while building Nord Stream 2 as it rushes to finish it by June 12, Russia Day. 対外情報局によると、ロシア連邦はノルド ストリーム 2 の建造中に技術手順や環境規制を無視しており、6 月 12 日のロシアの日までに急いで完成させようとしています。 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США. 18 European companies have stopped their participation in the Nord Stream 2 project or are in the process of withdrawing from it due to the threat of US sanctions. ヨーロッパの 18 社の企業が、米国の制裁の脅威により、ノード ストリーム 2 プロジェクトへの参加を停止したか、撤退の過程にあります。 22 лютого Сполучені Штати внесли до ще одного санкційного списку російський корабель-трубоукладач "Фортуна", залучений до будівництва газопроводу "Північний потік-2". On February 22, the United States added the Russian pipe-laying ship Fortuna, involved in the construction of the Nord Stream 2 gas pipeline, to another sanctions list. 米国は 2 月 22 日、ノード ストリーム 2 ガス パイプラインの建設に関与したロシアのパイプ敷設船 Fortuna を別の制裁リストに追加しました。