image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Luca 13

În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au păţit astfel?Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.Sau acei optsprezece inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoși decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim?Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”El a spus și pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, și n-a găsit.Atunci a zis vierului: ‘Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? '‘Doamne', i-a răspuns vierul, ‘mai lasă-l și anul acesta; am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină.Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia. '”Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului.Și acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă și nu putea nicidecum să-și îndrepte spatele.Când a văzut-o Isus, a chemat-o și i-a zis: „Femeie, ești dezlegată de neputinţa ta.”Și-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu.Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Isus săvârșise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: „Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul; veniţi dar în aceste zile să vă vindecaţi, și nu în ziua Sabatului!”„Făţarnicilor”, i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și-l duce de-l adapă?Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam și pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?”Pe când vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas rușinaţi; și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El.El a mai zis: „Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna?Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui.”El a zis iarăși: „Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu?Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină, până s-a dospit toată.”Isus umbla prin cetăţi și prin sate, învăţând pe norod și călătorind spre Ierusalim.Cineva I-a zis: „Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” El le-a răspuns:„Nevoiţi-vă să intraţi pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, și nu vor putea.Odată ce Stăpânul casei Se va scula și va încuia ușa, și voi veţi fi afară și veţi începe să bateţi la ușă și să ziceţi: ‘Doamne , Doamne, deschide-ne!' drept răspuns, El vă va zice: ‘Nu știu de unde sunteţi. 'Atunci veţi începe să ziceţi: ‘Noi am mâncat și am băut în faţa Ta și în uliţele noastre ai învăţat pe norod. 'Și El va răspunde: ‘Vă spun că nu știu de unde sunteţi; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii. 'Vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor când veţi vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toţi prorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi, scoși afară.Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor ședea la masă în Împărăţia lui Dumnezeu.Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei dintâi și sunt unii din cei dintâi care vor fi cei de pe urmă.”În aceeași zi, au venit câţiva farisei și I-au zis: „Pleacă și du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare.”„Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „și spuneţi vulpii aceleia: Iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi.Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim.Ierusalime , Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi, și n-aţi vrut!Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu Mă veţi mai vedea până veţi zice: ‘Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! '”Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au păţit astfel?Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.Sau acei optsprezece inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoși decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim?Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”El a spus și pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, și n-a găsit.Atunci a zis vierului: ‘Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? '‘Doamne', i-a răspuns vierul, ‘mai lasă-l și anul acesta; am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină.Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia. '”Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului.Și acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă și nu putea nicidecum să-și îndrepte spatele.Când a văzut-o Isus, a chemat-o și i-a zis: „Femeie, ești dezlegată de neputinţa ta.”Și-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu.Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Isus săvârșise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: „Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul; veniţi dar în aceste zile să vă vindecaţi, și nu în ziua Sabatului!”„Făţarnicilor”, i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și-l duce de-l adapă?Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam și pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?”Pe când vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas rușinaţi; și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El.El a mai zis: „Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna?Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui.”El a zis iarăși: „Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu?Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină, până s-a dospit toată.”Isus umbla prin cetăţi și prin sate, învăţând pe norod și călătorind spre Ierusalim.Cineva I-a zis: „Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” El le-a răspuns:„Nevoiţi-vă să intraţi pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, și nu vor putea.Odată ce Stăpânul casei Se va scula și va încuia ușa, și voi veţi fi afară și veţi începe să bateţi la ușă și să ziceţi: ‘Doamne , Doamne, deschide-ne!' drept răspuns, El vă va zice: ‘Nu știu de unde sunteţi. 'Atunci veţi începe să ziceţi: ‘Noi am mâncat și am băut în faţa Ta și în uliţele noastre ai învăţat pe norod. 'Și El va răspunde: ‘Vă spun că nu știu de unde sunteţi; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii. 'Vor fi plânsul și scrâșnirea dinţilor când veţi vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toţi prorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi, scoși afară.Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor ședea la masă în Împărăţia lui Dumnezeu.Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei dintâi și sunt unii din cei dintâi care vor fi cei de pe urmă.”În aceeași zi, au venit câţiva farisei și I-au zis: „Pleacă și du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare.”„Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „și spuneţi vulpii aceleia: Iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi.Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim.Ierusalime , Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi, și n-aţi vrut!Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu Mă veţi mai vedea până veţi zice: ‘Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! '”

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.