image

LingQ Mini Stories, Berättelse 14

Det här är en berättelse om Therése, som vill lära sig att dansa:

A)

Therése tycker om att lyssna på musik.

Hon vill lära sig att dansa.

Hon går till sin första danslektion.

Läraren säger åt henne att sträcka sina ben.

Therése försöker sträcka sina ben.

Men hon kan inte sträcka så långt.

Läraren säger åt henne att hoppa.

Therése försöker hoppa, men ramlar.

Therése muskler är ömma efter lektionen.

Kanske kan hon inte lära sig att dansa.

Det här är samma berättelse, fast berättad av Therése:

B)

Jag tycker om att lyssna på musik.

Jag vill lära mig att dansa.

Jag går till min första danslektion.

Läraren säger åt mig att sträcka mina ben.

Jag försöker sträcka mina ben.

Men jag kan inte sträcka så långt.

Läraren säger åt mig att hoppa.

Jag försöker hoppa, men ramlar.

Mina muskler är ömma efter lektionen.

Kanske kan jag inte lära mig att dansa.

Här är några frågor. Du kan antingen försöka svara på dem, eller bara lyssna på svaren.

Frågor:

1) Therése tycker om att lyssna på musik. Tycker Therése om musik? Ja, Therése tycker om att lyssna på musik.

2) Therése vill lära sig att dansa. Vill Therése lära sig att dansa? Ja, Therése vill lära sig att dansa.

3) Therése går på en danslektion. Går Therése på en pianolektion? Nej, Therése går inte på en pianolektion. Hon går på en danslektion.

4) Läraren säger åt Therése att sträcka sina ben. Säger läraren åt Therése att sträcka sina armar? Nej, läraren säger inte åt henne att sträcka sina armar. Läraren säger åt henne att sträcka sina ben.

5) Therése kan inte sträcka sina ben så långt. Kan Therése sträcka sina ben långt? Nej, Therése kan inte sträcka sina ben så långt.

6) Therése försöker hoppa, men hon ramlar. Ramlar Therése? Ja, Therése försöker hoppa, men hon ramlar.

7) Therése muskler är ömma efter lektionen. Är Therése muskler ömma efter lektionen? Ja, Therése muskler är ömma efter lektionen.

8) Kanske kan inte Therése lära sig att dansa. Kan Therése lära sig att dansa? Kanske kan inte Therése lära sig att dansa.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Det här är en berättelse om Therése, som vill lära sig att dansa:

A)

Therése tycker om att lyssna på musik.

Hon vill lära sig att dansa.

Hon går till sin första danslektion.

Läraren säger åt henne att sträcka sina ben.

Therése försöker sträcka sina ben.

Men hon kan inte sträcka så långt.

Läraren säger åt henne att hoppa.

Therése försöker hoppa, men ramlar.

Therése muskler är ömma efter lektionen.

Kanske kan hon inte lära sig att dansa.

Det här är samma berättelse, fast berättad av Therése:

B)

Jag tycker om att lyssna på musik.

Jag vill lära mig att dansa.

Jag går till min första danslektion.

Läraren säger åt mig att sträcka mina ben.

Jag försöker sträcka mina ben.

Men jag kan inte sträcka så långt.

Läraren säger åt mig att hoppa.

Jag försöker hoppa, men ramlar.

Mina muskler är ömma efter lektionen.

Kanske kan jag inte lära mig att dansa.

Här är några frågor. Du kan antingen försöka svara på dem, eller bara lyssna på svaren.

Frågor:

1) Therése tycker om att lyssna på musik. Tycker Therése om musik? Ja, Therése tycker om att lyssna på musik.

2) Therése vill lära sig att dansa. Vill Therése lära sig att dansa? Ja, Therése vill lära sig att dansa.

3) Therése går på en danslektion. Går Therése på en pianolektion? Nej, Therése går inte på en pianolektion. Hon går på en danslektion.

4) Läraren säger åt Therése att sträcka sina ben. Säger läraren åt Therése att sträcka sina armar? Nej, läraren säger inte åt henne att sträcka sina armar. Läraren säger åt henne att sträcka sina ben.

5) Therése kan inte sträcka sina ben så långt. Kan Therése sträcka sina ben långt? Nej, Therése kan inte sträcka sina ben så långt.

6) Therése försöker hoppa, men hon ramlar. Ramlar Therése? Ja, Therése försöker hoppa, men hon ramlar.

7) Therése muskler är ömma efter lektionen. Är Therése muskler ömma efter lektionen? Ja, Therése muskler är ömma efter lektionen.

8) Kanske kan inte Therése lära sig att dansa. Kan Therése lära sig att dansa? Kanske kan inte Therése lära sig att dansa.


×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.