image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 16

V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.V-am spus aceste lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis și nimeni din voi nu Mă întreabă: ‘Unde Te duci? 'Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.Totuși vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine;în ce privește neprihănirea , fiindcă Mă duc la Tatăl și nu Mă veţi mai vedea;în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.Tot ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea, apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.”La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea' și ‘Apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea' și ‘Pentru că Mă duc la Tatăl'?”Ei ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: ‘Peste puţină vreme'? Nu știm ce vrea să spună.”Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: „Vă întrebaţi între voi ce înseamnă cuvintele: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea' și ‘Apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea'?Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge și vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.Femeia , când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a născut un om pe lume.Tot așa și voi, acum sunteţi plini de întristare, dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat , adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi și veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl.În ziua aceea , veţi cere în Numele Meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.Căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-aţi iubit și aţi crezut că am ieșit de la Dumnezeu.Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume; acum las lumea și Mă duc la Tatăl.”Ucenicii Săi I-au zis: „Iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă.Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să Te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu.”„Acum credeţi?”, le-a răspuns Isus.„Iată că vine ceasul, și a și venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; și pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.V-am spus aceste lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis și nimeni din voi nu Mă întreabă: ‘Unde Te duci? 'Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.Totuși vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine;în ce privește neprihănirea , fiindcă Mă duc la Tatăl și nu Mă veţi mai vedea;în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.Tot ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea, apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.”La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea' și ‘Apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea' și ‘Pentru că Mă duc la Tatăl'?”Ei ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: ‘Peste puţină vreme'? Nu știm ce vrea să spună.”Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: „Vă întrebaţi între voi ce înseamnă cuvintele: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea' și ‘Apoi iarăși, peste puţină vreme, Mă veţi vedea'?Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge și vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.Femeia , când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a născut un om pe lume.Tot așa și voi, acum sunteţi plini de întristare, dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat , adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi și veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl.În ziua aceea , veţi cere în Numele Meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.Căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-aţi iubit și aţi crezut că am ieșit de la Dumnezeu.Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume; acum las lumea și Mă duc la Tatăl.”Ucenicii Săi I-au zis: „Iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă.Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să Te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu.”„Acum credeţi?”, le-a răspuns Isus.„Iată că vine ceasul, și a și venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; și pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.