×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 21

Evanghelia după Ioan 21

După aceea, Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:

Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei și alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună.

Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind pește.” „Mergem și noi cu tine”, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit într-o corabie; și n-au prins nimic în noaptea aceea.

Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm, dar ucenicii nu știau că este Isus.

„Copii”, le-a zis Isus, „aveţi ceva de mâncare?” Ei i-au răspuns: „Nu.”

El le-a zis: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corabiei și veţi găsi.” Au aruncat-o deci și n-o mai puteau trage de mulţimea peștilor.

Atunci, ucenicul pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare.

Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de ţărm, decât ca la două sute de coţi.

Când s-au coborât pe ţărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine.

Isus le-a zis: „Aduceţi din peștii pe care i-aţi prins acum.”

Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci și trei de pești mari, și, măcar că erau atâţia, nu s-a rupt mreaja.

„Veniţi de prânziţi”, le-a zis Isus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: „Cine ești?”, căci știau că este Domnul.

Isus S-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat; tot așa a făcut și cu peștele.

Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi după ce înviase din morţi.

După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște mielușeii Mei.”

I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oiţele Mele.”

A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubești?” Și I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oile Mele!

Adevărat , adevărat îţi spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar, când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi.”

A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și, după ce a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după Mine.”

Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Isus și zisese: „Doamne, cine este cel ce Te vinde?”

Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?”

Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!”

Din pricina aceasta, a ieșit zvonul printre fraţi că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?”

Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată.

Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris. Amin.


Evanghelia după Ioan 21 Евангелие от Иоанна 21

După aceea, Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. After that, Jesus appeared to his disciples at the Sea of Tiberias. Iată cum S-a arătat: Here's how it looked:

Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei și alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Peter, Thomas, called Twin, Nathanael of Cana of Galilee, sons of Zebedee, and two other disciples of Jesus were together.

Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind pește.” „Mergem și noi cu tine”, i-au zis ei. Simon Peter saith unto them, I go a fishing. "We're going with you, too," they told him. Au ieșit și s-au suit într-o corabie; și n-au prins nimic în noaptea aceea. They went out and got into a boat; and they caught nothing that night.

Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. In the morning, Jesus was sitting on the shore, but the disciples did not know it was Jesus.

„Copii”, le-a zis Isus, „aveţi ceva de mâncare?” Ei i-au răspuns: „Nu.” "Children," Jesus said to them, "have you any food?" They said, "No."

El le-a zis: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corabiei și veţi găsi.” Au aruncat-o deci și n-o mai puteau trage de mulţimea peștilor. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. So they threw it away and could no longer shoot the fish.

Atunci, ucenicul pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord!" And when Simon Peter heard that it was the Lord, he laid his garment on him, and departed, for he was naked, and cast himself into the sea.

Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de ţărm, decât ca la două sute de coţi. And the other disciples came in a little ship; (for they were not far from land, but as it were two thousand cubits,) dragging the net with fishes.

Când s-au coborât pe ţărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. When they came down to the shore, they saw coals of charcoal, fish on top, and bread.

Isus le-a zis: „Aduceţi din peștii pe care i-aţi prins acum.” Jesus said to them, "Bring some of the fish you have caught now."

Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci și trei de pești mari, și, măcar că erau atâţia, nu s-a rupt mreaja. Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, an hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken.

„Veniţi de prânziţi”, le-a zis Isus. "Come and have lunch," Jesus told them. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: „Cine ești?”, căci știau că este Domnul. And none of the disciples dared ask him, "Who are you?" For they knew that he was the Lord.

Isus S-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat; tot așa a făcut și cu peștele. Jesus came and took the bread and gave it to them. he did the same with the fish.

Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi după ce înviase din morţi. This was the third time Jesus had appeared to His disciples after He had risen from the dead.

După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște mielușeii Mei.” And when they had dined, Jesus saith unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? "Yes, Lord," Peter replied, "you know that I love you." Jesus said to her, "Feed my lambs."

I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oiţele Mele.” He said to her a second time, "Simon, son of Jonah, do you love me?" "Yes, Lord," Peter replied, "you know that I love you." Jesus said to her, "Feed my sheep."

A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubești?” Și I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oile Mele! The third time Jesus said to her, "Simon, son of Jonah, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said unto him, Lord, thou knowest all things, and knowest that I love thee. Jesus said to her, “Feed my sheep!

Adevărat , adevărat îţi spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar, când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi.” Verily, verily, I say unto you, When ye were younger, ye healed yourselves, and went your way whithersoever ye went, but when ye were grown old, ye would stretch out your hands, and another will warm you, and bring you where ye will not.

A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. He said this to show what kind of death Peter would glorify God with. Și, după ce a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după Mine.” And when he had thus spoken, he said unto him, Follow me.

Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Isus și zisese: „Doamne, cine este cel ce Te vinde?” Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved following, who had leaned on Jesus' breast at supper and said, "Lord, who is it that sells you?"

Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?” Peter looked at him and said, "Lord, what will happen to him?"

Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Jesus answered and said unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Tu vino după Mine!” You come after Me! ”

Din pricina aceasta, a ieșit zvonul printre fraţi că ucenicul acela nu va muri deloc. Because of this, word spread among the brothers that the disciple would not die at all. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?” But Jesus had not told Peter that he would not die at all, but, "If I want him to stay until I come, what do you care?"

Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. This disciple is the one who verifies these things and wrote them. Și știm că mărturia lui este adevărată. And we know that his testimony is true.

Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris. There are many other things that Jesus did, which, if they were written down in detail, I think even in this world could not fit the books that were written. Amin. Amen.