image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 2

Evanghelia după Ioan 2

A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo.Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Lui.Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.”Isus i-a răspuns: „Femeie , ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul .”Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice.”Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al iudeilor; și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă.” Și le-au umplut până sus.„Scoateţi acum”, le-a zis El, „și aduceţi nunului.” Și i-au adus.Nunul, după ce a gustat apa făcută vin (el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă, care scoseseră apa, știau), a chemat pe mireși i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun, dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.”Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Și-a arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El.După aceea, S-a coborât la Capernaum, împreună cu mama, fraţii și ucenicii Lui; și acolo n-au rămas multe zile.Paștele iudeilor erau aproape și Isus S-a suit la Ierusalim.În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos.A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toţi din Templu, împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele.Și a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea de aici și nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.”Ucenicii Lui și-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru casa Ta Mă mănâncă pe Mine.”Iudeii au luat cuvântul și I-au zis: „Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?”Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricaţi templul acesta și în trei zile îl voi ridica.”Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci și șase de ani ca să se zidească Templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile?”Dar El le vorbea despre templul trupului Său.Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus.Pe când era Isus în Ierusalim, la Praznicul Paștelor, mulţi au crezut în Numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea.Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toţi.Și n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El Însuși știa ce este în om.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Evanghelia după Ioan 2

A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo.Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Lui.Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin.”Isus i-a răspuns: „Femeie , ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul .”Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice.”Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al iudeilor; și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă.” Și le-au umplut până sus.„Scoateţi acum”, le-a zis El, „și aduceţi nunului.” Și i-au adus.Nunul, după ce a gustat apa făcută vin (el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă, care scoseseră apa, știau), a chemat pe mireși i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun, dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.”Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Și-a arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El.După aceea, S-a coborât la Capernaum, împreună cu mama, fraţii și ucenicii Lui; și acolo n-au rămas multe zile.Paștele iudeilor erau aproape și Isus S-a suit la Ierusalim.În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos.A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toţi din Templu, împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele.Și a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea de aici și nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.”Ucenicii Lui și-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru casa Ta Mă mănâncă pe Mine.”Iudeii au luat cuvântul și I-au zis: „Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?”Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricaţi templul acesta și în trei zile îl voi ridica.”Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci și șase de ani ca să se zidească Templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile?”Dar El le vorbea despre templul trupului Său.Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus.Pe când era Isus în Ierusalim, la Praznicul Paștelor, mulţi au crezut în Numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea.Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toţi.Și n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El Însuși știa ce este în om.

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.