image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Luca 14

Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii Îl pândeau de aproape.Și înaintea Lui era un om bolnav de dropică.Isus a luat cuvântul și a zis învăţătorilor Legii și fariseilor: „Oare este îngăduit a vindeca în ziua Sabatului sau nu?”Ei tăceau. Atunci, Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul.Pe urmă, le-a zis: „Cine dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară, în ziua Sabatului?”Și n-au putut să-I răspundă nimic la aceste vorbe.Apoi, când a văzut că cei poftiţi la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă. Și le-a zis:„Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine,și cel ce te-a poftit și pe tine, și pe el să vină să-ţi zică: ‘Dă locul tău omului acestuia.' Atunci, cu rușine, va trebui să iei locul de pe urmă.Ci , când ești poftit, du-te și așază-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni cel ce te-a poftit, să-ţi zică: ‘Prietene, mută-te mai sus.' Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine.Căci oricine se înalţă va fi smerit și cine se smerește va fi înălţat.”A zis și celui ce-L poftise: „Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut.Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci , pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi.Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.”Unul din cei ce ședeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”Și Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulţi.La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: ‘Veniţi, căci iată că toate sunt gata. 'Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: ‘Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi. 'Un altul a zis: ‘Am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog. 'Un altul a zis: ‘Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. 'Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: ‘Du-te degrabă în pieţele și uliţele cetăţii și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. 'La urmă, robul a zis: ‘Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. 'Și stăpânul a zis robului: ‘Ieși la drumuri și la garduri și, pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa.Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea. '”Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors și le-a zis:„Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu.Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească?Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși, și toţi cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de elși să zică: ‘Omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. 'Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii?Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace.Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul Meu.Sarea este bună , dar, dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta?Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit să audă.”Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii Îl pândeau de aproape.Și înaintea Lui era un om bolnav de dropică.Isus a luat cuvântul și a zis învăţătorilor Legii și fariseilor: „Oare este îngăduit a vindeca în ziua Sabatului sau nu?”Ei tăceau. Atunci, Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul.Pe urmă, le-a zis: „Cine dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară, în ziua Sabatului?”Și n-au putut să-I răspundă nimic la aceste vorbe.Apoi, când a văzut că cei poftiţi la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă. Și le-a zis:„Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine,și cel ce te-a poftit și pe tine, și pe el să vină să-ţi zică: ‘Dă locul tău omului acestuia.' Atunci, cu rușine, va trebui să iei locul de pe urmă.Ci , când ești poftit, du-te și așază-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni cel ce te-a poftit, să-ţi zică: ‘Prietene, mută-te mai sus.' Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine.Căci oricine se înalţă va fi smerit și cine se smerește va fi înălţat.”A zis și celui ce-L poftise: „Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut.Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci , pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi.Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.”Unul din cei ce ședeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”Și Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulţi.La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: ‘Veniţi, căci iată că toate sunt gata. 'Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: ‘Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi. 'Un altul a zis: ‘Am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog. 'Un altul a zis: ‘Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. 'Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: ‘Du-te degrabă în pieţele și uliţele cetăţii și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. 'La urmă, robul a zis: ‘Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. 'Și stăpânul a zis robului: ‘Ieși la drumuri și la garduri și, pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa.Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea. '”Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors și le-a zis:„Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu.Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească?Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși, și toţi cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de elși să zică: ‘Omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. 'Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii?Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace.Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul Meu.Sarea este bună , dar, dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta?Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit să audă.”

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.