×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 7

Evanghelia după Ioan 7

După aceea, Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare.Și praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.Fraţii Lui I-au zis: „Pleacă de aici și du-Te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.”Căci nici fraţii Lui nu credeau în El.Isus le-a zis: „Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele.Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu Mi s-a împlinit încă vremea.”După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit și El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns.Iudeii Îl căutau în timpul praznicului și ziceau: „Unde este?”Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre El. Unii ziceau: „Este un om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.”Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Și învăţa norodul.Iudeii se mirau și ziceau: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate.Oare nu v-a dat Moise Legea? Totuși nimeni din voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă omorâţi?”Norodul I-a răspuns: „Ai drac. Cine caută să Te omoare?”Drept răspuns, Isus le-a zis: „O lucrare am făcut și toţi vă miraţi de ea.Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi – și voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului.Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua Sabatului?Nu judecaţi după înfăţișare, ci judecaţi după dreptate.”Niște locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este El acela pe care caută ei să-l omoare?Și totuși iată că vorbește pe faţă, și ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul?Dar noi știm de unde este omul acesta, însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este.”Și Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă cunoașteţi și Mă știţi de unde sunt! Eu n-am venit de la Mine Însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat și voi nu-L cunoașteţi.Eu Îl cunosc, căci vin de la El și El M-a trimis.”Ei căutau deci să-L prindă și nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul.Mulţi din norod au crezut în El și ziceau: „Când va veni, Hristosul va face mai multe semne decât a făcut omul acesta?”Fariseii au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre El. Atunci, preoţii cei mai de seamă și fariseii au trimis niște aprozi să-L prindă.Isus a zis: „Mai sunt cu voi puţină vreme și apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis.Voi Mă veţi căuta, și nu Mă veţi găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.”Iudeii au zis între ei: „Unde are de gând să se ducă omul acesta, ca să nu-l putem găsi? Doar n-o avea de gând să se ducă la cei împrăștiaţi printre greci și să înveţe pe greci?Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus: ‘Mă veţi căuta, și nu Mă veţi găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni'?”În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea.Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevărat Prorocul.”Alţii ziceau: „Acesta este Hristosul.” Și alţii ziceau: „Cum, din Galileea are să vină Hristosul?Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David și din satul Betleem, unde era David?”S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui.Unii din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El.Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis: „De ce nu L-aţi adus?”Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.”Fariseii le-au răspuns: „Doar n-aţi fi fost duși și voi în rătăcire?A crezut în El vreunul din mai-marii noștri sau din farisei?Dar norodul acesta, care nu știe Legea, este blestemat!”Nicodim, cel care venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis:„Legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face?”Drept răspuns, ei i-au zis: „Și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.”(Și s-a întors fiecare acasă.


Evanghelia după Ioan 7

După aceea, Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare.Și praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.Fraţii Lui I-au zis: „Pleacă de aici și du-Te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.”Căci nici fraţii Lui nu credeau în El.Isus le-a zis: „Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele.Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu Mi s-a împlinit încă vremea.”După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit și El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns.Iudeii Îl căutau în timpul praznicului și ziceau: „Unde este?”Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre El. Unii ziceau: „Este un om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.”Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Și învăţa norodul.Iudeii se mirau și ziceau: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate.Oare nu v-a dat Moise Legea? Totuși nimeni din voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă omorâţi?”Norodul I-a răspuns: „Ai drac. Cine caută să Te omoare?”Drept răspuns, Isus le-a zis: „O lucrare am făcut și toţi vă miraţi de ea.Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi – și voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului.Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua Sabatului?Nu judecaţi după înfăţișare, ci judecaţi după dreptate.”Niște locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este El acela pe care caută ei să-l omoare?Și totuși iată că vorbește pe faţă, și ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul?Dar noi știm de unde este omul acesta, însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este.”Și Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă cunoașteţi și Mă știţi de unde sunt! Eu n-am venit de la Mine Însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat și voi nu-L cunoașteţi.Eu Îl cunosc, căci vin de la El și El M-a trimis.”Ei căutau deci să-L prindă și nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul.Mulţi din norod au crezut în El și ziceau: „Când va veni, Hristosul va face mai multe semne decât a făcut omul acesta?”Fariseii au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre El. Atunci, preoţii cei mai de seamă și fariseii au trimis niște aprozi să-L prindă.Isus a zis: „Mai sunt cu voi puţină vreme și apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis.Voi Mă veţi căuta, și nu Mă veţi găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.”Iudeii au zis între ei: „Unde are de gând să se ducă omul acesta, ca să nu-l putem găsi? Doar n-o avea de gând să se ducă la cei împrăștiaţi printre greci și să înveţe pe greci?Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus: ‘Mă veţi căuta, și nu Mă veţi găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni'?”În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea.Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevărat Prorocul.”Alţii ziceau: „Acesta este Hristosul.” Și alţii ziceau: „Cum, din Galileea are să vină Hristosul?Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David și din satul Betleem, unde era David?”S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui.Unii din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El.Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis: „De ce nu L-aţi adus?”Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.”Fariseii le-au răspuns: „Doar n-aţi fi fost duși și voi în rătăcire?A crezut în El vreunul din mai-marii noștri sau din farisei?Dar norodul acesta, care nu știe Legea, este blestemat!”Nicodim, cel care venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis:„Legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face?”Drept răspuns, ei i-au zis: „Și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.”(Și s-a întors fiecare acasă.