image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 5

Evanghelia după Ioan 5

După aceea era un praznic al iudeilor; și Isus S-a suit la Ierusalim.În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare.În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscaţi, care așteptau mișcarea apei.Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.Acolo se afla un om bolnav de treizeci și opt de ani.Isus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”„Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.”„Scoală-te ”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul și umblă.”Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului, nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul.”El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ‘Ridică-ţi patul și umblă. '”Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela care ţi-a zis: ‘Ridică-ţi patul și umblă'?”Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela.După aceea, Isus l-a găsit în Templu și i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos.Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum și Eu, de asemenea, lucrez.”Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea, astfel, deopotrivă cu Dumnezeu.Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai.Căci Tatăl iubește pe Fiul și-I arată tot ce face; și-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi.În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii și le dă viaţă, tot așa și Fiul dă viaţă cui vrea.Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimis.Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia.Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viaţa în Sine.Și I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului.Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Luiși vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi: judec după cum aud; și judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.Dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată.Este un Altul care mărturisește despre Mine; și știu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată.Voi aţi trimis la Ioan, și el a mărturisit pentru adevăr.Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiţi mântuiţi.Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi aţi vrut să vă veseliţi câtăva vreme la lumina lui.Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.Și Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El Însuși despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţași Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El.Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.Și nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!Eu nu umblu după slava care vine de la oameni.Dar știu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu.Eu am venit în Numele Tatălui Meu, și nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuși, pe acela îl veţi primi.Cum puteţi crede voi, care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora și nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu?Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-aţi pus nădejdea.Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.Dar, dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Evanghelia după Ioan 5

După aceea era un praznic al iudeilor; și Isus S-a suit la Ierusalim.În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare.În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscaţi, care așteptau mișcarea apei.Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.Acolo se afla un om bolnav de treizeci și opt de ani.Isus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”„Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.”„Scoală-te ”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul și umblă.”Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului, nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul.”El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ‘Ridică-ţi patul și umblă. '”Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela care ţi-a zis: ‘Ridică-ţi patul și umblă'?”Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela.După aceea, Isus l-a găsit în Templu și i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos.Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum și Eu, de asemenea, lucrez.”Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea, astfel, deopotrivă cu Dumnezeu.Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai.Căci Tatăl iubește pe Fiul și-I arată tot ce face; și-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi.În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii și le dă viaţă, tot așa și Fiul dă viaţă cui vrea.Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimis.Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia.Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viaţa în Sine.Și I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului.Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Luiși vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi: judec după cum aud; și judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.Dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată.Este un Altul care mărturisește despre Mine; și știu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată.Voi aţi trimis la Ioan, și el a mărturisit pentru adevăr.Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiţi mântuiţi.Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi aţi vrut să vă veseliţi câtăva vreme la lumina lui.Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.Și Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El Însuși despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţași Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El.Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.Și nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!Eu nu umblu după slava care vine de la oameni.Dar știu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu.Eu am venit în Numele Tatălui Meu, și nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuși, pe acela îl veţi primi.Cum puteţi crede voi, care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora și nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu?Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-aţi pus nădejdea.Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.Dar, dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.