image

LingQ Mini Stories, Berättelse 5

A)

Johan pluggar på gymnasiet.

Han har mycket läxor.

Kristina är universitetsstudent.

Hon har också många läxor.

Johan gillar inte läxor.

Han gillar att spela på sin dator.

Kristina gillar att läsa och skriva.

Hon gör sina läxor varje dag.

Kristina är Johans storasyster.

Hon ser till att han gör sina läxor.

B)

Jag pluggar på gymnasiet.

Jag har mycket läxor.

Kristina är universitetsstudent.

Hon har också många läxor.

Jag gillar inte läxor.

Jag gillar att spela på min dator.

Kristina gillar att läsa och skriva.

Hon gör sina läxor varje dag.

Kristina är min storasyster.

Hon ser till att jag gör mina läxor.

Frågor:

1) Johan går på gymnasiet. Går Johan på gymnasiet? Ja, Johan går på gymnasiet.

2) Johan har många läxor. Har Johan många läxor? Ja, Johan har många läxor.

3) Kristina är universitetsstudent. Går Kristina på gymnasiet? Nej, Kristina går inte på gymnasiet. Hon är universitetsstudent.

4) Johan gillar att spela på sin dator. Gillar Johan att spela på sin dator? Ja, Johan gillar att spela på sin dator.

5) Kristina gillar att läsa och att skriva. Gillar Kristina att se på film? Nej, hon gillar att läsa och skriva.

6) Kristina gör sina läxor varje dag. Gör Kristina sina läxor varje dag? Ja, Kristina gör sina läxor varje dag.

7) Kristina är Johans syster. Är Kristina och Johan släkt med varandra? Ja, Kristina och Johan är släkt. Kristina är Johans storasyster.

8) Kristina ser till att Johan gör sina läxor varje dag. Ser Kristina till att Johan gör sina läxor varje dag? Ja, Kristina ser till att Johan gör sina läxor varje dag.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

A)

Johan pluggar på gymnasiet.

Han har mycket läxor.

Kristina är universitetsstudent.

Hon har också många läxor.

Johan gillar inte läxor.

Han gillar att spela på sin dator.

Kristina gillar att läsa och skriva.

Hon gör sina läxor varje dag.

Kristina är Johans storasyster.

Hon ser till att han gör sina läxor.

B)

Jag pluggar på gymnasiet.

Jag har mycket läxor.

Kristina är universitetsstudent.

Hon har också många läxor.

Jag gillar inte läxor.

Jag gillar att spela på min dator.

Kristina gillar att läsa och skriva.

Hon gör sina läxor varje dag.

Kristina är min storasyster.

Hon ser till att jag gör mina läxor.

Frågor:

1) Johan går på gymnasiet. Går Johan på gymnasiet? Ja, Johan går på gymnasiet.

2) Johan har många läxor. Har Johan många läxor? Ja, Johan har många läxor.

3) Kristina är universitetsstudent. Går Kristina på gymnasiet? Nej, Kristina går inte på gymnasiet. Hon är universitetsstudent.

4) Johan gillar att spela på sin dator. Gillar Johan att spela på sin dator? Ja, Johan gillar att spela på sin dator.

5) Kristina gillar att läsa och att skriva. Gillar Kristina att se på film? Nej, hon gillar att läsa och skriva.

6) Kristina gör sina läxor varje dag. Gör Kristina sina läxor varje dag? Ja, Kristina gör sina läxor varje dag.

7) Kristina är Johans syster. Är Kristina och Johan släkt med varandra? Ja, Kristina och Johan är släkt. Kristina är Johans storasyster.

8) Kristina ser till att Johan gör sina läxor varje dag. Ser Kristina till att Johan gör sina läxor varje dag? Ja, Kristina ser till att Johan gör sina läxor varje dag.


×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.