image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 14

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu și aveţi credinţă în Mine.În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca , acolo unde sunt Eu, să fiţi și voi.Știţi unde Mă duc și știţi și calea într-acolo.”„Doamne”, I-a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într-acolo?”Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul și Viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veţi cunoaște; și L-aţi și văzut.”„Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns!”Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl'?Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.Adevărat , adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl:și orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor , care să rămână cu voi în veac;și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteţi, căci rămâne cu voi și va fi în voi.Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, și voi veţi trăi.În ziua aceea, veţi cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine și că Eu sunt în voi.Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.”Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?”Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi.Dar Mângâietorul , adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.Vă las pacea , vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.Aţi auzit că v-am spus: ‘Mă duc și Mă voi întoarce la voi.' Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la Tatăl', căci Tatăl este mai mare decât Mine.Și v-am spus aceste lucruri acum , înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi.Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine,dar vine pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu și aveţi credinţă în Mine.În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca , acolo unde sunt Eu, să fiţi și voi.Știţi unde Mă duc și știţi și calea într-acolo.”„Doamne”, I-a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într-acolo?”Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul și Viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veţi cunoaște; și L-aţi și văzut.”„Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns!”Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl'?Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.Adevărat , adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl:și orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor , care să rămână cu voi în veac;și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteţi, căci rămâne cu voi și va fi în voi.Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, și voi veţi trăi.În ziua aceea, veţi cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine și că Eu sunt în voi.Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.”Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?”Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi.Dar Mângâietorul , adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.Vă las pacea , vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.Aţi auzit că v-am spus: ‘Mă duc și Mă voi întoarce la voi.' Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la Tatăl', căci Tatăl este mai mare decât Mine.Și v-am spus aceste lucruri acum , înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi.Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine,dar vine pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.