image

LingQ Mini Stories, Berättelse 20

Det här är en berättelse om Alice, som försöker ta sig till jobbet:

A)

Alice försöker gå till jobbet.

Hon försöker starta hennes bil.

Men det är för kallt ute.

Så hennes bil startar inte.

Hon kollar busstiderna först.

Stadsbussarna är för långsamma.

Hon kollar tågtiderna istället.

Tågen går i tid.

Hon bestämmer sig för att ta tåget till jobbet.

Hon hoppas att hon inte kommer för sent till jobbet.

Det här är samma berättelse, fast berättad av Alice:

B)

Jag måste gå till jobbet.

Jag har försökt att starta min bil.

Men det var för kallt ute.

Så min bil startade inte.

Jag kollade busstiderna först.

Stadsbussarna är för långsamma.

Jag kollade tågtiderna istället.

Tågen gick i tid.

Jag bestämde mig för att ta tåget till jobbet.

Jag hoppades att jag inte skulle komma för sent till jobbet.

Här är några frågor. Du kan antingen försöka svara på dem, eller bara lyssna på svaren.

Frågor:

A)

1) Alice försöker gå till jobbet. Försöker Alice gå till jobbet? Ja, Alice försöker gå till jobbet.

2) Det är kallt ute. Är det varmt ute? Nej, det är inte varmt ute. Det är kallt ute.

3) Alices bil startar inte eftersom det är för kallt ute. Startar Alices bil? Nej, Alices bil startar inte eftersom det är för kallt ute.

4) Alice kollar busstiderna först. Kollar Alice tågtiderna först? Nej, det gör hon inte. Alice kollar busstiderna först.

B) 5) Stadsbussarna var för långsamma. Var stadsbussarna långsamma? Ja, stadsbussarna var för långsamma.

6) Tågen gick i tid. Var tågen försenade? Nej, tågen var inte försenade. De gick i tid.

7) Alice bestämde sig för att ta tåget till jobbet. Bestämde sig Alice för att ta bussen till jobbet? Nej, Alice bestämde sig inte för att ta bussen. Hon bestämde sig för att ta tåget till jobbet.

8) Alice hoppades att hon inte skulle komma för sent till jobbet. Ville Alice kommer för sent? Nej, hon ville inte komma för sent. Hon hoppades att hon inte skulle komma för sent till jobbet.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Det här är en berättelse om Alice, som försöker ta sig till jobbet:

A)

Alice försöker gå till jobbet.

Hon försöker starta hennes bil.

Men det är för kallt ute.

Så hennes bil startar inte.

Hon kollar busstiderna först.

Stadsbussarna är för långsamma.

Hon kollar tågtiderna istället.

Tågen går i tid.

Hon bestämmer sig för att ta tåget till jobbet.

Hon hoppas att hon inte kommer för sent till jobbet.

Det här är samma berättelse, fast berättad av Alice:

B)

Jag måste gå till jobbet.

Jag har försökt att starta min bil.

Men det var för kallt ute.

Så min bil startade inte.

Jag kollade busstiderna först.

Stadsbussarna är för långsamma.

Jag kollade tågtiderna istället.

Tågen gick i tid.

Jag bestämde mig för att ta tåget till jobbet.

Jag hoppades att jag inte skulle komma för sent till jobbet.

Här är några frågor. Du kan antingen försöka svara på dem, eller bara lyssna på svaren.

Frågor:

A)

1) Alice försöker gå till jobbet. Försöker Alice gå till jobbet? Ja, Alice försöker gå till jobbet.

2) Det är kallt ute. Är det varmt ute? Nej, det är inte varmt ute. Det är kallt ute.

3) Alices bil startar inte eftersom det är för kallt ute. Startar Alices bil? Nej, Alices bil startar inte eftersom det är för kallt ute.

4) Alice kollar busstiderna först. Kollar Alice tågtiderna först? Nej, det gör hon inte. Alice kollar busstiderna först.

B) 5) Stadsbussarna var för långsamma. Var stadsbussarna långsamma? Ja, stadsbussarna var för långsamma.

6) Tågen gick i tid. Var tågen försenade? Nej, tågen var inte försenade. De gick i tid.

7) Alice bestämde sig för att ta tåget till jobbet. Bestämde sig Alice för att ta bussen till jobbet? Nej, Alice bestämde sig inte för att ta bussen. Hon bestämde sig för att ta tåget till jobbet.

8) Alice hoppades att hon inte skulle komma för sent till jobbet. Ville Alice kommer för sent? Nej, hon ville inte komma för sent. Hon hoppades att hon inte skulle komma för sent till jobbet.


×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.